Shpor ked saraptama kod

Формат документа: docx
Размер документа: 0.03 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


1891ж (7)б? Д.Менделеев
А
А (4) қ? Сынама іріктеуші
А (6) а? Қазақстан Республикасына енгізуге тыйым салынған жалған және сапасыз тауарлардың мөлшерімен (санымен)
А (7) а? Шекара арқылы айналымына тыйым салынған ақшалай түрде өлшенген есірткі, стратегиялық заттарды сапасыз және жасанды тауарлардың мөлшерімен (санымен)
А (11) т? кеденші
А (16) ж? жеке
А (17) қ? Сертификаттық сынақтар
А (18) ж ? жалпыға мәлім білімдер
Ә
Ә (4) а? тегі
Б
Б (4) т? өндірісте қолданылатын арнайы білімдердің біркелкілігі
Б (5) қ? Органга қайтаруы
Б (5) қ? Шығу сертификаты
Б (8) т? Жұмысшы және сарапшы топтардың санын, олар жүргізетін операцияларды, бағалаудың әдістері мен тәсілдерінің таңдалуы, анкета дайындалуы мен сараптама жүргізілуін
Б (8) т? Жұмысшы топтың нәтижелерді өңдеу арқылы сарапшы комиссияның қорытынды пікірлерінің әзірленуі мен таңдалуын
Б (8) т? Сарапшы комиссиясы мен жұмысшы топтың құрылуын, оның құрылымы мен құрамын, сараптаманың мақсатын
Б (10) с? іріктеу
Б (14) а? бастаушы әдіс
Б (17) п? Нүктелі сынау
Г
Г (3) с? Бағалы материалдардың үлгісін көрсету, диагностикалау, сертификаттау, сынаманы дайындау, тазалау, өлшеу
Д
Д (9) қ? әмбебап тағайындау
Д (15) р? Сертификаттау
Ж
Ж (3) к? Танымның жалпы ғылыми теориясымен ғылыми білім дамуын
Ж (5) б? тауарды шеттен әкелу және кедендік режимге ауыстырылу мүмкіндігін анықтау мақсатында жүргізілетін сараптама
Ж (5) т? комиссиялық сараптама
Ж (22) б? техникалық білім
З
З (2) а? Тамақ өнімдері, алкогольдік сусындар, мұнай өнімдері, бағалы металдар, есірткі заттары мен полимерлік материалдар
З (4) а? бірінші, екінші,негізгі, қосымша, жеке, комиссиялық, кешенді
З (6) ж? Радиациялық қауіпсіздік
З (7) а? Тауардың сыныптамасымен
И
И(4) ж? Орталық кеден зертхана функциялары
К
К (2) а? зерттеу көлемінің көптігіне және ерекше қиындығына немесе сараптаманың іске маңыздылығына байланысты, сараптаманы бірнеше сарапшылармен жүргізілуі
К (2) қ? Кедендік шешім, ресімдеу, бақылау, шағымды қарау
К (3) ж? Қолтаңбалық, техникалық-криминалистикалық
К (3) қ? Сараптама жүргізген сарапшы және кеден лаборатория бастығы
К (4) а? Көлем, сапа, тауар бағасы
К (4) б? арнайы ғылыми білімдердің әртүрлі облыстарының және әртүрлі мамандықтардың сарапшыларын тартуы негізінде бір оқиғаны орнату қажеттілігі
К (4) б? Жіктеушілік, экологиялық, өнертанушылық, технологиялық, химиялық, материалтанушылық, тауартанушылық, сәйкестендірушілік, сертификациялық
К (4) қ? Кеден, заң, материал-тауар және өнертану, экономикалық
К (4) қ? Спектрофотометрлер, спектрметрлер, спектрофлуориметрлер, хроматографтар
К (4) м? кеден заңнамасы бойынша қылмыс немесе көп жағдайда кедендік рәсімдеу сатысында кеден құқығының бұзылуы жайындағы істің аяқталуына дейін
К (4) т? кеден органы қызметкерлері, сарапшылар, құқық қорғау, сот органдарының тұлғалары, билік басшылары
К (4) т? Кеден процедуралық операцияларының жүзеге асыруы барысында зерттелетін фактілік мәліметтер
К (4) т? құжаттар, сынама, тауар үлгілері, заттық дәлелдер
К (4) т? Тауарлардың сапалық құрамын және олардың тауар номенклатурасына сәйкестігін анықтау
К (5) а? Сараптама мекемесінде және сараптақ емес мекемерде жүргізілетін сараптамалар
К (5) т? СЭҚ-ке қатысушыларының өтініші, кеден органының сараптамаға жіберуі, алдын-ала шешім қабылдау, кеден саласында құқық бұзушылықтар бойынша кедендік сараптама тағайындау қаулысы
К (6) т? сарапшы комиссия
К (7) а? Орталық кеден зертханасы
К (7) ж? тауар мінезін, шығу елін, тауарлардың химиялық және физикалыққұрылымдарын анықтау, есірткі, психотропты заттарды сәйкестендіру
К (8) м? кеден сақтандыру заты
К (8) т? заңды тұлғалар
К (8) т? Рұқсат етілгендер, шек қойылғандар, тиым жасалғандар
К (9) б? кеден ісі бойынша уәкілетті органмен
К (11) а: Практикалық және теориялық квалиметрии облысында дербес жұмыстар жүргізу
К (11) а? тауардың кеден құнын анықтауда, кедендік бақылау обьектісін және жағдайын, түрін анықтау, тауарлардың базар құнын сапалы көрсеткіштеріне сүйені бағалау, СЭК ТН сәйкес тауарды сыныптау
К (19) ә? кедендік сараптама
Қ
Қ (2) к? Жалған, заңсыз алынған құжаттарды ұсыну, өңделген өнімдердің шығу санын бұзу, оны басқа тауарлармен алмастыру, кеден төлемдерін қайтаруға мүмкіндік беретін наақты емес құжаттарды ұсыну
Қ (2) қ? 2 данада
Қ (2) ө? Кеден зертханасында
Қ (2) т? декларантпен алдыңғы шешімге шағым жасалған кезде
Қ (3) ж? әдістемелік және ведомстволық жай
Қ (3) к? Анықталған фактілерге ғылыми түсіндірме беріледі дұрыс
Қ (3) к? Сараптама аты
Қ (3) ө? 3 тәулік ішінде
Қ (3) т? Талдау бөлімі
Қ (4) б? бастапқы сараптама жүргізілгеннен кейін тағайындалып, жүргізу себебі болып сарапшының қорытындысы бойынша орнатқан сарапшы тұлға келісімі емес, ал қорытындының толық және анықты болмауына байланысты.
Қ (4) к? Ұлттық стандарттың талаптарымен және уақыт тәртіптерінің, сараптама сәйкес өткізілуі
Қ (4) т? жаңадан ашылған мән-жайға байланысты
Қ (4) т? Мемлекеттік сертификаттау жүйесінің ережелеріне сәйкес берілген және сынақ зертханасының (орталықтың) немесе сертификаттау жөніндегі органның белгілі бір салада жұмыс істеу құқығын ресми тану
Қ (5) п? Дауыс беру мен орталандыру әдісімен
Қ (6) қ? 1994 жылға
Қ (6) қ? 1994 жылы
Қ (7) т? Зерттелетін материал қандай металға жатады және қандай металдан жасалған?
Қ (8) қ? Экологиялық қасиет
Қ (8) м? кеден зертханасы
Қ (9) қ? даярлайтында
Қ (10) б? Еркін айналымға шығару режимінде кедендік ресімдеу мен кедендік
Қ (11) т? Сараптама кезінде қатынас ұйымдастыру
Қ (13) а? азаматтық
Қ (18) ж? Н.А. Демина
Л
Л (18) қ? сарапшы-маман
Л (23) қ? Сәйкестік сертификаты
М
М (5) т? соттық емес сараптама
М (7) т? Зерттеуге берілген зат мұнай өнімі болып табылады ма?
М (8) ә? бақыланбалы
М (12) қ? Сақталымдылық
М (18) т? Органды сертификаттау немесе сынақ зертханасы бойынша аккредиттеу
М (22) қ? Аккредиттеу аттестаты
М (29) қ? Стандарт
Н
Н (4) т? Бір ыдыстық орындағы немесе резервуардың иә болмаса көліктің белгілі бір белгіленген деңгейіндегі тауардың сапасын сипаттайтын бір алғанда іріктелген сынама
Н (6) м? жөндеуге жарамдылық
Н (9) қ? функционалдық тағайындау
О
О (2) қ? Өзіне жүктелген мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру, кедендік сараптама мен зерттеулердің нәтижелері бойынша қорытынды шығару, өз қызметтерінен түсетін табысты республикалық бюджетке түсіру
О (3) а: Өңдеулердің кеден ісі сараптық, әдістемелік және химиялық қамтамасыз етуі проблемаларын ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру
О (3) б? Зерттеу құралдарын, ақпараттық технологияларды енгізу, кеден сараптамасының қызметін, әдістерін дамыту және жетілдіру
О (3) т? Заңды тұлға
О (4) ж? СЭҚ-ке қатысушылардың жүгінулері бойынша шекарадан өтетін тауарларға дұрыс жіктеу және зерттеу жүргізу, тауарлардың сертификациялық сынағын жүргізу, ыдырайтын және радиоактивті материалдарға кедендік бақылауды ұйымдастыруға әдістемелік басшылықты жүзеге асыру, республикаға сапасыз және жасанды тауарларды кіргізуді анықтау мен жолын кесу шараларын әзірлеу
О (5) б? ҚР қаржы министрлігінің кеден бақылау комитетіне
О (5) ж? Кеден бақылау комитетінің орталық кеден зертханасы туралы 14.06.2003 Ережесі
О (5) ж? ОКЗ жұмысын ұйымдастыру және жеке жауап беру, оның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені қабылдау, мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда ОКЗ атынан өкілдік ету
О (5) ж? Шаруашылық қызметпен байланысты азаматтық және ұйымдық келісім-шарттарға отыруға құқылы
О (6) а? Зерттелетін тауарлардың кеден құнымен
О (7) б? Кедендік бақылау комитетінің төрағасымен
О (7) б? Орталық кеден бақылау комитеті
О (7) т? 3 құрамнан
О (7) т? Өндірістік, экономикалық, ғылыми-әдістемелік
О (8) н? Өндіріс тиімділігінде
О (9) ж? Тауар сапасы
О (9) қ? әлеуметтік тағайындау
О (11) к? Кеден іс-сараптық қамтамасыз ету, сараптық кадрлардың қамтамасыз ету және резерв дайындаулары
О (14) н? Сынама
О (20) қ? С.Әмбебаб тағайындау
Ө
Ө (4) т? өмірге, денсаулыққа және тұтынушылардың мүліктері олардың тауарларының сақтауы барысында тұтанулар немесе өздігінен жану тәуекелінің болмауы
Ө (5) м? Қылмыстық жауапқа дейін жауапкершілікке ие
Ө (7) қ? Өлшеу құралы
Ө (9) б? Химиялық қауіпсіздік
Ө (10) м? Үлгі
Ө (14) б? Өрт қауіпсіздігі
П
П (2) б? Дәмді, түсті, дауыстың қаттылығы мен тембрі, бейненің жарқындығы
С
С (0) м? сараптық сақтандырулық, сәйкесендірулік
С (1) а? Кеден зертхана басшылықтары жазбаша нұсқаудан сараптама өндірісіне қабылдау
С (1) к? Кедендік сараптама нәтижесінде алынған мәліметтерді жадия етпеуге,сұрақтарға кеңес беру, тауардың үлгісі менсынамасын сәйкестендіру
С (2) а? Даярлық, талдау, салыстырмалы зерттеу, нәтижені бағалау мен қорытындыны тұжырымдау
С (2) а? Жағдаяттық, диагностикалық, жіктемелік, механоскопиялық, бейнелік, сәйкестендірушілік
С (2) а? пайдалы шығынды
С (2) а? Тауар-материал және өнертанушылық, химиялық, технологиялық, сәйкестендірушілік, радиологиялық, экологиялық
С (2) а? Іс жүзінде бар немесе ықтималды міндеттерге қатысты жаппай және қайталап пайдалану үшін белгілі бір саладағы ережелерді оңтайлы дәрежесіне жетуге бағытталған қызмет
С (2) б? тауартанулық, әскери, саяси, әлеуметтік, техникалық, экономикалық, өнертанушылық
С (2) к? алдына қойылған мәселелер сарапшының құзыретіне жабуы
С (2) қ? Арнайы рұқсаты (лицензиясы) бар сарапшылар
С (2) қ? зерттеу
С (2) н? Физикалық, химиялық және басқа да тәсілдермен сынамадағы зат компоненттерінің бір немесе бірнеше құрамын анықтау
С (2) т? факті табу
С (3) а? Стандарттау немесе оның нәтижелері бойынша әр алуан қызмет түрлеріне қатысты нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды, қағидаттарды орнықтыратын, мемлекеттік басқарудың уәкілетті органы бекітетін және тұтынушылардың қалың көпшілігі үшін қол жетімді құжат
С (3) б? Талданатын заттардың компоненттерін тауып сәйкестендіру
С (3) болады? Дайындаушыдан және тұтынушыдан тәуелсіз орган өнімнің, үдерістің жұмыстың, қызметтің нормативтік құжаттарда бекітілген талаптарға сәйкестігіне беретін жазбаша растау
С (3) ж? Кеден зертхана басшылықтары жазбаша нұсқаудан сараптама өндірісіне қабылдау
С (3) ж? Мүдделі тараптардың келісімі негізінде әзірленіп, қызметтің немесе оның нәтижесінің көптеген түрлеріне қатысты ережелерді, жалпы қағидаларды немесе сипаттамаларды жаппай және қайталап пайдалану үшін стандарттау, метрология және сертификаттау жөнінде танымал орган бекіткен құжат
С (3) ж? Тауардың сапасын анықтау мақсатында жүргізіледі
С (3) к? нәтиженің толықтылығын бағалау және баға беру
С (3) н? Білім негіздердің сарапшының ғылым квалиметриясын білуі
С (3) н? Білімдердің көлемі даму тарихымен және кеден іс-замандас күй-жағдайына, білім салаларына, экспертизалардың айқын сыныбына
С (3) н? Энциклопедиалық білімдерде
С (3) т? тану жалпы ғылыми теориясын көрсететін сараптама
С (3) т? шындықты анықтау
С (3) ш? Жазба түрде
С (4) б? Диагностикалық, сәйкестендіру, профилактикалық
С (4) т? Аяқталған жоғарғы білім
С (5) е? жағдаяттық
С (5) к? Қабілеттіктерімен
С (6) ә? табысты
С (6) р? Сараптама өткізу туралы тапсырмалар, сараптама тағайындау қаулылар түрінде
С (7) ә? сапалы
С (8) қ? Өнім және жабдықтау облысында
С (9) т? 5 жылдан кем емес
С (14) т? Орама бірлігі
С (26) қ? Cтандарттау бойынша нормативтік құжат
Т
Т (3) б? Орташа құрамы барлық сыналатын өнімнің орташа құрамына сәйкес келетін жалпы массадан алынған ең көп мөлшер
Т (3) б? тауарды өндірген елін анықтауға жүргізілетін сараптама
Т (3) ж? Аяқ және аяқ киім іздері, дактилоскопиялық, механоскопиялық, көліктік-трассологиялық, баллестикалық, портреттік, фототехникалық
Т (3) ж? Тауардың сапалық көрсеткіштерінің, негізгі қасиеттері мен факторларының негізінде оның құнын анықтау
Т (3) т? Сапалық талдау
Т (4) б? Кеден шекарасы арқылы өткізуге арнап кеден органына ұсынылған және сапасын куәландыратын бір құжатпен немесе бір кеден жүк декларациясымен ресімделген сапасы мен тауар атауы біртектес тауардың кез келген мөлшері
Т (5) б? Тауарлардың өз негізгі функцияларын мерзімі ішінде орындау
Т (5) ж? Сұрыптаушылық сараптама
Т (5) к? сыныптауыш
Т (5) қ? Антропометриялық қасиеттер
Т (5) т? даярлайтын, негізгі қорытынды
Т (6) ж? Кеден зертханасы жұмыстары, бөлімдердің және сараптаманың қызметтерінің және зерттеулер нәтижелік жоғарылауы бойынша шаралар ұйымдастыру
Т (6) т? Санитарлы-гигиеналық, өртке қарсы, электр-термикалық, радиациялық, химико-механикалық
Т (7) б? Тыйым салынған тамақ қосындыларымен полимерлік материалдар, ауыр металлдық тұздары, нитраттар мен нитриттер, пестициттер, антибиотиктер, алдегридтер, гормондық дәрі-дәрмектре, күрделі эфирлер
Т (8) а? сараптама комиссия әдісі
Т (8) б? Термикалық қауіпсіздік
Т (8) қ? Психологиялық қасиеттер
Т (8) с? Сараптаманың жалпы әдіснамасы
Т (9) б? Зерттелетін объект нормативтік-технологиялық құжатқа, тауардың сапасы ұсынылған құжатқа сәйкес келе ме, объектінің сапасы, маркасы, сорты қандай
Т (9) т? Сараптама әдістері
Т (10) т? химиялық механикалық радиациялық магниттіктер
Т (10) қ? Жөндеуге жарамдылық
Т (10) т? атқарымдық, әлеуметтік, сыныптамалық, әмбебаптық
Т (10) т? гигиеналық антропометриялық
Т (10) т? жөндеуге жарамды ұзақ мерзімділік, үздіксіздік
Т (11) м? Сенімділік
Т (11) с? Экологиялық сараптама
Т (12) к? Сән
Т (12) с? Орташа (біріктірілген) сынама
Т (12) с? Тауартанушылық сараптамасы
Т (13) б? Бақылау (арбитраждық) сынама
Т (14) ж? электр лампалары, батарейкалар, кейбір розеткалар, бір жолға әрекет ететін автоқаламдар
Т (15) з? Кеден сараптамасының объектісі
Т (15) с? Ұзақ мерзімділік
Т (16) м? үздіксіздік
Т (16) с? Объектіні өндіру кезінде шикізатты қолданудың толықтығын анықтау, өнімдегі шикізатты сәйкестендіру, объектінің шығу орнын анықтау
Ф
Ф (12) а? Сандық талдау
Ш
Ш (5) т? Белгіленген нысандағы өнімнің шығу елін куәландыратын құжат
І
І (7) а? Лауазымды тұлға
І (19) қ? Стандарттау
Э
Э (1) ш? Физика-химиялық, арнайы ғылыми, басқа адамдардан айыратын дара құқықтар мен міндеттер жиынтығына қожалық етуші
Э (2) к? Тауарды әкелу немесе оны кедендік нақты режимге орналастыру мүмкіндігін анықтауды
Э (4) б? тауар сапасын, оның бағаға негізгі әсер ететін қасиеттерін және факторларын анықтау мақсатында жүргізілетін сараптама
X