7туры_Габа

Формат документа: docx
Размер документа: 0.18 Мб
Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.
Теги: НУ «ЛП»
  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


Міністерство освіти і науки УкраїниНаціональний університет «Львівська політехніка»
Інститут екології та природоохоронної діяльності ім. В.ЧорноволаКафедра туризму
Лабораторна робота №7
з дисципліни « Організація туризму (організація екскурсійної діяльності та організація туристичних подорожей)»
на тему: «Умови здійснення туристичних подорожей»
Виконала:
студентка групи ТУ-23
Діденко Валентина
Перевірила:
к.е.н, ас. каф. тур. Габа М.І
Львів 2016
Мета: ознайомитися із туристичними формальностями різних країн; туристичним ваучером; навчитися визначати фактори ризику в туризмі.
Хід роботи:
Завдання 1.
Країна формальності
поліцейськіпаспортнівізові митні валютні медико- санітарнібезпекиБолгарія У випадку
арешту або
затримання
поліцією
необхідно
вимагати
присутності
консульськогоспівробітник
а України та
перекладача. При в»їзді в країну обов»я зково необхід но мати закорд онний паспор т та візуПотрібна шенгенська віза При перетині Державного кордону Республіки Болгарія громадяни України можуть ввезти 250 цигарок, 50 сигар, 1 літр міцного спиртного напою, 2 літра вина, 100 грамів чаю, 500 грамів кави, 50 мілілітрів парфумів та 250 мілілітрів іншої парфумерної продукції. Весь перелік товарів, крім медикаментів, можуть перевозити громадяни, які досягли 16 років. Без спеціального дозволу забороняється вивіз захищених законом видів тварин та рослин у будь-якій формі, а також предметів, які представляють художню та історичну цінність.
В міжнародних аеропортах на території країни існують 2 коридори для проходження пасажирів – “зелений” або “ нічого не декларується” та червоний, коли слід робити письмову декларацію.
У разі необхідності, пасажири можуть звернутися за більш детальною інформацією до митних органів.
Ввезення іноземної валюти до країни дозволяється без обмежень на ввіз.
Вивіз іноземної валюти більш 1 (однієї) тисячі доларів США повинен заноситься до митної декларації. Вивіз суми грошей більшої 20 (двадцяти) тисяч болгарських лев (або еквівалентної суми грошей у іншій валюті) дозволяється при наявності дозволу Національного банка Республіки Болгарія. При виїзді з території країни валютна сума грошей, вказана в декларації, неповинна перевищувати суму грошей, вказану при в’їзді в країну.
У випадках вивезення сум понад 25 000 лв. (або їхній еквівалент в іноземній валюті) готівкою, іноземні фізичні особи письмово декларують перед митними органами розмір та походження грошових коштів, надаючи свідоцтво про наявність або відсутність зобов”язань із Національного агенства з прибутків (НАП), що особа не має заборгованості, номер та дата якого вписується у декларацію. Статтею 6 Угоди між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Республіки Болгарія про співробітництво у галузі охорони здоров’я та медичної науки від 2002 року передбачено, що сторони згідно з національним законодавством своїх держав надаватимуть невідкладну медичну допомогу громадянам держави однієї сторони під час їхнього тимчасового перебування на території держави іншої сторони.
Надання медичної допомоги, крім невідкладної, в Болгарії є платним. В країні діє загальнонаціональна система обов’язкового медичного страхування, яка охоплює все населення, в т.ч. іноземців, які постійно проживають або довгостроково перебувають на її території.
Терористичні загрози
Згідно   даних болгарських правоохороных органів, незважаючи на підвищення активність   терористичних організацій на Близькому Сході, в азіатському регіоні та  в зоні бойових дій в Республіці Ірак   та  Афганістані, де болгарська армія   має свої військові контингенти та бере активно участь в антитерорстичих   операціях, а також на членство Республіки Болгарії (РБ) в НАТО, рівень террористическої   загрози в країні є мінімальним. Серозної активності ісламських радикальних   угрупувань, загрожуючих життю та спокою населення та роботі державних органів в Болгарії немає.
ЗлочинністьРазом з тим світова економічна криза негативно впливає на кримінальну ситуацію   в РБ. В порівнянні з попередніми роками у 2012 році на території РБ   підвищився рівень злочинності по всій території Болгарії, більшість з котрих скоєно   в столиці країни м. Софія (біля 60 % від загального числа), а також в   великих приморських містах та курортних зонах  чорноморського узбережжя країни (Варна,   Бургас, Сонячний берег, Несебр). В цих місцях активно діють «карманники» та дрібні   кримінальні групи, які спеціалізуються на крадіжках та грабуваннях. Згідно даних експертів, болгарські кримінальні угрупувування приймають участь в виготовленні,   розповсюдженні та проведенні транзитних поставок наркотиків.
Значні неприємності можуть доставляти туристам і місцеве циганське населення по деяким даним їх чисельність нараховується від 300 до 500 тис. ос.
2. На іноземних громадян, які перебувають на території Болгарії, поширюються норми болгарського законодавства, зокрема, карного та карно-процесуального кодексу. Iноземці мають право на адвоката.
В Болгарії інтереси української держави та громадян України представляє і захищає Посольство, яке знаходиться в м.Софія, вул. Боряна, 29 та Генеральне консульство України у м. Варна, вул.Генерал Скобелев, 92.
Завчасно перевірте, чи всі необхідні документи підготовлені належним чином.
Для виїзду з України за кордон потрібно оформити закордонний паспорт. Ретельно перевірте правильність всіх внесених до паспорта відомостей (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, дата видачі та термін дії паспорта, відомості про дітей, включаючи їх фотографії).
3. Ваучер підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг. Він також за своїм призначенням є фінансовим документом для розрахунків між направляючим іприймаючим туристичними підприємствами, які співпрацюють на підставі укладених між ними угод. До цих угод підприємства-партнери додають зразки своїх ваучерів.
Ваучером підтверджується гарантія оплати направляючого туристичного підприємства приймаючому послуг, що мають надаватися туристам відповідно до умов договору. Ваучер видається туристичним підприємством, що має ліцензію.
Перелік, обсяг послуг та умови їх надання визначаються в договорі, який укладається до початку туру між суб'єктом туристичної діяльності — організатором подорожі і споживачем туристичних послуг — туристом.
Бланк ваучера друкується українською та англійською мовами. Якщо ваучер використовується суб'єктом туристичної діяльності для організації прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), то він заповнюється українською мовою, а для організації туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм) — англійською мовою.
У ваучері містяться такі данні (див. рис.1):
Повна назва суб'єкта туристичної діяльності — власника ваучера, його юридична адреса, номер телефону, факсу, телекса.
Слово Ваучер (із зазначенням його номера) № 00-0000-000000. Номер складається з дванадцяти цифр, що розбиті на три групи:
перша група (дві цифри від 01 до 27) указує регіон, в якому розташоване туристичне підприємство із зазначенням його коду;
друга група (чотири цифри від 0001 до 9999) відповідає реєстраційному номеру підприємства в Державному реєстрі суб'єктів туристичної діяльності, які пройшли ліцензування;
третя група (шість цифр від 000001 до 999999) — безпосередньо порядковий номер ваучера.
Наприклад: Ваучер № 14 0861 000008 Це значить, що дане туристичне підприємство знаходиться в Миколаївській області (14), зареєстроване в Державному реєстрі суб'єктів туристичної діяльності, що пройшли ліцензування (0861), і має порядковий номер ваучера 000008.
Ліцензія Державного комітету України по туризму № від «...» 200... року Номер ліцензії складається з шести цифр від 000001 до 999999.
Має бути пред'явлений (назва, адреса, телефон, факс приймаючого туристичного підприємства)
Прізвище, ім'я та по батькові туриста, що здійснює подорож індивідуально або керівника туристичної групи.

Кількість туристів (цифрою та прописом)
Термін туру з «....» , 200... р. по «....»200... р.
Маршрут і вид транспорту. Вказуються послідовно пункти по маршруту, в яких замовлено туристичне обслуговування для туриста, що здійснює подорож індивідуально, або групи туристів, а також види транспорту, якими буде здійснюватись переїзд між цими пунктами.
Назва готелів. Вказуються готелі, в яких замовлено обслуговування для туриста, що здійснює подорож індивідуально, або групи туристів.
Додаткова інформація. Наприклад, у складі групи є інвалід або група потребує сурдоперекладача тощо.
Відмітка про оплату туру. Направляючим туристичним підприємством робиться запис про оплату туру згідно з умовами договору (контракту), на підставі якого здійснюється обслуговування туристів. Наприклад, «Вартість туру сплачено згідно з договором (контрактом) № від«...» 200... р.».
Підпис керівника туристичного підприємства.
Дата видачі«...» 200... р. Печатка Після підпису керівника вказується його прізвище та ініціали, ставиться дата видачі ваучера. Підпис завіряється печаткою направляючого туристичного підприємства.
Фактично надані послуги. Туристом, що здійснює подорож індивідуально, або керівником туристичної групи робиться запис про фактично надані послуги по туру. Наприклад, «Послуги надані в повному обсязі» або «не надані такі послуги (перелічити)», після цього — особистий підпис.4. У ГОСТі наведена настіпна класифікація основних ризиків для туристів:
- Травмонебезпека (удари, переломи від падіння різних предметів, потертості, садна від незручного туристського спорядження і т. Д.);
- Вплив навколишнього середовища (підвищені, знижені температури, вологість, вітер, перепади тиску);
- Пожежонебезпека (розведення багать, куріння в недозволених місцях, користування несправними електроприладами і т. Д);
- Біологічні впливи(опіки, алергія від впливу отруйних рослин, комах, тварин і ін.);
- Психофізіологічні навантаження (перевантажені програми обслуговування, складні маршрути, порушення режимів сну, відпочинку, прийому їжі);
- Небезпека випромінювань (підвищений рівень ультрафіолетового випромінювання, радіологічного випромінювання);
- Хімічні впливи (токсикоз, роздратування, сенсибілізація);
- Підвищені запиленість і загазованість (перевищення допустимого рівня шкідливих речовин в повітрі приміщень, транспортних засобів);
- Інші чинники (відсутність необхідної інформації про послугу та її характеристиках);
- Специфічні фактори ризику (природні, техногенні катастрофи, інші надзвичайні ситуації, в тому числі пов'язані зі станом громадського порядку).
Висновок: в цій лабораторній роботі я ознайомилася із туристичними формальностями різних країн; туристичним ваучером; навчилася визначати фактори ризику в туризмі.
X