mm cavablar a variantı^

Формат документа: docx
Размер документа: 0.07 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


MÜLKİ MÜDAFİƏ
III KURS
200(test)_AZ_RU
Mövzu 1. MÜLKİ MÜDAFİƏNİN ROLU, VƏZİFƏLƏRI, TƏŞKİLİNİN ÜMUMİ PRİNSİPLƏRİ VƏ QÜVVƏLƏRİ
1. Obyektin MM-in təşkilatı qurluşuna nə daxildir?
A) MM rəhbəri, qərargah, köçürmə komissiyası, ümumi və xüsusi təyinatlı obyekt dəstələri, MM xidmət və qəza-xilasedici dəstələri
B) MM rəhbəri fövqəladə hallar komissiyası, MM xidməti, obyektin ümumi və xüsusi təyinatlı dəstələri
C) MM rəhbəri, qərargah, hərbiləşdirilmiş dəstələr, MM xüsusi xidmət, tibbi dəstələri
D) MM rəhbəri, qərargah fövqəladə hallar komissiyası, ümumi təyinatlı ərazi, ştatlı qəza xilasedici dəstələr
E) MM rəhbəri, qərargah hərbiləşdirilmiş dəstələri, MM xidmətləri, tibbi dəstələr qəza- xilasedici dəstələr
2. Dinc dövrdə fövqəladə vəziyyətin yaranma təsnifatı:
A) Təhlükəli maddələrin tullantısı, nəqliyyat qəzaları, yanğın və partlayış, təbii fəlakətlər, hərbi siyasi xarakterli
B) Texnoloji qəzalar, təbii fəlakətlər, hərbi xarakterli partlayışlar, siyasi xarakterli
C) Zəlzələ, düşmənin qəfildən hücumu, torpaq sürüşməsi və partlayış, meşə yanğını
D) Atom elektrik stansiyasında partlayış, təbii fəlakətlər, hərbi xarakterli, texnoloji qəzalar
E) Kütləvi subasma, atom elektrik stansiyasında yanğın, kütləvi meşə yanğını, hərbi xarakterli
3. Düşmənin qəflətən hücumu zamanı obyektdə hansı tədbirlər keçirilməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların mühafizəsinə və istehsalat prosesinin qəzasız dayandırılmasına yönəldilmiş tədbirlər
B) İnsanların gizlənməsi üçün mühafizə qurğularını hazır vəziyyəti gətirmək və fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin etmək
C) Obyektdə müharibə vaxtı iş rejiminə keçirilməsi və işi davam etdirmək
D) Rəhbər işçiləri obyektdə yığmaq. Fəhlə və qulluqçuların köçürülməsinə hazırlıq işləri
E) Obyektin işini davamlığını artırmaq üçün görülən tədbirlər. Rəhbər heyyətin dərhal yığılması
4. Geofiziki təhlükəli hadisələr:
A) zəlzələlər, vulkan püskürməsi
B) zəlzələlər, torpaq uçqunları
C) zəlzələlər, meşə yanğınları
D) zəlzələlər, su basma
E) zəlzələlər, daşqın
5. Zəlzələlər hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir?
A) zələlələr geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir
B) zəlzələlər fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir
C) zəlzələlər hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir
D) zəlzələlər meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisələrə aiddir
E) zəlzələlər geoloji təhlükəli hadisələrə aiddir
6. Vulkan püskürmələri hansı tip təhlükəli hadisələrə aiddir?
A) vulkan püskürmələri geofiziki təhlükəli hadisələrə aiddir
B) vulkan püskürmələri fiziki təhlükəli hadisələrə aiddir
C) vulkan püskürmələri hidroloji təhlükəli hadisələrə aiddir
D) vulkan püskürmələri meteroloji təhülkəli hadisələrə aiddir
E) vulkan püskürmələri meteroloji təhlükəli hadisələrə aiddir
7. Avtomobil və Aviasiya qəzaları hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir?
A) texnogen xarakterli
B) sosial xarakterli
C) təbii xarakterli
D) ekoloji xarakterli
E) siyasi xarakterli
8. Bina və qurğuların dağılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir?
A) texnogen xarakterli
B) sosial xarakterli
C) təbii xarakterli
D) ekoloji xarakterli
E) siyasi xarakterli
9. Bəndlərin yarılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir?
A) texnogen
B) sosial
C) təbii
D) ekoloji
E) siyasi
10. Enerji sistemlərində qəzalar hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.
A) texnogen
B) sosial
C) təbii
D) ekoloji
E) siyasi
11. Maili yamac prosesləri hansılardır?
A) qar uçqunları və sürüşmələr
B) qar uçqunları və sellər
C) qar uçqunları və daşqın
D) qar uçqunları və su basma
E) qar uçqunları və zəlzələ
12. “Göy-göl” neçənci ildə baş vermiş zəlzələ zamanı yaranmışdır?
A) 1139
B) 1330
C) 1211
D) 1112
E) 1031
13. Obyekt dəstələri nüvə təsiri ocağına tərəf hansı ardıcıllqla hərəkət edir?
A) obyektin MM rəisi, kəşfiyyat qrupu, xilasedici dəstələr, texnika arxada
B) obyektin MM rəisi, kəşfiyyat qrupu, MM xidmət dəstələri, yığma, hərbi dəstələri
C) kəşfiyyat qrupu, obyektin MM rəisi, yığma və xilasedici dəstələr, texnika arxada, hərbi qüvvələr
D) kəşfiyyat qrupu, yığma və xilasedici dəstələr, MM rəisi, hərbi qüvvələr
E) obyektin MM rəisi, xüsusi təyinatlı və hərbi dəstələr, texnika arxada, hərbi qüvvələr
14. MM əsas vəzifələrinə aiddir:
A) fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi, xəbərdarlığı, xilasetmə işlərinin təşkili, əhalinin təlimi, işin davamlılığının artırılması, rəhbər heyyətin hazırlanması
B) fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi, fövqaladə hallar qoşunlarının hazırlığı, silahdan mühafizə üsulları, xilasetmə işlərinin aparılması
C) fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsi, əhalinin xəbərdarlığı, MM dəstələrinin fəaliyyətinin artırılması, silahdan istifadə qaydaları
D) əhalinin mühafizəsi, MM qüvvələrinin təlimi, əhalinin köçürülməsi, ilk tibbi yardımı öyrətmək
E) əhalinin mühafizəsi, düşmənin silahını və silahdan mühafizə üsullarını öyrənmək, qoşunların hazırlanması
15. MM dəstələri hansılardır?
A) Ümumi təyinatlı, xüsusi təyinatlı,qəza xilasedici və ixtisas dəstələri
B) MM ərazi dəstələri, obyekt dəstələri, hərbi hissələr, sanitar dəstələri
C) MM qəza dəstələri, tibbi dəstələri. Fövqəladə hallar dəstələri
D) Xilasetmə dəstələri, xüsusi təyinatlı dəstələr, hərbi dəstələr, yanğın dəstələri
E) Fövqəladə hallar nazirliyinin qüvvələri, obyekt dəstələri, xilasetmə dəstələri, yanğın dəstələri
16. MM dəstələri ilə xüsusi taktiki məşqlərin keçirilməsinin məqsədi nədir?
A) X və DTİ keçirilməsi üçün praktiki hazırlığın artırılması və yoxlaması
B) X və DTİ keçirilməsində xüsusi təyinatlı dəstələrin biliyinin yoxlanılması və öyrədilməsi
C) X və DTİ keçirilməsində ayrı-ayrı elementlərin öyrədilməsi və yoxlanılması
D) Dəstələrin biliyinin yoxlanılması və öyrədilməsi
E) X və DTİ keçirilməsində xüsusi təyinatlı dəstələrin və ordunun bacarığını artırmaq
17. MM qüvvələrinə hansılar aiddir?
A) MM hərbi dəstələri, hərbiləşdirilməmiş dəstələr, ştatlı, qəza xilasetmə dəstələri icra başçılarının, nazirliklərin tabeçiliyində olan dəstələr
B) MM hərbi dəstələri, qəza dəstələri, ərazi dəstləri, obyekt dəstələri, fövqaladə hallar hazırlığının dəstələri
C) MM hərbi dəstələri, icra hakimiyyətinin dəstələri, obyekt dəstələri, fövqəladə hallar hazırlığının dəstələri
D) MM hərbi dəstələri, obyekt dəstələri, xilasetmə dəstələri, tibbi dəstələr
E) MM hərbi dəstələri, ştatlı qəza xilasetmə dəstələri, idarə və təşkilat dəstələri, fövqəladə hallar nazirliyinin qüvvələri
18. Əsas təbii fəlakətlərin növləri:
A) vulkan püskürməsi, zəlzələ, tufan, qasırğa çökmələr, qar uçqunu, epidemiya
B) yanğınlar, ildırım boşalması, zəlzələ dağıntılar, qar uçqunu çökmələr, epidemiya radiaktiv çirklənmə
C) yanğınlar, daşqınlar, güclü külək, zəlzələ qəzalar, qar uçqunu, tufan, qasırğa epidemiya AES-də qəzalar
D) yanğınlar, ildırım boşalması, zəlzələ dağıntılar, qar uçqunu çökmələr, epidemiya, subasma və aclıq
E) yanğınlar, ildırım boşalması, zəlzələ dağıntılar, qar uçqunu çökmələr, epidemiya, epizotiya, epifitetiya, kimyəvi zəhərlənmələr
19. Obyektin əsas MM dəstələri hansılardır?
A) ümumi təyinatlı, xüsusi təyinatlı, ştatlı qəzaxilasetmə dəstələri və həmçinin mülki müdafiənin xidmətləri
B) ştatlı qəza xilasedici, ümumitəyinatlı dəstələr, MM xidmət dəstələri, xüsusi təyinatlı dəstələr, tibbi və hərbi dəstələri
C) MM xidmət dəstələri, ümumi, xüsusi təyinatlı, tibbi, texniki qəza dəstələri
D) ümumi təyinatlı, yığma xilasedici dəstələr, qruplar, kəşfiyyat dəstələri qrupları
E) MM tibbi xidməti, xüsusi təyinatlı dəstələr, qruplar, hərbi hissələr, kəşfiyyat dəstələri
20. 7,5-9 bal gücündə baş vermiş zəlzələ nüvə zərbə dalğasının hansı izafi təzyiqinə oxşar təsir göstərir?
A) 7,5-9 bal zəlzələ 0,3-0,5 kq q\sm2
B) 7,5-9 bal zəlzələ 20-30 kPa
C) 7,5-9 bal zəlzələ 30-40 kPa
D) 7,5-9 bal zəlzələ 0,4-0,7 kq q\sm2
E) 7,5-9 bal zəlzələ 40-60 kPa
21. Azərbaycan Respublikasının Mülki Müdafiənin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməyə daim hazır olması üçün kim məsuliyyət daşıyır?
A) Baş Naziri
B) Ədliyyə Naziri
C) Baş Prokuror
D) Daxili İşlər Naziri
E) Xarici İşlər Naziri
22. Azərbaycan Respublikasının Mülki Müdafiyə üzrə dövlət funksiyasını hansı orqan yerinə yetirib?
A) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin orqanları
B) Daxili İşlər Nazirliyinin orqanları
C) Müdafiə Nazirliyinin orqanları
D) Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin orqanları
E) İqtisadiyat Nazirliyinin orqanları
Mövzu 2. MÜASİR ZƏRBƏ VASİTƏLƏRİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ. NÜVƏ SİLAHININ DAĞIDICI AMİLLƏRİ
23. Nüvə partlayış enerjisinin təqribən 50%- i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?
A) zərbə dalğası
B) işıq süalanması
C) nüfüzədici radiasiya
D) yerin radioaktiv zəhərlənməsi
E) elektromaqnit impulsu
24. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 35%- i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?
A) işıq şüalanması
B) yerin radiaoktiv zəhərlənməsi
C) elektromaqnit impulsu
D) nüfüzədici radiasiya
E) zərbə dağlası
25. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 4%- i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?
A) nüfüzedici radiasiya
B) yerin radioaktiv zəhərlənməsi
C) elektromaqnit impulsu
D) zərbə dalğası
E) işıq şüalanması
26. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 10%- i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?
A) yerin radioaktiv zəhərlənməsi
B) elektromaqnit impulsu
C) nüfüzedici radiasiya
D) işıq şüalanması
E) zərbə dalğası
27. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 1%- i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?
A) elektromaqnit impulsu
B) işıq şüalanması
C) nüfüzedici radiasiya
D) yerin radioaktiv zəhərlənməsi
E) zərbə dalğası
28. Zərbə dalğası nəyə deyilir?
A) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan güclü sıxılmış hava, su, qatına
B) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan qamma şüalanmasına
C) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan betta şüalanmasına
D) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan elektromaqnit impulsuna
E) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə səsdən iti sürətlə yayılan infra qırmızı şüaların yayılmasına
29. Mühafizə olunmayan adamlar, izafi təzyiqin hansı qiymətində çox ağır dərəcəli zədələnməyə məruz qalırlar?
A) 1,0 kqq/sm2, (100 kPA). dan artıq təzyiqdə
B) 0,6-1,0 kqq/sm2, (60-1,0 kPA) təzyiqdə
C) 0,2-0,4 kqq/sm2, (20-40 kPA) təzyiqdə
D) 0,4-0,6 kqq/sm2, (40-60 kPA) təzyiqdə
E) 0,6-1,0 kqq/sm2, (60-1,0 kPA) təzyiqdə
30. İzafi təzyiq nə ilə ifadə edilir?
A) hər kvadrat santımetrə düşən kiloqram qüvvə ilə ifadə edilir
B) hər kvadrat metrə düşən kiloqram qüvvə ilə ifadə edilir
C) hər kvadrat kilometrə düşən kiloqram qüvvə ilə ifadə edilir
D) hər kvadrat desemetrə düşən kiloqram qüvvə ilə ifadə edilir
E) hər kvadrat millimetrə düşən kiloqram qüvvə ilə ifadə edilir
31. Nüfuzedici radiasiya nəyə deyilir?
A) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə yayılan qamma şüalarına və neytron selinə
B) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə yayılan qamma şüalarına və rentgen selinə
C) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə yayılan qamma şüalarına və infraqırmızı işıq selinə
D) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə yayılan qamma şüalarına və ultrabənövşəyi işıq selinə
E) nüvə partlayışı mərkəzindən hər tərəfə yayılan qamma şüalarına və elektromaqnit selinə
32. Radioaktiv zəhərlənmə zonaları və onların xarici sərhədlərindəki partlayış zamanı radiasiyanın səviyyəsi nə qədərdir?
A) Fövqəladə təhlükəli, təhlükəli güclü və zəif zəhərlənmə zonası 4000, 1200, 400, 40 r\s
B) Fövqəladə təhlükəli, təhlükəli, orta və zəif zəhərlənmə zonası 4000, 1800, 400, 60 r\s
C) Təhlükəli, güclü, orta və zəif zəhərlənmə zonası 3400, 800, 340, 80 r\s
D) Fövqəladə təhlükəli, təhlükəli orta və zəif zəhərlənmə zonası 4200, 1400, 400, 40 r\s
E) Təhlükəli, güclü, orta və zəif zəhərlənmə zonası 4000, 1400, 40, 80 r\s
33. Nüvə silahının təsiredici amillərinin sayı neçədir?
A) 5
B) 4
C) 10
D) 7
E) 6
34. Zərbə dalğasının və elektromaqnit impulsunun insanlara və əraziyə təsiri necədir?
A) Zərbə dalğası insanlarda I, II, III, IV dərəcəli xəsarətlər, ərazidə dağıntılar yaradır. Elektomaqnit impulsu elektron cihazlara təsir göstərir
B) Zərbə dalğası insanlarda I, II, III, IV dərəcəli şüalanma ərazidə yanğınlar yaradır. Elektomaqnit implusu elektrik yükü
C) Zərbə dalğası insanlarda I, II, III, IV dərəcəli yanıqlar, ərazidə yanğınlar yaradır. Elektomaqnit impulsu elektrik sahəsi yaradır
D) Zərbə dalğası insanlarda yoluxmalar, ərazidə dağıntılar yaradır. Elektromaqnit impulsu radiasiya yaradır
E) Zərbə dalğası insanlarda insanlarda kanfuziya, qanaxmalar, ərazidə şüalanma yaradır. Elektromaqnit impulsu elektron cihazları məhv edir
35. İşıq şüalanması və radioaktiv zəhərlənmə insanlara necə təsir edir?
A) İşıq şüalanması insanlarda I,II,III və IV dərəcəli yanıqlar, radioaktiv zəhərlənmə insanlarda I,II,III və IV-dərəcəli şüalanma yaradır
B) İşıq şüalanması insanlarda I,II,III və IV dərəcəli yanıqlara, radioaktiv zəhərlənmə gözlərin və sinir sisteminin zədələnməsinə səbəb olur
C) İşıq şüalanması insanlarda I,II,III və IV dərəcəli yanıqlar, radioaktiv zəhərlənmə təhlükəli yoluxmalar vardır
D) İşıq şüalanması insanlarda qan xəstəliyi,gözlərin korluğu, radioaktiv zəhərlənmə təhlükəli epidemiyanın yayılmasına səbəb olur
E) İşıq şüalanması insanlarda I,II,III və IV dərəcəli şüalanma əmələ gətirir, radioaktiv zəhərlənmə daxili orqanlarının zədələnməsinə səbəb olur
36. İzafi təzyiq və partlayış anında radioaktiv zəhərlənmə zonaları:
A) İzafi təzyiq 50,30,20,10 kPa, radioaktiv zəhərlənmə 4000, 1200, 400,40 r\s
B) Radioaktiv zəhərlənmə 4000,400,80,40 r\s. İzafi təzyiq 50, 40, 20, 10 kPa
C) İzafi təzyiq 50, 35, 25, 10 kPa, radioaktiv zəhərlənmə 800, 340, 80, 40 r\s
D) İzafi təzyiq 60, 40, 20, 10 kPa, radioaktiv zəhərlənmə 4000, 800, 40, 8 r\s
E) İzafi təzyiq 50, 30, 20,10 kPa, radioaktiv zəhərlənmə 1200, 800, 40, 8 r\s
37. Mümkün olan kütləvi qırğın ocaqları:
A) nüvə, kimyəvi, bakterioloji və qarışıq zərərdəymə ocaqları həmçinin radioaktiv şüalanma zonaları
B) nüvə, kimyəvi, bakterioloji, zəhərlənmə və radioaktiv şüalanma zonaları
C) nüvə və radioaktiv şüalanma ocaqları, kimyəvi və bakterioloji və qarışıq zədələnmə ocaqları
D) nüvə və radioaktiv şüalanma ocaqları, kimyəvi və bakterioloji zəhərlənmə zonası
E) nüvə, kimyəvi, radioaktiv yoluxmalar və qarışıq zərərdəymə ocaqları
38. Partlayışdan 10 saat sonra radiasiyanın səviyyəsi nə qədərdir?
A) A zonası-0.5, B zonası-5, V zonası-16, Q zonası-50 r\s
B) A zonası-5, B zonası-10, V zonası-20, Q zonası-40 r\s
C) A zonası-0.5, B zonası-10, V zonası-20, Q zonası-40 r\s
D) A zonası-10, B zonası-16, V zonası-25, Q zonası-50 r\s
E) A zonası-5, B zonası-15, V zonası-30, Q zonası-50 r\s
39. 1 rentgen şüalanma nə deməkdir?
A) 1 rentgen 1 sm3 quru havada 00 temperaturda.2 milyard güt ionlar və elektronlar axınıdır
B)1 rentgen 3 sm2 quru havada 00 temperaturda.1 milyon güt ionlar və elektronların yaranmasıdır
C) 1 rentgen 2 sm3 quru havada 00 temperaturda.2 milyon güt ionlar və elektronlar axınıdır
D) 1 rentgen 3 sm3 quru havada 00 temperaturda.2 milyard güt ionlar və elektronların axınıdır
E) 1 rentgen 3 sm3 quru havada 00 temperaturda.10 milyondan artıq ionlar və elektronlar axınıdır
40. Nüvə təsiri zonalarında izafi təzyiq radioaktiv zəhərlənmə nə qədərdir?
A) İzafi təzyiq-50 kPa, 30kPa, 20 kPa, 10kPa. Radioaktiv zəhərlənmə- 4000, 1200, 400, 40 r
B) İzafi təzyiq-50 kPa, 40kPa, 30 kPa, 10kPa. Radioaktiv zəhərlənmə- 4000, 1200, 400, 40 r
C) İzafi təzyiq-50 kPa, 40kPa, 20 kPa, 10kPa. Radioaktiv zəhərlənmə- 400, 2000, 140, 40 r
D) İzafi təzyiq-50 kPa, 30kPa, 20 kPa, 10kPa. Radioaktiv zəhərlənmə- 5000, 3000, 240, 80 r
E) İzafi təzyiq-50 kPa, 40kPa, 20 kPa, 10kPa. Radioaktiv zəhərlənmə- 4000, 2000, 240, 40 r
41. İşıq şüalanmasının yayılma sürəti nə qədərdir?
A) 2 san-1 km, 5san-3km, 8 san-5km,12 san-8 km
B) 1 san-2 km, 5san-5km, 8 san-8km,12 san-10 km
C) 1 san-1 km, 5san-4km, 8 san-6km,12 san-9 km
D) 1 san-1 km, 5san-3km, 8 san-5km,12 san-10 km
E) 1 san-0.5 km, 5san-2km, 8 san-4.5km,12 san-9 km
42. İşıq şüalanmasının və nüfuz edici radiasiyanın insanlara təsiri:
A) işıq şüalanması-yanıqlar, radiasiya şüa xəstəliyi yaradır
B) işıq şüalanması-gözlərin və beyin zədələnmələri, radiasiya şüa xəstəliyi yaradır
C) işıq şüalanması-insanlarda yoluxucu xəstəlik, radiasiya qan xəstəliyi yaradır
D) işıq şüalanması-yanıqlar və qanturiziya, radiasiya yoluxucu və şüa xəstəliyi yaradır
E) işıq şüalanması-yanıqlar və şüalanma radiasiya xərçəng xəstəliyi yaradır
43. Nüvə partlayışı zamanı yaranmış dağıntının %-lə miqdarı:
A Zərbə dalğası 50%, işıq şüalanması 35%, nüfuzedici radiasiya 4 %, radioaktiv zəhərlənmə 10 %, elektromaqnit impulsu 1 %-ni təşkil edir
B) Zərbə dalğası 50%, işıq şüalanması 25%, nüfuzedici radiasiya 10 %, radioaktiv zəhərlənmə 13 %, elektromaqnit impulsu 2 %-ni təşkil edir
C) Zərbə dalğası 60%, işıq şüalanması 30%, nüfuzedici radiasiya 4 %, radioaktiv zəhərlənmə 5 %, elektromaqnit impulsu 1 %-ni təşkil edir
D) Zərbə dalğası 45 %, işıq şüalanması 40 %, nüfuzedici radiasiya 4 %, radioaktiv zəhərlənmə 8 %, elektromaqnit impulsu 3 %-ni təşkil edir
E) Zərbə dalğası 50 %, işıq şüalanması 30%, nüfuzedici radiasiya 6 %, radioaktiv zəhərlənmə 13 %, elektromaqnit impulsu 1 %-ni təşkil edir
44. 4 gün, 1 ay, 3 ay və 1 ildə yol verilən şüalanma dozası nə qədərdir?
A) 4 gündə-50, 1 ayda-100, 3 ayda-200 və 1 ildə 300 rentgen
B) 4 gündə-40, 1 ayda-80, 3 ayda-150 və 1 ildə 250 rentgen
C) 4gündə-60, 1 ayda-160, 3 ayda-250 və 1 ildə 400 rentgen
D) 4gündə-40, 1 ayda-80, 3 ayda-200 və 1 ildə 300 rentgen
E) 4gündə-30, 1 ayda-90, 3 ayda-200 və 1 ildə 400 rentgen
45. Nüvə silahının təsiredici amilləri hansılardır?
A) Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedici radiasiya, radioaktiv zəhərlənmə, elektromaqnit impuluslu
B) Zərbə dalğası, işıq şüalanması, radioaktiv zəhərlənmə, nüfuzedici radiasiya, elektromaqnit impuluslu
C) Zərbə dalğası, nüfuzedici radiasiya, radioaktiv zəhərlənmə, işıq şüalanması, elektromaqnit impuluslu
D) Zərbə dalğası ,nüfuzedici radiasiya, radioaktiv zəhərlənmə , elektromaqnit impuluslu
E) Zərbə dalğası, işıq şüalanması, elektromaqnit impuluslu, şüalanma, kütləvi yoluxmalar
46. Nüfuzedici radiasiyanın təsir müddəti nə qədərdir?
A) 15-20 san
B) 1-1.5 saat
C) 30-60 san
D) 5-10 dəq
E) 15-20 dəq
47. 1 meqatonluq nüvə partlayışı zamanı yaranmış dağıntının ölçüləri nə qədərdir?
A) tam dağıntı 4, güclü-5, 4, orta- 7, 2, zəif-11 km
B) tam dağıntı 3, güclü-5, orta- 6, zəif-10 km
C) tam dağıntı 3,5, güclü-5, orta- 7, 5, zəif-12 km
D) tam dağıntı 1,5, güclü-4, 5, orta- 7, zəif-10 km
E) tam dağıntı 4, 5, güclü-5, 5, orta- 8, zəif-13 km
48. İşıq şüalanmasının tərkibi hansı şüalardan ibarətdir?
A) gözlə görünən 31 %, ultrabənövşəyi 13%, infraqırmızı 56%
B) ultrabənövşəyi 39%, lazer 31%, infraqırmızı 30%
C) qamma şüaları 41%, beta 37%, alfa 22%
D) rentgen 65%, alfa 22%, qamma 23 %
E) neyronlar 46 %, qamma 39%, beta 18 %
49. İşıq şüalanmasının təsirindən insanlarda hansı xəsarətlər olur?
A) yanıqlar
B) radioaktiv zəhərlənmə
C) beyin zəhərlənmələri
D) şüa xəstəliyi
E) xərçəng xəstəliyi
50. Radioaktiv zəhərlənmə zonalarında partlayış vaxtı 1 və 10 saatdan sonra radiasiyanın səviyyəsi nə qədərdir?
A) A-40 r, 1 saatdan-8 r\s, 10 saatdan-0.5 r\s
B-400 r, 1 saatdan-80 r\s, 10 saatdan-5 r\s
V-1200 r 1 saatdan-240 r\s, 10 saatdan-16 r\s
Q- 4000 r, 1 saatdan-800 r\s, 10 saatdan-50 r\s
B) A-40 r, 1 saatdan-8 r\s, 10 saatdan-5 r\s
B-400 r, 1 saatdan-40 r\s, 10 saatdan-10 r\s
V-1200 r 1 saatdan-1200 r\s, 10 saatdan-12 r\s
Q- 4000 r, 1 saatdan-400 r\s, 10 saatdan-40 r\s
C) A-50 r, 1 saatdan-5 r\s, 10 saatdan-0.5 r\s
B-400 r, 1 saatdan-80 r\s, 10 saatdan-8 r\s
V-1400 r 1 saatdan-140 r\s, 10 saatdan-14 r\s
Q- 4000 r, 1 saatdan-400 r\s, 10 saatdan-4 r\s
D) A-80 r, 1 saatdan-8 r\s, 10 saatdan-0.8 r\s
B-800 r, 1 saatdan-80 r\s, 10 saatdan-8 r\s
V-8000 r 1 saatdan-400 r\s, 10 saatdan-80 r\s
Q- 1000 r, 1 saatdan-5000 r\s, 10 saatdan-500 r\s
E) A-120 r, 1 saatdan-12 r\s, 10 saatdan-1.2 r\s
B-240 r, 1 saatdan-24 r\s, 10 saatdan-24 r\s
V-1200 r 1 saatdan-240 r\s, 10 saatdan-60 r\s
51. Radiasiyanın səviyyəsi 1 saatdan sonra 100 r\s olarsa 7 saatdan və 49 saatdan sonra nə qədər azalar?
A) 7 saatdan sonra 10 r\s 49 saatdan sonra 1 r\s
B) 7 saatdan sonra 21 r\s 49 saatdan sonra 0.1 r\s
C) 7 saatdan sonra 7 r\s 49 saatdan sonra 1 r\s
D) 7 saatdan sonra 15 r\s 49 saatdan sonra 3.5 r\s
E) 7 saatdan sonra 0.7 r\s 49 saatdan sonra 4.9 r\s
52. Radiasiyanın səviyyəsinin 10 dəfə azalması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
A) 7 saat
B) 5 saat
C) 14 saat
D) 10 saat
E) 15 saat
53. Çox təhlükəli (fövqəladə) şüalanmış zonada 10 saatdan sonra radiasiyanın səviyyəsi nə qədər olar?
A) 50 r\s
B) 60 r\s
C) 40 r\s
D) 100 r\s
E) 120 r\s
54. Təhlükəli şüalanmış zonada 10 saatdan sonra radiasiyanın səviyyəsi nə qədər olar?
A) 16 r\s
B) 30 r\s
C) 45 r\s
D) 20 r\s
E) 7 r\s
55. Radiasiyanın səviyyəsi 1 saatdan sonra 100 r\s olarsa 49 saatdan sonra nə qədər olar?
A) 1 r\s
B) 4.9 r\s
C) 3 r\s
D) 7 r\s
E) 4 r\s
56. Çernobılda atom elektrik stansiyasında 1986-cı ildə baş vermiş qəzadan sonra əhali neçə km ərazilərə köçürülmüşdür?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 75
E) 60
57. Radiasiyanın səviyyəsi nə qədər olduqda III və IV dərəcəli şüalanma baş verir?
A) III dərəcəli-400-600 r, IV dərəcəli-600-700 r
B) III dərəcəli-150-200 r IV dərəcəli-200-500 r
C) III dərəcəli- 300-600 r IV dərəcəli- 250-500 r
D) III dərəcəli-200-400 r IV dərəcəli-300-500 r
E) III dərəcəli-300-600 r IV dərəcəli-500-800 r
58. 6-7,5 bal gücündə baş vermiş zəlzələ nüvə zərbə dalğasının hansı izafi təziqinə oxşar təsir göstərir?
A) 6-7,5 bal zəlzələ=0,1-0,3 kq q\sm2
B) 6-7, 5 bal zəlzələ=10-20 kPa
C) 6-7, 5 bal zəlzələ=10-50 kPa
D) 6-7, 5 bal zəlzələ=0,2-0,5 kq q\sm2
E) 6-7, 5 bal zəlzələ=0, 3-0,5 kPa
59. Şəraiti qiymətləndirərkən radioaktiv çırklənmə zonası şərti olaraq necə zonaya bölünür?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
60. Zəhərlənmə rayonlarında kəşfiyyat aparılanda radiasiya səviyyəsi nə qədər olduqda hədd nişanları ilə nişanlanır?
A) 0,5 R/saat
B) 0,6 R/saat
C) 0,7 R/saat
D) 0,8 R/saat
E) 0,9 R/saat
61. Nüfuzedici radiasiya nə ilə xarakterizə edilir?
A) şüalanma dozası ilə
B) şüalanma xarakteri ilə
C) şüalanma xüsusiyyəti ilə
D) şüalanma forması ilə
E) şüalanma cəkisi ilə
62. Nüfuzedici radiasiyanın təsirindən insanlar hansı xəstəliyə tutulurlar?
A) şüalanma
B) padaqra
C) ağ ciyər
D) bronxit
E) qara ciyər
63. Nüfuzedici radiasiyanın ölçü vahidləri hansılardır?
A) rentgen, raq,qrey
B) rentgen, rad,paskal
C) rentgen, rad,coul
D) rentgen, rad,kulon
E) rentgen, rad,bekkerel
64. Udulan doza D = 400–600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5
65. Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 4–cü dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?
A) D > 600 rad
B) D > 400 rad
C) D >500 rad
D) D > 300 rad
E) D > 100 rad
66. Udulan doza D > 600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
67. Bir rentgen neçə raddır.
A) 0,95
B) 1,25 rad
C) 1,55 rad
D) 1,95 rad
E) 1,85 rad
68. Ərazinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nə ilə xarakterizə edilir?
A) radiasiyanın səviyyəsi ilə
B) kimyəvi zəhərlənmənin sahəsi ilə
C) udulan şüalanma dozası ilə
D) udulan doza və kimyəvi zəhərlənmə sahəsi ilə
E) radiasiyanın səviyyəsi və işıq şüalanmasının gücü ilə
69. İşıq şüalanması nəyə deyilir?
A) nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn atəş kürəsindən ətrafa yayılan ultrabənövşəyi, infraqırmızı və gözə görünən işıq selinə deyilir
B) nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn atəş kürəsindən ətrafa yayılan ultrabənövşəyi, infraqırmızı və gözə görünməyən işıq selinə deyilir
C) nüvə partlayışı məkəzində əmələ gələn atəş kürəsindən ətrafa yayılan ultrabənövşəyi, infraqırmızı və alfa işıq selinə deyilir
D) nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn atəş kürəsindən ətrafa yayılan ultrabənövşəyi, infraqırmızı və qamma işıq selinə deyilir
E) nüvə partlayışı mərkəzində əmələ gələn atəş kürəsindən ətrafa yayılan ultrabənövşəyi, infraqırmızı və betta işıq deyilir
70. İşıq şüası hansı materiallardan keçə bilmir?
A) qeyri–şəffaf materiallardan
B) şəffaf materiallardan
C) yumşaq materiallardan
D) şüşə materiallardan
E) plastik materiallardan
Mövzu 3. KİMYƏVİ SİLAHLAR VƏ ONLARDAN MÜHAFİZƏ OLUNMA ÜSULLARI
71. Kimyəvi şərait nədir?
A) düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət
B) düşmənin bakterioloji maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyət
C) düşmənin radioaktiv və zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait
D) düşmənin zəhərləyici və bakterial vasitələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət
E) düşmənin adi qırğın silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət
72. Kimyəvi silahın əsasını nə təşkil edir?
A) zəhərləyici maddələr
B) qarışıq adi kimyəvi maddələr
C) qarışıq kimyəvi maddələr
D) xüsusi kimyəvi maddələr
E) radioaktiv maddələr
73. Sionit turşusunu təyin etmək üçün hansı rəngli borucuqdan istifadə edilir?
A) yaşıl
B) qırmızı
C) göy
D) sarı
E) narıncı
74. Psixikimyəvi və qıcıqlandırıcı təsirli zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?
A) psixikimyəvi. Meskan Bi-zet, Qıcıqlandırıcı: Adamsit si-es
B) psixikimyəvi. Zarin zomanı Qıcıqlandırıcı. Adamsit, si-es
C) psixikimyəvi. Sionit turşusu xlorosion Qıcıqlandırıcı. Fosgen. difosgen
D) psixikimyəvi. İprit lyuzit Qıcıqlandırıcı.Fosgen difosgen
E) psixikimyəvi. Zarin zoman tabun Qıcıqlandırıcı.Sionit turşusu
A) kimyəvi silahın təsirindən insanların, heyvanların, bitkilərin məhv olduğu əraziyə
75. Kimyəvi zərərdəymə ocağı nəyə deyilir?
A) kimyəvi zəhərlənmənin təsirinə məruz qalmış əraziyə
B) kimyəvi və radioaktiv zəhərlənməyə məruz qalmış ərazi
C) kimyəvi zəhərlənmənin təsirindən insanlar və heyvanların şüalandığı əraziyə
D) kimyəvi zəhərlənmənin təsirindən yoluxucu xəstəliklərin yayıldığı əraziyə
E) kimyəvi şüalanmadan bütün canlıların xəsarət aldığı əraziyə
76. Hansı zəhərləyici maddələrdən boğulmalar zamanı süni tənəffüs vermək olar?
A) sionit turşusu,xlorosion
B) fosgen,difosgen
C) zarin,zoman, tabun,Vi-qazı
D) iprit,lyuzit
E) xlorosetofenon, brombek, rimsionid
77. Bu zəhərli maddələrdən hansılar gizli təsirlidir?
A) iprit, fosgen
B) fosgen, difosgen,sionit turşusu
C) adamsit, si-es, Bi-zet,zarin, zoman
D) zarin, zoman,iprit,lyuzit
E) lyuzit, difosgen
78. Hansı zəhərli maddələr dərinin üzərinə düşdükdə təhlükə yaradır?
A) zarin, zoman, tabun, iprit, lyuzit
B) zarin,zoman,tabun, xlorosion,iprit, si-es, meskan
C) fosgen,difosgen,sionit turşusu,xlorosion
D) bi-zef, si-es, iprit, tabun, fosgen, xlorosian
E) iprit,lyuzit, Vi-qazı, xlorosion, bi- zet, adam-sit
79. Hansı zəhərləyici maddələr dəri üzərinə düşərsə təhlükə yaratmır?
A) fosgen,difosgen, sionit turşusu, xlorosion
B) zarin, zoman, iprit, lyuzit,tabun
C) zarin, zoman, tabun, xlorosion, iprit, si-es
D) bi-zef, si-es, iprit,tabun, fosgen
E) iprit,lyuzit, Vi-qazı, xlorosion
80. Fosgen, sionit turşusunu təyin edən zaman borucuqdan neçə dəfə hava vurmaq lazımdır?
A) 10-15
B) 5-10
C) 1-2
D) 15-20
E) 5-6
81. Hansı kimyəvi silahın təsirindən dəridə irinli yara əmələ gəlir?
A) iprit, lyuzit
B) adamsit, si-es
C) fosgen, difosgen
D) meskan, bi-zef
E) zarin, zoman, tabun
82. Hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr tənəffüs yollarını qıcıqlandırır?
A) adamsit, si-es
B) sionit turşusu, xlorosion
C) zarin, zoman, tabun
D) fosgen, difosgen
E) adamsit, bi-zef
83. Hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr sarımsaq və gənəgərçək iyinə malikdir?
A) iprit
B) fosgen
C) zarin
D) xlorosion
E) adamsit
84. Hansı kimyəvi zəhərləyici maddələr çürümüş ot iyinə malikdir?
A) fosgen
B) iprit
C) xlorosion
D) adamsit
E) zarin
85. Ümumi zəhərləyici təsirli və qıcıqlandırıcı təsirli zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?
A) ümumi zəhərləyici təsirli: Sionit turşusu, xlorosion, Qıcıqlandırıcı təsirli: Adamsit, si-es
B) ümumi zəhərləyici təsirli: zarin, zoman, tabun Qıcıqlandırıcı təsirli: adamsit, si-es
C) ümumi zəhərləyici təsirli: fosgen, difosgen Qıcıqlandırıcı təsirli: zarin, zoman
D) ümumi zəhərləyici təsirli: adamsit, si-es Qıcıqlandırıcı təsirli: Mesican, bi-zet
E) ümumi zəhərləyici təsirli: iprit, lyuzit Qıcıqlandırıcı təsirli: Meskan, bi-zet
86. Sinir sistemini iflic edici və boğucu təsirli zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?
A) sinir sistemini iflic edən: Zarin, zoman, Boğucu təsirli: Fosgen, difosgen
B) sinir sistemini iflic edən: Meskan, bi-zet Boğucu təsirli: Sionit turşusu, xlorosion
C) sinir sistemini iflic edən: İprit, lyuzit Boğucu təsirli: Sionit turşusu, xlorosion
D) sinir sistemini iflic edən: İprit, lyuzit Boğucu təsirli: xlorosion, si-es
E) sinir sistemini iflic edən: Fosgen,difosgen Boğucu təsirli xlorosion
87. Boğucu təsirli və dəridə irinli yara əmələ gətirən zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?
A) boğucu təsirli: Fosgen, difosgen; Dəridə irinli yara əmələ gətirən: İprit, lyuzit
B) boğucu təsirli: İprit, lyuzit; Dəridə irinli yara əmələ gətirən: Adamsit, si-es
C) boğucu təsirli: Fosgen, difosgen; Dəridə irinli yara əmələ gətirən: Meskan, bi-zet
D) boğucu təsirli: Sionit turşusu, xlorosion; Dəridə irinli yara əmələ gətirən: Zarin,
zoman
E) boğucu təsirli: Zarin, zoman, Vi-qazı; Dəridə irinli yara əmələ gətirən: Meskan, bi-zet
88. Boğucu təsirli və sinir sistemini iflicedici təsirli zəhərləyici maddələr hansılardır
A) boğucu təsirli: Fosgen, difosgen; Sinir sistemini iflic edən: Tabun, Vi-qazı
B) boğucu təsirli: Sionit turşusu, xlorosion; Sinir sistemini iflic edən: Meskan, bi-zet
C) boğucu təsirli: İprit, lyuzit; Sinir sistemini iflic edən: Zarin, zoman
D) boğucu təsirli: Sionit turşusu, xlorosion; Sinir sistemini iflic edən: Adamsit, si-es
E) boğucu təsirli: Meskan, bi-zet; Sinir sistemini iflic edən: Fosgen, dofosgen
89. Ümumi zəhərləyici və psixikimyəvi təsirli zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir?
A) ümumi zəhərləyici təsirli sionit turşusu, xlorosion, Psixikimyəvi təsirli Meskan, Bi-zef
B) ümumi zəhərləyici zarin, zoman, tabun Psixikimyəvi təsirli Meskan, Bi-zef
C) ümumi zəhərləyici təsirli İprit, Lyuzit Psixikimyəvi təsirli Fosgen, difosgen
D) ümumi zəhərləyici təsirli zarin, zoman Psixikimyəvi təsirli Adamsit, si-es
E) ümumi zəhərləyici təsirli Fosgen, difosgen Psixikimyəvi təsirli Adamsit, si-es
90. Dağıntı zonaları və onların xarici sərhədlərində izafi (artıq) təzyiqin ölçüləri:
A) zəif, orta, güclü və tam dağıntı zonaları-0,1; 0,2; 0,3; 0,5 kq\sm2
B) zəif, orta, təhlüükəli, güclü və tam dağıntı zonaları-0,1; 0,2; 0,3; 0,5 kq\sm2
C) zəif, orta, fövqəladə təhlükəli tam dağıntı zonaları-0,1; 0,2; 0,3; 0,4 kq\sm2
D) təhlükəsiz, zəif, orta, güclü, tam dağıntı zonaları-0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 kq\sm2
E) zəif, təhlükəli, çox təhlükəli, tam dağıntı zonaları-0,1; 0,2; 0,3; 0,5 kq\sm2
91. Radiasiyanın səviyyəsi nə qədər olduqda insanlarda I və II dərəcəli şüalanma əmələ gəlir?
A) I dərəcə 100-200 r, II dərəcə 200-400 r
B) I dərəcə 80-140 r II dərəcə 200-250 r
C) I dərəcə 150-300 r II dərəcə 200-400 r
D) I dərəcə 100-200 r II dərəcə 100-200 r
E) I dərəcə 50-100 r II dərəcə 100-200 r
92. Kimyəvi vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün başlanğıc məlumatlar:
A) zəhərli maddələrin növü, yeri, hava şəraiti, ərazinin topoqrafik xüsusiyyətləri, insanların mühafizə dərəcəsi, texnikanın gizlədilməsi
B) zəhərli maddələrin növü, ərazinin topoqrafik xüsusiyyətləri, əhalinin mühafizə qurğuları ilə təmin olunması
C) zəhərli maddələrin növü, tətbiq olunduğu yer, hava şəraiti, deqozasiya üçün hazırlıq
D) zəhərli maddələrin tətbiq olunduğu yer, hava şəraiti, ərazinin topoqrafik xüsusiyyətləri, əhalinin fərdi mühafizə vasitələri ilə təmini
E) zəhərli maddələrin növü, binaların mühafizə dərəcəsi, hava şəraiti, deqozasiya işlərinə hazırlıq
93. Hansı zəhərləyici maddələri təyin edən borucuqda ampula yoxdur?
A) iprit, lyuzit
B) iprit, fosgen
C) fosgen, difosgen
D) sionit turşusu, xlorosion
E) zarin, tabun
94. V- qazları hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir:
A) sinir iflicedici təsirli
B) boğucu təsirli
C) ümumzəhərləyici təsirli
D) qıcıqlandırıcı təsirli
E) göz yaşarıcı təsirli
95. Sionid turşusu hansı zəhərləyici maddələrə aiddir?
A) ümumzəhərləyici
B) dəridə yaraçıxaran
C) boğucu təsirli
D) qıcıqlandırıcı təsirli
E) göz yaşardıcı təsirli
96. Xlorsian hansı qrup zəhərliyici maddələrə aiddir?
A) ümumzəhərliyici
B) boğucu
C) dəridə yaraçıxaran
D) qıcıqlandırıcı
E) göz yaşardıcı
97. Fosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?
A) boğucu
B) dəridə yaraçıxaran
C) qıcıqlandırıcı
D) psixokimyəvi
E) göz yaşardıcı
98. Bi-zet hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?
A) psixokimyəvi
B) boğucu
C) qıcıqlandırıcı
D) ümumzəhərləyici
E) göz yaşardıcı
Mövzu 4. BAKTERİOLOJİ VƏ ADİ QIRĞIN SİLAHLARI
99. Bakterioloji silahın əsasını nə təşkil edir?
A) bakterioloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar,riteksiyalar və toksinlər təşkil edir
B) bakterioloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar,riteksiyalar və kimyəvi maddələr təşkil edir
C) bakterioloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar,riteksiyalar və kimyəvi maddələr təşkil edir
D) bakterioloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar,riteksiyalar və qəza təhlükəli zəhərli maddələr təşkil edir
E) bakterioloji silahın əsasını bakteriyalar,viruslar.riteksiyalar və siniriflicedici maddələr təşkil edir
100. Bakterioloji zədələnmə ocağında yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi ilə hansı tədbirlər yerinə yetirilir?
A) karantin və observasiya tədbirləri
B) karantin və peyvənd tədbirləri
C) karantin və müalicə tədbirləri
D) karantin və profilaktika tədbirləri
E) karantin və təmizləmə tədbirləri
101. Neft məhsullu əsaslı yandırıcı maddələr necə adlanır?
A) napalm
B) pirogel
C) termit
D) lüzit
E) karbit
102. Metallara əlavə olunmuş yandırıcı maddələr necə adlanır?
A) pirogel
B) napalm
C) termit
D) lüzit
E) karbit
103. Epidemiya, epizotiya, epifitetiya nədir?
A) epidemiya insan, epizotiya heyvan, epifitetiya bitkilər arasında yayılan xəstəlikdir
B) epidemiya heyvanlar və insanlar arasında, epizotiya heyvanlar və bitkilər, epifitetiya bütün canlıklar aləmində yayılan xəstəlikdir
C) epidemiya yoluxucu, epizotiya qan, epifitetiya cinsi xəstəlikdir
D) epidemiya qrip xəstəliyinin, epizotiya dabaq və difteriya xəstəliyinin epifitetiya meyvələrdə düşən xəstəliyin törədicisidir
E) epidemiya insanlar və heyvanların yoluxmaları, epizotiya insan və heyvanların şüalanması, epifitetiya bütün xəstəlikərin yoluxmasıdır
104. Bakteriyalar görünüşünə görə neçə əsas qrupa bölünürlər?
A) 3
B) 2
C) 4
D) 6
E) 10
105. Bakterioloji və kimyəvi zərərdəymə ocağı nəyə deyilir?
A) bakterioloji və kimyəvi vasitələrin təsirindən çoxlu insan və heyvanların məhvinə səbəb olmuş ərazi
B) bakterioloji və kimyəvi vasitələrin aşkar edildiyi ərazi
C) zəhərli maddələrlə yoluxmalar, insan kənd təsərrüfatı heyvanların və bitkilərin məhv olduğu ərazi
D) su anbarlarında, ərzaq saxlanan anbarlarda zəhərlənmə və yoluxmalar baş verən ərazi
E) kimyəvi və bakterioloji vasitələrin təsirindən insan, heyvan və bitkilərin yolxucu xəstəliklərə tutulduğu ərazi
106. Virusların hissəcikləri hansı formada olur:
A) kürə, kub, düzbucaqlı
B) qeyri mükəmməl, sapa oxşar
C) spiralvari, mükəmməl
D) əyilmiş formada kürə şəkilli
E) qıvrılmış formada çöplər
107. Bakterioloji zərərdəymə ocaqları nəyə deyilir?
A) kütləvi yoluxmalar, insan və heyvanların öldüyü ərazi
B) insanların xəsarət aldığı və öldüyü yer
C) insanların kütləvi yoluxduğu və zəhərlədiyi yer
D) kütləvi zəhərlənmələr insan və heyvanların öldüyü ərazi
E) bakteriyaların çox yayıldığı, insanların olduğu ərazi
108. Hansı silahın təsirindən yaranmış alovu sürtmək olmaz?
A) fosforlu
B) termit
C) vakum
D) napalm
E) fuqos
109. Toplar hansı ölçüdə (kalibr) istehsal olur?
A)100,122,130,150 mm
B) 60, 120, 140 mm
C) 82, 110, 130,150 mm
D) 80,100,120,140 mm
E) 100, 120, 130, 160 mm
110. Minaatan silahlar hansı ölçüdə (kalibr) istehsal olur?
A) 82, 140, 160 mm
B) 30, 60, 120 mm
C) 20, 120, 140 mm
D) 74, 130, 150 mm
E) 100, 140, 160 mm
111. Napalm silahının partlayışı zamanı yaranan istilik neçə dərəcədir?
A) 800-12000
B) 1800-20000
C) 600-12000
D) 1200-16000
E) 1000-15000
112. Bu silahların hansının partlayışı zamanı 30000 istilik yaranır?
A) termit
B) fuqas
C) vakum
D) napalm
E) ağ fosfor
113. Yerin atmosferindən, hidrosferasında gedən proseslərin fiziki xassələrinin sürətlə dəyişməsi üçün istifadə olunan silh hansıdır?
A) geofiziki
B) neytron
C) bakterioloji
D) nüvə
E) kimyəvi
114. Kəskin yoluxucu xəstəliklərin sürətlə və geniş halda bitkilər arasında yayılmasına nə deyilir
A) epifitotiya
B) epidimiya
C) epizootiya
D) pandemiya
E) erroziya
Mövzu 5. RADİASİYA,KİMYƏVİ KƏŞFİYYAT VƏ DOZİMETRİK NƏZARƏT CİHAZLARI DP-5A
115. DP-5 A və DP-22 V cihazıyla radiasiya səviyyəsini və şüalanma dozasını ölçmə diapazonları:
A) radiasiya səviyyəsi-0,05-m r\s-dan, 200 r\s qədər şüalanma dozası 2-dən 50 r-ə qədər
B) radiasiya səviyyəsi-0,5-dan, 200 r\s qədər şüalanma dozası 2-dən 50 r-ə qədər
C) radiasiya səviyyəsi-0-dan, 200 r\s qədər şüalanma dozası 0-dan 50 r\s qədər
D) radiasiya səviyyəsi-0,05- r\s-dan, 200 r\s qədər şüalanma dozası 0-dan 50 r-ə
qədər
E) radiasiya səviyyəsi-0,05-dən, 200 r\s qədər Şüalanma dozası 0-dan 100 r\s qədər
116. DP-5A cihazı diapazonlar açarı 200-ün üzərində olduqda ölçmə həddi və vahidi nə qədərdir?
A) 5-200 rentgen saat
B) 5-200 m\rentgen saat
C) 0-200 m\rentgen saat
D) 0,5-200 m\rentgen saat
E) 0,05-200\rentgen saat
117. DP-5A cihazı diapazonlar açarı x 0,1-n üzərində olduqda ölçmə həddi və vahidi nə qədərdir?
A) 0,05-0,5m\rentgen saat
B) 0,5-500 m\rentgen saat
C) 5-5000 m\rentgen saat
D) 0,5-50 m\rentgen saat
E) 0,5-5 m\rentgen saat
118. DP-5A cihazı mikroamplementlərin aşağı bölgüsü ilə ölçmə həddi nə qədərdir?
A) 5-200 rentgen saat
B) 0,5-500 m\rentgen saat
C) 5-500 rentgen saat
D) 0,5-50 m\rentgen saat
E) 5-500 rentgen saat
119. DP-5A cihazı diapazonlar açarının vəziyyəti x 100 üzərində olduqda ölçmə həddi nə qədərdir?
A) 50-500 m r\saat
B) 5-500 m\rentgen saat
C) 500-5000 m\rentgen saat
D) 0,5-50 m\rentgen saat
E) 0,5-50 m\rentgen saat
120. İnsanların şüalanma dozası, yerdə radiasiya səviyyəsi və ərazinin radioaktiv çirklənməsi hansı vahidlərlə ölçülür?
A) rentgen; rentgen\saat; küri\rad
B) rentgen; kal\sm2; küri\km2
C) rentgen; rentgen saat; küri\km2
D) rentgen\saat; kq\sm2; küri\rad
E) rentgen; rad\sm2; küri, kalori\sm2
121. DP-5 A cihazı mikroampermetrin yuxari bölgüsü ilə ölçü həddi nə qədərdir?
A) 0,05-5000 m\rentgen saat
B) 0,5-500 m\rentgen saat
C) 5-200 m\rentgen saat
D) 0,5-50 rentgen saat
E) 0,5-5 rentgen saat
122. Radiasiyanın dərəcəsi hansı cihazlar və hansı vahidlərlə ölçülür?
A) DP-5A, DP-5 V cihazlarıyla rentgen və milli rentgenlə
B) DP-5A, DP-22 V cihazlarıyla rentgen və milli rentgenlə
C) DP-22V, DP-24V cihazlarıyla rentgen və milli rentgenlə
D) DP-5A, DP-24 V cihazlarıyla rentgen və milli rentgenlə
E) DP-5 V, DP-22 V cihazlarıyla rentgen və milli rentgenlə
123. DP-5A, DP-5V cihazının 1 və 2-ci diapazonlarda hansı şkala üzrə və hansı vahidlərlə radiasiya səviyyəsi ölçülür?
A) 1-ci diapazonunda-alt şkala üzrə rentgen saatla, 2-6- cı diapazonlarda üst şkala üzrə m r\s
B) 1-ci diapazonunda-üst şkala üzrə rentgen saatla, 2-6- cı diapazonlarda alt şkala üzrə m r\s-la
C) 1-ci diapazonunda- üst şkala üzrə rentgen saatla, 2-6- cı diapazonlarda alt şkala üzrə m r\s-la
D) 1-ci diapazonunda-alt şkala üzrə m\rentgen saatla, 2-6- cı diapazonlarda üst şkala üzrə r\s-la
E) 1-ci diapazonunda- üst şkala üzrə rentgen saatla, 2-6- cı diapazonlarda alt şkala üzrə m r\s-la
124. DP-5A cihazı. yarım diapazonlar açarının vəziyyəti “Rey” (rejim) üzərində olduqda nə təyin edilir?
A) cihazın qidalanması
B) cihaz işə salınmaq üçün yüklənir
C) cihazın tamlığı yoxlanılır
D) çox zəif doza ölçüsü
E) cihazın işləyib, işləmədiyi müəyyən edilir
Mövzu 6. QOŞUN KİMYƏVİ KƏŞFİYYAT və DP-22 V CİHAZLARININ QURULUŞU VƏ İŞ PRİNSİPİ
125. DP-22 V cihazı: ZD-5 tipli yükləyicidə gərginlik yükləyicinin çıxışında hansı ölçüdə tənzimlənir?
A) 180-250 v
B) 220-240 v
C) 120-180 v
D) 60-120 v
E) 110-160 v
126. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı ilə zəhərlənməni təyin edən zaman 50-60 dəfə nə vaxt hava vurulur?
A) iptit qazını təyin edən zaman
B) zoman qazını təyin edən zaman
C) fosgen qazını təyin edən zaman
D) xlorision qazını təyin edən zaman
E) adamsit, si-es qazını təyin edən zaman
127. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı ilə zəhərlənməni təyin etmə ardıcıllığı neçədir?
A) zarin, zoman, fosgen, xlorosion, iprit
B) iprit, lyuzit; sionit turşusu, Vi-qazı
C) fosgen difosgen, iprit; zarin, zomanı
D) adamsit, zoman, iprit, Vi-qazı
E) zarin, zoman, iprit, lyuzit, xlorosion
128. DKP-50A dozimetrinin hazır vəziyyətində vizir sapının vəziyyəti:
A) şaquli vəziyyətdə «0»-nın üzərində
B) «0» bölməsində üfüqi vəziyyətdə
C) «2» bölməsində şaquli vəziyyətdə
D) şaquli vəziyyətdə 0,5-in üzərində
E) üfüqi vəziyyətdə «0»-in üzərində
129. İnsanların zəhərlənmiş ərazidə ala biləcəkləri şüalanma dozasını hansı cihazla və vahidlərlə nəzarət edirlər?
A) DP-24. DP-22 cihazıyla r\s
B) DP-24, DP-5V cihazıyla r\s, mr\s-la
C) DP-5A, DP-22 rentgen milli rentgent/saat
D) DP-5A, DP5 B cihazıylar\s-la
E) DP-5A, DP-22 cihazıyla r\s-la
130. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı ilə zəhərli maddələri aşkar edən zaman kesetdən necə indikator borucuğu götürürlər?
A) zarin zoman, Vi-qazı 2 borucuq, dalanlar üçün 1 borucuq
B) zarin zoman-1, iprit-2 borucuq, dalanlar üçün 1 borucuq
C) sinir sisteminin iflic edici zəhərli maddələr üçün 1 boruc digər zəhərli maddələr üçün 2 borucuq
D) zarin zomanı fosgen üçün 2 borucuq, qalanlar üçün 1 borucuq
E) iprit, eyuzit, fosgen üçün 2 borucuq qalanlar üçün 1 borucuq
131. Qırmızı rəngli borucuqla hansı tipli zəhərli maddələri təyin edirlər?
A) zarin zoman
B) iprit, lyuzit
C) fosgen, difosgen
D) meskan, bi-zet
E) sionit turşusu, xlorosion
132. Sarı rəngli indikator borucuğu ilə hansı tipli zəhərləyici maddələri təyin edirlər?
A) iprit, lyuzit
B) sionit turşusu, xlorosion
C) fosgen,difosgen
D) adamsit, si-es
E) zarin, zoman, tabun
133. Hansı zəhərləyici maddələri təyin edən zaman 2 ədəd borucuqdan istifadə olunur?
A) zarin, zoman
B) iprit, lyuzit
C) fosgen,difosgen, sionit turşusu, xlorosion
D) adamsit, si-es, Bi-zet
E)sionit turşusu, xlorosion,zarin
134. Sarı rəngli borucuqla hansı tipli zəhərli maddələri təyin edirlər?
A) dəridə irinli yara əmələ gətirən
B) boğucu təsirli
C) sinir sistemini iflic edici
D) ümumi zəhərləyici təsirli
E) psixi kimyəvi təsirli
135. Yaşıl rəngli borucuqla hansı zəhərli maddələri təyin edirlər?
A) sionit turşusu, xlorosion, fosgen, difosgen
B) sionit turşusu, Bi-zet, si-es
C) xlorosion, iprit, lyuzit,fosgen
D) zarin,zoman,tabun, Vi-qazı
E) adamsit, si-es, Bi-zet,iprit
136. Qıcıqlandırıcı təsirli zəhərləyici maddələrə hansılar aiddir:
A) adamsit,si-es
B) iprit,lyuzit
C) fosgen,difosgen
D) sionit turşusu, xlorosion
E) zarin, zoman, tabun, Vi-qazı
137. Hansı maddələrdən zəhərlənmə zamanı süni tənəffüs vermək olmaz?
A) fosgen,difosgen
B) zarin,zoman, tabun
C) sionit turşusu, xlorosion
D) adamsit, si-es
E) iprit,lyuzit
138. İprit qazını təyin edən zaman indikator borucuğundan neçə dəfə hava vurmaq lazımdır?
A) 50-60 dəfə
B) 5-10 dəfə
C) 30-40 dəfə
D) 15-20 dəfə
E) 10-15 dəfə
139. DKP-50 A dozimetrində ölçü cədvəli neçə bölgüdən ibarətdir?
A) 25
B) 30
C) 40
D) 45
E) 50
140. DKP-50A dozimetrin ölçü həddi və vahidi nə qədərdir?
A) 2-dən 50 rentgenə qədər
B) 0.5-dan-50 rentgenə qədər
C) 0-dan-50 rentgen saat
D) 2-dən-50 m/rentgen saata qədər
E) 0-dan-50 m/rentgen saata qədər
141. İnsanların radioaktiv zəhərlənmiş ərazidə qaldıqları müddət ərzində ala biləcəkləri şüalanma dozası hansı cihazla və vahidlərlə ölçülür?
A) DP-24; DP-22 V rentgen\saat
B) DP-5A; DP-5 rentgen\saat
C) DP-24; DP-22 V mr\saat
D) DP-24; DP-5 B rentgen\saat
E) DP-5 A; DP-22 A rentgen\saat
142. Fosgen qazını təyin edən zaman borucuqda ağ kristal hansı rəngə çevrilir?
A) göyə
B) qaraya
C) qırmızıya
D) sarıya
E) narıncıya
143. DP-22 V və DP-24 cihazında dozimetrlərin sayı nə qədərdir?
A) DP 22 V- 50; DP 24 V-5
B) DP 22 V-40 DP 24 V-50
C) DP 22 V -30; DP 24 V-10
D) DP 22 V -5; DP 24 V-50
E) DP 22 V- 20; DP 24V-40
144. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı nə üçündür?
A) yerdə, havada, əşyaların üzərində kimyəvi zəhərlənməni aşkar və təyin etmək üçündür
B) əşyaların üzərində və yerdə kimyəvi silahın dozasını ölçmək üçündür
C) yerdə, havada, torpaqda kimyəvi maddələrin dozasını ölçmək və laboratoriyaya vermək üçündür
D) müxtəlif yerlərdə, əşyaların üzərində radioaktiv və kimyəvi zəhərlənməni ölçmək üçündür
E) yerdə, havada, əşyaların üzərində kimyəvi, radioaktiv və bakterioloji maddələri ölçmək üçündür
145. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı vasitəsi ilə ilk növbədə hansı zəhərləyici maddələr müəyyən edilir?
A) sinir sistemini iflic edici təsirli
B) boğucu təsiri
C) ümumi zəhərləyici təsiri
D) psixikimyəvi təsiri
E) dərini irinlədici təsiri
146. DKP-50 A fərdi dozimetrinin gözlüyü neçə dəfə böyüdür?
A) 90
B) 1000
C) 500
D) 1200
E) 100
147. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazı nasos üstü (nasosa əlavə) nə üçündür?
A) tüstülü havada torpağın tərkibində zəhərlənməni təyin etmək üçün
B) indikator borucuqlarını soyuq havada isitmək üçün
C) zəhərlənmiş torpağı laboratoriyaya göndərmək üçün
D) həm radioaktiv, həm də kimyəvi zəhərlənmə olarsa yalnız kimyəvi zəhərlənməni ölçmək üçün
E) dumanlı havada torpağın tərkibində həm radioaktiv, həm də kimyəvi zəhərlənməni ölçmək üçün
148. Qoşun kimyəvi kəşfiyyat cihazında indikator borucuqları (kosetləri) hansı ardıcıllıqla qutuya yerləşdirilir?
A) sarı, yaşıl, qırmızı, rəngli kosetlər
B) göy, sarı, qırmızı, rəngli kosetlər
C) sarı, göy, yaşıl rəngli kosetlər
D) sarı, qırmızı, göy rəngli kosetlər
E) qırmızı, yaşıl sarı, rəngli kosetlər
Mövzu 7. FÖVQƏLADƏ HALLARDA ƏHALİNİN MÜHAFİZƏSİNİN ÜSUL VƏ PRİNSİPLƏRİ
149. Fövqəladə hallarda əhalinin mühafizəsinin əsas üulları hansılardır?
A) əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsidir
B) əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, qida vasitələrindən istifadə edilməsidir
C) əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, yardımçı vasitələrdən istifadə edilməsidir
D) əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, döyüş vasitələrindən istifadə edilməsidir
E) əhalinin köçürülməsi, əhalinin mühafizə qurğularında yerləşdirilməsi, geyim vasitələrindən istifadə edilməsidir
150. Əhalinin mühafizəsi hansı prinsiplə təşkil olunur?
A) ərazi istehsalat prinsipilə
B) regional prinsipilə
C) rayon prinsipilə
D) regional istehsalat prinsipilə
E) region rayon prinsipilə
151. Havanın temperaturundan asılı olaraq radiasiya daldalanacaqlarında hər adam üçün nə qədər hava nəzərdə tutulur?
A) 8-13 m3
B) 7-12 m3
C) 6-11 m3
D) 5-10 m3
E) 4-9 m3
152. Harada sığınacaq və harada radiasiya əleyhinə daldanacaq (RƏD) tikilir?
A) sığınacaq iri şəhərlərdə mümükün olan güclü dağıntı zonalarında və daha əhəmiyyətli ayrı-ayrı obyektlərdə, RƏD qalan ərazilərdə
B) sığınacaq iri şəhərlərdə və orada yerləşmiş vacib obyektlərdə, RƏD orta və xırda şəhərlərdə və ayrı yerləşmiş obyektlərdə
C) sığınacaq iri şəhərlərdə mümükün olan güclü və zəif dağıntı zonalarında və xüsusi əhəmiyyətli obyektlərdə, RƏD orta dağıntı zonalarında
D) sığınacaq iri şəhərlərdə mümükün olan güclü dağıntı zonalarında və hərbi əhəmiyyətli obyektlərdə, RƏD qalan bütün ərazidə
E) sığınacaq iri şəhərlərdə bütün ərazilərdə hərbi obyektdə, xəstəxanalarda, RƏD təhlükəsiz ərazilərdə
153. Radiasiya əleyhinə daldanacaqların (RƏD) qarşısına qoyulan tələblər hansılardır?
A) RƏD magistral su, qaz, neft xətlərinə yaxın tikilməməlidir
B) RƏD insanların sıx yerləşdiyi, binaların altında tikilməməlidir
C) RƏD müasir silahların dağıdıcı təsirinə davam gətirməlidir
D) RƏD ən mühüm obyektlərdə təhlükəsiz yerlərdə tikilməlidir
E) RƏD radioaktiv zəhərlənmədən yüksək temperaturdan 100% qorunmalıdır
154. Radiasiya əleyhinə daldanacaqlarda əsas otaqların sayı neçədir?
A) 1
B) 4
C) 5
D) 3
E) 7
155. Sığınacaqlar davamlığına görə necə dərəcəyə bölünürlər?
A) 4
B) 7
C) 3
D) 5
E) 6
156. Radiasiya əleyhinə daldanacaqda yardımçı otaqlara nə aiddir?
A) sanitariya qovşağı, çirklənmiş paltarlar üçün otaq, hava vurma sistemi aiddir
B) sanitariya qovşağı, hava təmizləmə sistemi otağı, çirklənmiş paltarlar üçün otaq,ərzaq üçün otaq, ərzaq üçün otaq
C) sanitariya qovşağı, idarə etmə otağı, tibbi guşə, ərzaq üçün otaq, hava təmizləmə sistemi
D) sanitariya qovşağı, dizel elektrik stansiyası, hava vurma sistemi otağı, ərzaq üçün otaq, idarəetmə məntəqəsi
E) sanitariya qovşağı, çirklənmiş paltarlar üçün otaq, tibb otağı, hava təmizləmə sistemi, istilik sistemi
157. Sığınacaqlarda yardımçı otaqlara nələr aiddir?
A) süzücü ventilyasiya sistemi, DES, ərzaq üçün otaq, su anbarı, sanitariya qovşağı, kislarod balonları otağı, giriş və çıxış qapılar
B) süzücü ventilyasiya sistemi, DES, ərzaq üçün otaq, idarəetmə məntəqəsi, su anbarı sanitariya qovşağı, tibb otağı
C) süzücü ventilyasiya sistemi, DES, ərzaq üçün otaq, idarəetmə məntəqəsi, kislarod balonları otağı, su anbarı, sanitariya qovşağı
D) süzücü ventilyasiya sistemi, DES, ərzaq üçün otaq, su anbarı, sanitariya qovşağı, giriş və çıxış qapılar, sığınanlar üçün otaq
E) süzücü ventilyasiya sistemi, DES, ərzaq üçün otaq, su anbarı, istilik, kanalizasiya, rabitə sistemi, kislarod balonlari otağı
158. Sığınacaqlarda əsas otaqlara hansılar aiddir?
A) sığınanlar üçün otaq, idarəetmə məntəqəsi, tibbi (cərrahiyyə) otağı
B) sığınanlar üçün otaq, dizel elektrik stansiyası, tibbi(cərrahiyyə)otağı, idarəetmə məntəqəsi
C) sığınanlar üçün otaq, hava təmizləmə sistemi otağı, tibbi(cərrahiyyə)otağı, sanitariya qovşağı
D) sığınanlar üçün otaq, tibbi(cərrahiyyə)otağı, sanitariya qovşağı, dizel elektrik stansiyası, ərzaq üçün otaq
E) sığınanlar üçün otaq, tibbi(cərrahiyyə)otağı, sanitariya qovşağı,
159. Radiasiya əleyhinə daldanacaqda (RƏD) əsas və yardımçı otaqlar necə bölünmüşdür?
A) əsas otaq 1 yardımçı otaq 3
B) əsas otaq 3 yardımçı otaq 5
C) əsas otaq 2 yardımçı otaq 4
D) əsas otaq 4 yardımçı otaq 2
E) əsas otaq 3 yardımçı otaq 4
160. Mümkün olan güclü zəhərlənmə zonasının hansı ərazisində RƏD tikilir?
A) 30 km-də-200 dəfə, 100 km-də 50-100 dəfə, qalan ərazidə 10-20 dəfə zəifləmədən RƏD tikilir
B) 30 km-də-300 dəfə, 80 km-də 150-200 dəfə, qalan ərazidə 30-50 dəfə zəifləmədən RƏD tikilir
C) 30 km-də-350 dəfə, 100 km-də 100-150 dəfə, qalan ərazidə 50-100 dəfə zəifləmədən RƏD tikilir
D) 30 km-də-400 dəfə, 100 km-də 200-300 dəfə, qalan ərazidə 50-100 dəfə zəifləmədən RƏD tikilir
E) 30 km-də-600 dəfə, 100 km-də 200-300 dəfə, qalan ərazidə 50-100 dəfə zəifləmədən RƏD tikilir
161. Ərazidə əhalinin ala biləciyi birdəfəlik şüalanma dozası nə qədər olduqda mühafizə qurğularında gizlənilir?
A) 50-75 r
B) 30-50 r
C) 25-30 r
D) 100-150 r
E) 120-150 r
162. Hava həyacanı siqnalı nə vaxt verilməlidir və əhalinin fəaliyyəti:
A) düşmənin bilavasitə hücüm təhlükəsi vaxtı verilir (hava hücümunun başlanğıcı). Əhali gizlənir
B) düşmənin hücum təhlükəsi dövründə verilir. Əhali gizlənir fərdi mühafizə vasitəsi geyinir
C) düşmənin bilavasitə hücumu təhlükəsində. Əhali köçürülür
D) düşmənin hücumu vaxtı. Əhali təhlükəsiz yerlərə köçürülür
E) düşmənin hücum təhlükəsi yarandıqda verilir. Əhali təhlükəsiz yerlərə köçürülür
163. Sığınacaqlarda əsas və yardımçı otaqlar necə bölünür?
A) əsas otaq 3, yardımçı otaq 8
B) əsas otaq 4, yardımçı otaq 8
C) əsas otaq 5, yardımçı otaq 8
D) əsas otaq 6, yardımçı otaq 3
E) əsas otaq 2, yardımçı otaq 3
Mövzu 8. FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİNİN TƏYİNATI, QURULUŞU VƏ İŞ PRİNSİPİ
164. Dəm qazından hansı əleyhqazlar qoruyur?
A) İp-4, İp-5, KİP-5
B) DP-6, DP-6 m DP-4i
C) RDF-7, RDF-Ş,KİP-7
D) Ümumhərbi, QP-5, QP-7
E) KZD-6, KİP-8, RDF-7
165. Əleyhqazlarda və respiratorlarda tənəffüs klapanları necə bölünmüşdür?
A) əleyhqazlarda 1 klapan, nəfəsalma, 2 klapan nəfəsvermə, Respiratorlarda 2 klapan nəfəsalma, 1 klapan nəfəsvermə
B) əleyhqazlarda 1 klapan, nəfəsalma, 2 klapan nəfəsvermə, Respiratorlarda 1 klapan nəfəsalma, 2 klapan nəfəsvermə
C) əleyhqazlarda 1 klapan, nəfəsalma, 1 klapan nəfəsvermə, Respiratorlarda 1 klapan nəfəsalma, 1 klapan nəfəsvermə
D) əleyhqazlarda 2 klapan, nəfəsalma, 1 klapan nəfəsvermə, Respiratorlarda 2 klapan nəfəsalma, 1 klapan nəfəsvermə
E) əleyhqazlarda 2 klapan, nəfəsalma, 2 klapan nəfəsvermə, Respiratorlarda 2 klapan nəfəsalma, 2 klapan nəfəsvermə
166. Hansı əleyhqazlarda birləşdirici boru nəzərdə tutulmayıb?
A) QP-5, Op-7, Qp-7v,Op-5m
B) İp-4, İp-5, Qp-5, Op-4i, RDF-7
C) PDF-7, PDF-Ş, PDF-D
D) İp-4b, İp-46m, KİP-5, KİP-7, KİP-8
E) QP-4i, KİP-5, KİP-7, KİP-8
167. Təcridedici əleyhqazlara hansılar aiddir?
A) İp-4, KİP-5, KİP-7, KİP-8
B) Qp-7v, RDF-d, Qp-4i, RDF-7
C) Qp-5,Qp-7, RDF-Ş, DP-6
D) Qp-6m, Qp-7, İp-4, İp-5
E) İp-4, İp-5, Qp-4, Qp-5, Qp-7
168. Respiratorun ölşüləri neçədir?
A) 99 mm-qədər=1: 99-109=2; 109-119 mm=3
B) 100 mm-qədər=1: 100-110=2; 110-120 mm=3
C) 101 mm-qədər=1: 101-111=2; 111-121 mm=3
D) 102 mm-qədər=1: 102-112=2; 112-122 mm=3
E) 103 mm-qədər=1: 103-113=2; 113-123 mm=3
169. Qp-5 əleyhqazlarında şlem maskanın ölçüləri:
A) 63 -sm qədər -0; 63,5-65,5=1; 66-68=2; 68.5-70.5=3; 71-və çox=4
B) 62 -sm qədər -0; 63-65=1= 65-67=2; 67.5-69.5=3; 70 -və yuxarı =4
C) 61 -sm qədər -0; 61,5-63,5=1 64-66=2-ci; 66.5-68.5=3; 67-71-və çox=4
D) 64 -sm qədər -0; 64,5-65,5=1; 66-68=2; 68.5-70=3; 71-və çox=4
E) 64 -sm qədər -0; 64,5-66,5=1; 67-69=2; 69.5-70.5=3; 71-və çox=4
170. 1,5 yaşa qədər körpə uşaqları zəhərli maddələrdən mühafizə etmək üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) KZD-6
B) Dp-5
C) Qp-4u
D) Dp-6
E) KİP-7
171. Uducu süzücü əleyhqazlara hansılar aiddir?
A) Dp-6, PDF-7
B) QP-7, İp-7
C) DF-7, KİP-7
D) Kip-5, Kip-8
E) Qp-5, İp-5
172. Fərdi mühafizə vasitələrinə nə aiddir?
A) respirator
B) radiasiya əleyhinə daldanacaqlar
C) sığınacaqlar
D) metrolar
E) binaların zirzəmiləri
173. Sığınacaqlarda əsas otaqların sayı nə qədərdir?
A) 3
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
174. Karbon 2 oksidindən tənəffüs üzvlərinin mühafizəsini təmin etmək üçün nədən istifadə olunur?
A) hipkolit patronlardan
B) uducu süzücü karobkadan
C) sənaye respiratorlarından
D) ümumhərbi əleyhqazdan
E) QP-5 m əleyhqazlarından
175. Fərdi mühafizə vasitələrinə aiddir:
A) tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri,dəri səthini mühafizə vasitələri,tibbi mühafizə vasitələri
B) tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri,sanitar çantaları, tibbi mühafizə vasitələri
C) tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri, dəri səthini mühafizə vasitələri, tibbi mühafizə dəstələri
D) tənəffüs orqanlarını mühafizə vasitələri,dəri səthini mühafizə vasitələri,tibbi ləvazimatlar və dərmanlar
E) tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələri,dəri səthini mühafizə vasitələri,tibbi mühafizə qurğulari
Mövzu 9. MÜLKİ MÜDAFİƏNİN XƏBƏRDARLIQ SİQNALLARI, ƏHALİNİN KÖÇÜRÜLMƏSİ, XİLASETMƏ İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ MÜLKİ MÜDAFİƏNİN TİBBİ XİDMƏTİ
176. İri şəhərlərdə işini davam etdirən müəssisələrin fəhlə və qulluqçuları təhlükəsiz zonada işə gətirilmək və işdən qayıtmaq üçün minimal neçə saatlıq məsafədə yerləşdirilməlidir?
A) dörd
B) beş
C) altı
D) yeddi
E) səkkiz
177. Əhalinin köçürülməsinin əsas üsulu hansıdır?
A) kombinasiyalı köçürmə
B) piyada köçürmə
C) dəmir yolu nəqliyyatı ilə köçürmə
D) avtomobil nəqliyyatı ilə köçürmə
E) hava yolları ilə köçürmə
178. Piyada köçürürülmə zamani böyük istirahətin vaxtı nə qədərdir
A) 1,0-1,5 saat
B) 1,5-2,0 saat
C) 2,0-2,5 saat
D) 2,5-3,0 saat
E) 3,0-3,5 saat
179. Qeyri iş vaxtı və müəyyən edilmiş digər hallarda əhali hansı prinsip üzrə köçürülür?
A) ərazi prinsipi üzrə
B) obyekt prinsipi üzrə
C) rayon prinsipi üzrə
D) şəhər prinsipi üzrə
E) rayon prinsipi üzrə
180. MM-nin vahid xəbərdarlıq siqnalları:
A) “Diqqət hamıya”, “Hava həyəcanı”, “Hava həyəcanı qurtardı”, “Radiasiya təhlükəsi”, “Kimyəvi həyəcan”
B)”Diqqət hamıya”, “Hava həyacanı”, “Hava həyəcanı qurtardı”, “Kimyəvi zəhərlənmə”, “Radioaktiv və bioloji təhlükə”
C)“Diqqət hamıya”, “Hava hücümu”, “Hava həyəcanı qurtardı”, “Radiasiya təhlükəsi”, “Kimyəvi zəhərlənmə”
D) “Diqqət hamıya”, “Hava həyəcanı”, “Kimyəvi həyacan”, “Təhlükə gözlənilir”, “Radiasiya təhlükəsi”
E)“Diqqət hamıya”, “havadan təhlükə, “Təhlükə qurtardı”, “Kimyəvi zəhərlənmə”, “Radioaktiv və bioloji zəhərlənmə”
181. Kimyəvi həyacan siqnalı nə vaxt verilir?
A) kimyəvi və ya bakterioloji təhlükə yarandıqda və yaxud aşkar olunduqda
B) kimyəvi və radioaktiv təhlükə olduqda və ya aşkar olunduqda
C) kimyəvi silahların tətbiqi zamanı insanların və heyvanların zəhərlənməyə məruz qaldığı vaxt
D) kimyəvi silahların tətbiqi təhlükəsi yarandıqda verilir
E) kimyəvi təhlükə olduqda və ya aşkar olunduqda verilir, əhali evlərində qalır
182. Əhalinin köçürülməsi nə vaxt keçirilə bilər?
A) düşmənin hücumu təhlükəsi yarandıqda-rayon, respublika icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə, 1-ci variant qısa 2-ci variant uzun müddətli
B) düşmənin hücumu təhlükəsi vaxtı. Prezdentin sərəncamı ilə, 1-ci variant qısa 2-ci variant piyada yürüşlə
C) düşmənin hücumu vaxtı-baş nazirin sərəncamı ilə, 1-ci variant qısa 2-ci variant uzun müddətli
D) düşmənin qəflətən hücumu vaxtı icra hakimiyyətinin 1-ci uzun müddətli variant, 2-ci variant qısa müddətli
E) düşmənin hücumu zamanı, prezdentin sərəncamı ilə, 1-ci variant qısa 2-ci variant piyada
183. Radiasiya təhlükəsi siqnalı nə vaxt verilir və əhalinin fəaliyyəti:
A) təhlükə yarandıqda və radioaktiv zəhərlənmə aşkar edildikdə verilir. Əhali fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrindən istifadə edir
B) düşmənin hava hücumu təhlükəsi yarandıqda verilir. Əhali sığınacaqda gizlənilir
C) kimyəvi zəhərlənmə aşkar edildikdə verilir. Əhali əleyhqazlardan, respiratorlardan istifadə edir
D) düşmənin nüvə silahı tətbiqi haqqında təhlükə yarandıqda verilir. Əhali fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edir
E) kimyəvi silahın tətbiqi zamanı verilir Əhali fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edir
184. Əhalinin qarışıq köçürülməsinin mahiyyəti:
A) əhali əvvəcə şəhər kənarı əraziyə daşınır, sonra isə nəqliyyatla uzaq rayonlara köçürülür
B) əhali təhlükəsiz əraziyə bütün nəqliyyatla və piyada dəstələrlə daşınır
C) əhali əvvəlcə aralıq köçürmə məntəqəsinə daşınır, qeydiyyata alınır, sonra təhlükəsiz əraziyə köçürülür
D) əhali əvvəlcə sığınacaqlarda yerləşdirilir, təhlükə azaldıqca təhlükəsiz əraziyə daşınır
E) əhali təhlükəsiz əraziyə ancaq nəqliyyatla cədvəl üzrə daşınır
185. Zərərdəymə ocağına hərəkət üçün tapşırıq aldıqdan sonra yığma xilasetmə komanda komandirinin fəaliyyəti:
A) tapşırığı araşdırır, xəritədə hərəkət marşurutunu, ərazini, onun sərhədlərini öyrənir, qərar qəbul edir, şəxsi heyyətə marş üçün əmr verir, işə rəhbərlik edir
B) tapşırığı araşdırır, şəxsi heyyətə marş üçün əmr verir, dəstələrin kalonnasını təşkil edir və əraziyə aparır
C) tapşırığı araşdırır, vəziyyəti qiymətləndirir, qərar qəbul edir, marşurutu xəritədə öyrənir, şəxsi heyyətə marş üçün əmr verir
D) tapşırığı araşdırır, obyektdə kəşfiyyat dəstəsi göndərir, şəxsi heyyətə marş üçün əmr verir. MM rəisinə məlumat verir
E) tapşırığı araşdırır, kəşfiyyat məlumatına əsasən xəritədə qeydiyyat aparır, iş üçün əmr verir
186. Xilasetmə işlərinin aparılması zamanı dəstələrin növbələşməsi nə vaxt və necə aparılır?
A) MM rəisinin təyin etdiyi vaxtda ya da şəxsi heyyətin müəyyən şüalanma dozası aldıqda
B) Əsas işlər başa çatdıqdan sonra, işdən çıxan dəstələr xüsusi təmizlik aldıqdan sonra istirahətə göndərilir
C) Dəstə komandirinin əmrinə əsasdən. İşdən çıxan dəstələr tam sanitar təmizlik aldıqdan sonra şəhər kənarı zonaya göndərilir
D) Şəxsi heyyət təhlükəli şüalanma dozası alanda iş dayandırılır. İşdən çıxan dəstə şəhər kənarı zonaya göndərilir
E) Şəxsi heyyət qorxulu zəhərlənmə təhlükəsi aldıqda. Şəxsi heyyət qismən sanitar təmizlik aldıqdan sonra şəhər kənarı zonaya göndərilir
187. Ağrılardan asılı olaraq zədələnmə şoku və nəbzin dəqiqədə vurğusu nə qədərdir?
A) yüngül dərəcə 30-40 dəfə, orta dərəcə 110-130 dəfə, ağır dərəcə 130-160 dəfə, terminal 170 və çox
B) yüngül dərəcə nəbzi 50-60 dəfə, orta dərəcə 120-140 dəfə, ağır dərəcə 130-160 dəfə, terminal 180 və çox
C) yüngül dərəcə nəbzi 20-30 dəfə, orta dərəcə 70-80 dəfə, ağır dərəcə 120-130 dəfə, terminal 150 dəfə və çox
D) yüngül dərəcə nəbzi 40-50 dəfə, orta dərəcə 70-80 dəfə, ağır dərəcə 100-120 dəfə, terminal 140 dəfə
E) yüngül dərəcə nəbzi 60-70 dəfə, orta dərəcə 80-100 dəfə, ağır dərəcə 130 dəfə, terminal 140 dəfə və çox
188. MM tibbi dəstələrinin tərkibinə hansılar aiddir?
A) sanitar postu, sanitar drujinaları yardım dəstələri, epidemiyaya qarşı dəstələr
B) sanitar dəstələri, radiasiyaya qarşı dəstələr, yardım dəstələri, nəzarət dəstələri
C) sanitar dəstələri, növbətçi qruplar nəzarət postu, drujina dəstələri
D) sanitar postu növbətçi qruplar manqalar, tibbi təminat dəstələri manqaları
E) sanitar dəstələri, keyfiyyət dəstələri, tibbi yardım dəstələri, xəstəyə nəzarət dəstələri
189. İlk tibbi yardım neçə yerə bölünür?
A) 3
B) 7
C) 5
D) 6
E) 4
190. Qanaxmaların neçə növü mövcuddur?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
191. Tənəffüs yolları ilə (hava-damcı) yoluxan xəstəliklərə hansılar aiddir?
A) difteriya, qızılca, göy öskürək, vərəm
B) xərçəng, tif, vərəm, difteriya
C) vərəm, qara yara, tif, taun, vəba, xərçəng
D) vərəm, göy-öskürək, difteriya, spid, taun
E) qara yara, SPİD, vərəm, taun, tif
192. Yaraların hansı növləri var?
A) deşilmə, dişləmə, kəsilmə, çapılma, əzilmə, cərrahiyə, güllə
B) deşilmə, sürtülmə, güllə, dişləmə, cərrahiyyə, əzilmə, didilmə, qoturluq
C) deşilmə, dişləmə, kəsilmə, cırılma, qopma, əzilmə, yanıq, çapılma, cərrahiyə
D) deşilmə, güllə, dişləmə, yırtıq, əzilmə, cərrahiyə, şapılma, yanıq, qoturluq, kəsilmə
E) deşilmə, cərrahiyə, kəsilmə, güllə, çapılma, dişləmə, əzilmə, didilmə, yanıq, sınıq yaraları
193. Aseptika və antiseptika nədir?
A) Aseptika yaraya mikrobların düşməməsi üçün aparılan tədbirlərdir. Antiseptika mikrobların məhvinə qarşı aparılan tədbirlərdir
B) Aseptika xəstə insana göstərilən qayğı. Antiseptika yoluxucu xəstəliklərə qarşı aparılan tədbirlər
C) Aseptika yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq üçün aparılan tədbirlərdir. Antiseptika yoluxucu xəstəliyə tutulmuş insanlara aparılan müalicədir
D) Aseptika insanların sanitar təmizliyidir. Antiseptika xəstələr arasında aparılan tibbi tədbirlərdir
E) Aseptika zəhərlənmənin qarşısının alınması üçün aparılan tədbirlərdir. Antiseptika zəhərlənmiş insanın müalicəsidir
194. Sağlam insanlarda hərarət nə qədər olur?
A) sağlam adamda 36,5-370, uşaqlarda 37-37,50, yaşlılarda 35,5-360
B) sağlam adamda 36,5-37,50, uşaqlarda 36-370, yaşlılarda 35,5-360
C) sağlam adamda 36,5-37,20, uşaqlarda 36,5-37,20, yaşlılarda 35,5-36,50
D) sağlam adamda 37-37,20, uşaqlarda 36,5-37,20, yaşlılarda 35,5-36,50
E) sağlam adamda 36,5-37,50, uşaqlarda 37,5-380, yaşlılarda 35,5-36,50
195. Parinxamatoz qanaxmalara hansılar aiddir?
A) qaraciyər, dalaq, ağciyər, böyrək qanazmaları
B) ürəyin mədəciyinin arxa divarında qansızma
C) onurğa beyinində zədələnmə zamanı yırtıq və qansızma
D) beyin yarım kürələrində qansızma
E) tənəffüs yollarının ağır zədələnmələri zamanı qanaxmalar
196. Süni tənəffüs verən zaman havanı hər dəqiqədə neçə dəfə vermək lazımdır?
A) 16-18 dəfə
B) 20-25 dəfə
C) 15-25 dəfə
D) 10-15 dəfə
E) 12-19 dəfə
197. Pambıq tənzif sarğı hansı ölçüdə hazırlanır?
A) tənzif 50 x100 sm, pambıq 20-30 sm qalınlığı 2-3 s m
B) tənzif 40 x80 sm, pambıq 20-25 sm qalınlığı 1-2 sm
C) tənzif 30 x60 sm, pambıq 15-20 sm qalınlığı 2-3 sm
D) tənzif 35-70 sm, pambıq 20-25 sm qalınlığı 1-2 sm
E) tənzif 40 x80 sm, pambıq 20-30 sm qalınlığı 1-2 sm
198. Qanaxmalar zamanı turna ətrafa hansı müddətə qoyulur?
A) 1-2 saata
B) 2-3 saata
C) 0,5-1,5 saata
D) 1,5-2 saata
E) 2-4 saata
199. Sağlam insanlarda nəbzin normal vurğusu nə qədərdir?
A) sağlam insanda 60-80 dəfə, 5 yaşa qədər uşaqlarda 100-ə qədər, qocalarda120-140 dəfə
B) sağlam insanda 60-80 dəfə 5 yaşa qədər uşaqlarda 100-120 dəfə, qocalarda 150 dəfə
C) sağlam insanda 55-65 dəfə, 5 yaşa qədər uşaqlarda 75-85 dəfə , qocalarda 130-160 dəfə
D) sağlam insanda 75-85 dəfə 5 yaşa qədər uşaqlarda 120 dəfə, qocalarda 150 dəfə
E) sağlam insanda 60-80 dəfə 5 yaşa qədər uşaqlarda 130 dəfə, qocalarda 150-160 dəfə
200. RDF-7 Əleyhqazları neçə ölçüdən ibarətdir?
A) 5
B) 4
C) 2
D) 1
E) 3