тести Вовк Н.

Формат документа: docx
Размер документа: 0.03 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
ІНСТИТУТ гуманітарних та соціальних наук
Прізвище І.Б. студента Вовк Н. В.
Назва теми: Основні елементи об’єктної моделі; Співставлення і взаємозв’язок структурного і об'єктно-орієнтованого підходів
Назва предмету: Інформаційні технології організації бізнесу
Потужність показує, скільки об’єктів бере участь у зв’язку.
+ Так
Ні
Позначення потужності 1..* має значення один або нуль?
Так
+ Ні
Асоціація-клас – це місце, де зберігаються атрибути, які відносяться тільки до асоціації?
Так
+ Ні
Залежність – слабка формазв’язку між клієнтом і сервером.
+ ТакНіЗалежність між двома елементами має місце в тому випадку, якщо зміни у визначенні одного елементу можутьспричинити зміни в іншому.
+ Так
НіАсоціація-клас – це:
сукупність операцій, що визначають набір послуг класу або компоненти;
це семантичний зв’язок між класами;
це множина об’єктів, пов’язаних спільністю властивостей, поведінки, зв’язків і семантики;
+ це місце, де зберігаються атрибути, які відносяться до асоціації та операції.
У мові UML зв’язки успадкування називають…
Залежність;
+ Узагальнення;
Абстрагування;
Розширення.
Залежність зображається:
+ Пунктирною лінією направленою від клієнта до сервера;
Стрілкою від класу-нащадка до класу-предка;
Пунктирною лінією від класу- предка до класу- нащадка;
стрілкою, направленою від сервера до клієнта.
Яке з тверджень є НЕПРАВИЛЬНИМ:
Об’єктна декомпозиція дає можливість створювати для предметних областей моделі меншого розміру;
+ Об’єктна модель орієнтована нана комп’ютерну реалізацію, а не людське сприйняття світу;
об’єктна декомпозиція зменшує ризик створення складних моделей;
об’єктна модель дозволяє повною мірою використовувати виразні можливості об’єктних і об’єктно орієнтованих засобів моделювання.
Скільки показників потужності можна визначити для кожного зв’язка?
+ Два показники потужності – по одному на кожному кінці зв’язку;
По два показники потужності на кожному кінці зв’язку;
Безліч показників потужності;
Тільки один показник потужності для кожного зв’язка.
Виберіть ПРАВИЛЬНЕ твердження:
Екземплярами асоціації-класу є зв’язки, у яких є тільки посилання на об’єкти;
+ Асоціація-клас визначає додаткове обмеження, згідно з яким двом об’єктам, що беруть участь в асоціації, може відповідати тільки один екземпляр асоціації-класу;
Асоціація-клас - це місце, де зберігаються атрибути, які відносяться до асоціації, але не до операції;
Асоціація-клас подібна до моделі потоків даних DFD.
Залежність –це…
зв’язок “тип-підтип”, що реалізує механізм успадкування;
це семантичний зв’язок між класами;
+ зв’язок між двома елементами моделі, при якій зміни в специфікації одного елемента можуть спричинити зміни в іншому елементі;
це множина об’єктів, пов’язаних спільністю властивостей, поведінки, зв’язків і семантики
Що у мові UML означає позначення потужності “*”?
Точно один;
Один;
Нуль;
+ Багато.
У мові UML зв’язки узагальнення зображаються у вигляді…?
стрілок від класу-предка до класу-нащадка;
+ стрілок від класу-нащадка до класу-предка;
прямих з стрілками в обох кінцях;
пунктирної лінії між класом-нащадка і класом-предка.
Кожен підклас в узагальненні має…
тільки свої власні унікальні атрибути, операції і зв’язки;
лише успадковані зв’язки;
+ успадковані і власні атрибути, операції і зв’язки;
зв’язки, залежності і узагальнення.
Основні поняття структурного і об’єктно-орієнтованого підходів.
Основними поняттями структурного і об’єктно-орієнтованого підходів є:
• Модель, архітектура.
• Зовнішня сутність, процес, накопичувач даних, потік даних, сутність, зв’язок, атрибут.
• Клас, об’єкт, абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія, успадкування, варіант використання, дійова особа, компонент, інтерфейс.
• Стереотип, зразок, кооперація.
Переваги об’єктно-орієнтованого підходу.
Буч відзначив ряд переваг об’єктно-орієнтованого підходу:
• об’єктна декомпозиція дає можливість створювати для предметних областей моделі меншого розміру шляхом використання загальних механізмів, що забезпечують необхідну економію виразних засобів. Використання об’єктно-орієнтованого аналізу істотно підвищує рівень уніфікації моделі і її придатність для повторного використання. Моделі часто виходять компактнішими, ніж їх не об’єктно-орієнтовані еквіваленти, що означає не тільки зменшення обсягу програмного коду, у разі комп’ютеризації предметної області, але і здешевлення проекту за рахунок використання попередніх розробок;
• об’єктна декомпозиція зменшує ризик створення складних моделей, оскільки вона припускає еволюційний шлях розвитку моделі системи на основі відносно невеликих моделей підсистем. Процес інтеграції моделі системи розтягується на весь час моделювання, а не перетворюється на одночасову подію;
• об’єктна модель цілком природна, оскільки в першу чергу орієнтована на людське сприйняття світу, а не на комп’ютерну реалізацію;
• об’єктна модель дозволяє повною мірою використовувати виразні можливості об’єктних і об’єктно-орієнтованих засобів моделювання.
Який взаємозв’язок між структурним і об’єктно-орієнтованим підходами?
Основою взаємозв’язку є спільність ряду категорій і понять обох підходів (процес і варіант використання, сутність і клас та ін.). Цей взаємозв’язок може виявлятися в різних формах. Так, одним з можливих варіантів є використання структурного аналізу як основи для об’єктно-орієнтованого проектування. При цьому структурний аналіз слід припиняти, як тільки структурні моделі почнуть відображати не тільки діяльність організації (бізнес-процеси), а і систему програмного забезпечення. Після виконання структурного аналізу можна різними способами приступити до визначення класів і об’єктів. Так, якщо узяти яку-небудь окрему діаграму потоків даних, то кандидатами в класи можуть бути елементи структур даних.
Іншою формою прояву взаємозв’язку можна вважати інтеграцію об’єктної і реляційної технологій. Реляційні системи керування базами даних є на сьогоднішній день основним засобом реалізації великомасштабних баз даних і сховищ даних. Причини цього достатньо очевидні: реляційна технологія використовується достатньо довго, освоєна величезною кількістю користувачів і розробників, стала промисловим стандартом, в неї вкладені значні засоби і створена множина корпоративних баз даних в найрізноманітніших галузях, реляційна модель проста і має строгу математичну основу; існує велика різноманітність промислових засобів проектування, реалізації і експлуатації реляційних баз даних. Внаслідок цього реляційні бази даних в основному використовуються для зберігання і пошуку об’єктів у так званих об’єктно-реляційних системах.