• Название:

    ПЕНС СИСТ ЭСТОНИИ

  • Размер: 0.05 Мб
  • Формат: DOCX
  • или


Міністерство освіти і науки України

ЧОРНОМОРСЬКИЙ Державний Університет імені Петра Могили

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ

Аналітична робота

на тему: «ПЕНСІЙНА СИСТЕМА ЕСТОНІЇ»

Студентки 4 курсу 411 групи

Шелест Т.О.

Перевірила: доцент, к.е.н. Черненок К. П.

Миколаїв – 2016 рік

ПЛАН

Загальна структура фінансування пенсійної системи Естонії……………..3

Характеристика державного розподільчого компонента…………..............4

Характеристика державного накопичувального компонента……………..5

Характеристика добровільно накопичувального компонента…………….6

Аналіз заходів реформування системи та їх ефективність………………..7

Загальна структура фінансування пенсійної системи Естонії

Пенсія – регулярна грошова допомога, що виплачується особам, які: досягли пенсійного віку, мають інвалідність, втратили годувальника.

Мета пенсійної системи Естонії – допомогти людям, які досягли пенсійного віку, зберегти колишній життєвий стандарт і забезпечити щомісячний дохід.

Види пенсій в Естонії:

а) Державні пенсії. Вікова пенсія. Для досягли 60 років чоловіків, у яких робочий стаж 25 років і для досягли 55 років жінок, у яких робочий стаж 20 років; Пенсія по інвалідності призначається при часткової або повної втрати працездатності незалежно від стажу; Пенсія при втраті джерела доходу в родині призначається непрацездатним її членам, в разі смерті її члена, що приносив основний доход; Дострокова пенсія – призначається фахівцям в деяких областях, де шкідливе для здоров'я виробництво не дозволяє їм досягти пенсії за віком через ранню втрати працездатності або її зменшення; Пенсія підтримки призначається на 5 років пізніше, ніж пенсія за віком для тих, у кого немає права на який-небудь інший вид пенсії.

б) Професійні пенсії – внески робить роботодавець; причому це можуть бути як добровільні, так і обов'язкові внески.

в) Добровільні пенсії або професійні контракти - внески робить одержувач пенсії. Також можуть бути як добровільні, так і обов'язкові.

Естонська пенсійна система складається з трьох ступенів:

I ступінь: Державна пенсія

II ступінь: Обов'язкова накопичувальна пенсія

III ступінь: Додаткова накопичувальна пенсія

Характеристика державного розподільчого компонента

Державна пенсія призначена для забезпечення доходу, що гарантує мінімальний прожитковий рівень. Державна пенсія заснована на принципі перерозподілу – працюють сьогодні люди покривають за рахунок сплачуваного ними соціального податку витрати на виплату пенсій пенсіонерам. Розмір державної пенсії майбутніх пенсіонерів залежить насамперед від кількості майбутніх платників податків та величини їх доходів. Частка людей працездатного віку в населенні Естонії скорочується, а це означає, що і платників податків в майбутньому стане менше.

Державна пенсія виплачується з соціального податку, що нараховується з заробітної плати. Роботодавці виплачують 33% від зарплати працівника у вигляді соціального податку. У тому числі 13% направляється на медичне страхування, а 16-20% - на пенсії нинішніх пенсіонерів.

Державна пенсія виплачується по досягненні пенсійного віку, в разі непрацездатності або при втраті годувальника, постійному жителю Естонії, іноземцю, який проживає в Естонії на підставі термінового виду на проживання чи права на проживання.

Державна пенсія по старості в свою чергу підрозділяється на пенсію по старості в залежності від трудового вкладу та народну пенсію.

У разі приєднання до накопичувальної пенсії 4% від зарплати працівника направляється з сум соціального податку безпосередньо до фондів накопичувальної пенсії.

Право на пенсію по старості має особа, яка досягла 63-річного віку, чий набутий в Естонії пенсійний стаж становить не менше 15 років.

Право на отримання народної пенсії мають ті люди пенсійного віку, які не мають необхідних для отримання пенсії по старості 15 років трудового стажу. Умовою для отримання народної пенсії є проживання в Естонії не менше ніж протягом 5 років безпосередньо перед клопотанням про надання пенсії.

Характеристика державного накопичувального компонента

II ступінь безпосередньо залежить від Ваших доходів. Накопичувальна пенсія заснована на попередньому фінансуванні: працююча людина самостійно збирає свою пенсію, виплачуючи зі своєї брутто-зарплати 2% в пенсійний фонд. Держава додає до цього 4% за рахунок нараховується із зарплати працівника 33% соціального податку.

Коли із зарплати працівника, що не приєдналася до накопичувальної пенсії, обчислюється 33% соціальний податок, то 13% направляється на медичне страхування, а 20% - на державну пенсію, яка відразу виплачується нинішнім пенсіонерам. Якщо людина приєднався до накопичувальної пенсії, то 4%, які йшли на державну пенсію, направляються персонально на забезпечення майбутнього цього конкретного працівника, і ця частина в якості державної пенсії не виплачується.

Страховий пай державної пенсії особи, яка приєдналася до накопичувальної пенсії, зменшується за ті роки, коли на державну пенсію відраховувалося 16% замість 20%.

Право і обов'язок платити внески до накопичувальної пенсію виникають у людини з 1 січня року, наступного за роком досягнення нею 18-річчя. Добровільним було приєднання до накопичувальної пенсії для тих, хто народився в період з 1942 по 1982 роки. 31 жовтня 2010 був останній термін приєднання. Подаючи заяву про приєднання, людина брала на себе зв'язує зобов'язання: від накопичувальної пенсії немає можливості відмовитися.

Право отримувати виплати з накопичувальної пенсії з'являється після досягнення пенсійного віку. Забирати гроші, накопичені в II пенсійної ступені, мають права особи, які досягли віку виходу на пенсію по старості. Для отримання виплат з накопичувальної пенсії необхідно подати заяву в банківській конторі або через інтернет-банк або укласти договір у відділенні банку (при пенсійному договорі).

Характеристика добровільно накопичувального компонента

III ступінь дає можливість кожній людині робити додаткові інвестиції в свою пенсію. Додаткове накопичення має велике значення, так як для підтримки людиною звичного рівня життя його пенсія має становити близько 65% від доходів до виходу на пенсію. I і II пенсійні ступені в сумі дадуть приблизно 40% передпенсійного доходу, отже, для забезпечення якісного рівня життя на пенсії необхідно самому свідомо займатися накопиченням. Сьогодні додаткова пенсійна щабель дозволяє:

• самостійно визначати розмір внесків, при цьому суму внеску завжди можна змінити,

• отримувати 20% -ву пільгу з прибуткового податку з вироблених за рік виплат, які не перевищують 15% доходу брутто (з 1 січня 2012 року встановлено абсолютний стелю для внесків: 6 000 євро),

• замінювати один пенсійний фонд іншим пенсійним фондом або договором страхування,

• отримувати платіжний відпустку (а також можливість припиняти договір).

В майбутньому додаткова накопичувальна пенсія дозволить:

• підтримувати в старості склався стандарт життя,

• починати використовувати накопичену суму вже в 55-річному віці,

• отримувати щомісячні або щоквартальні виплати без сплати податку.

Приєднатися до додаткової накопичувальної пенсії можна двома способами:

1. укласти договір пенсійного страхування з суспільством страхування життя або

2. робити внески до добровільного пенсійного фонду.

Виплати з добровільної накопичувальної пенсії, тобто III пенсійної ступені можна почати отримувати, коли який виготовляв накопичення особі виповнилося 55 років, або він, незалежно від віку, залишився повністю і постійно непрацездатним. Накопичену суму можна зняти і раніше, але в цьому випадку з виплат необхідно буде оплатити прибутковий податок, і на виплати не поширюється пільга з прибуткового податку. Розмір виплат залежить від розміру накопиченого резерву і обраного рішення для накопичення пенсії.

Аналіз заходів реформування пенсійної системи та їх ефективність

Управління пенсійними грошима в Естонії здійснюють приватні фонди, але всі процеси, що відбуваються з грошовими коштами, призначеними для майбутніх пенсіонерів, держава тримає під своїм контролем.

Таблиця 1

Витрати на соціальний захист та пенсійні виплати 2009-2014рр.

Витрати

2009

2010

2011

2012

2013

2014

На соц. Захист

18,8

17,6

15,6

15,0

14,8

14,7

Пенсійні виплати

8,9

8,7

7,8

7,6

7,5

7,3

Джерело: International statistics

З таблиці 1 бачимо, що державні пенсійні видатки скорочуються. Частково це обумовлено обмеженнями щодо дострокового виходу на пенсію і поступовим скасуванням інших пенсійних пільг, але головна причина – зміщення у бік приватних особистих пенсійних програм. В Естонії очікується сильне зниження коефіцієнтів співвідношення через впровадження приватних особистих пенсійні рахунки замість частини державних пенсій.

Таблиця 2

Доля від загальної чисельності населення 2010-2014 рр.

Доля від загальної чисельності населення

2010

2011

2012

2013

2014

25-49 рр.

34,7

34,6

34,4

34,5

34,7

50-64 рр.

19,2

19,6

19,9

20,0

20,0

Джерело: International statistics

Згідно з таблицею 2 прослідковуємо, що чисельність населення зростає, як у пенсійному, так і працездатному віці. Також бачимо, що працездатне населення перевищую людей похилого віку, що позитивно впливає на пенсійну систему Естонії. Зараз люди пенсійного віку (65 років і старше) складають 18% від населення Естонії, але, згідно з прогнозами, до 2040 року ця цифра виросте до 27,6%. Це означає значне зростання і значне навантаження на державу, яка повинна знайти відповідь, як фінансувати пенсії. Тому не можна сподіватися, що зберегти звичний рівень життя в пенсійному віці можна буде тільки на державну пенсію: збирати гроші потрібно і самому.

Таблиця 3

Коефіцієнт народжуваності 2010-2014

Показник

2010

2011

2012

2013

2014

Коефіцієнт народжуваності

11,9

11,1

10,6

10,3

10,3

Джерело: International statistics

Коефіцієнт народжуваності показує, що з 2010 року народжуваність зменшується. На кінець 2015 року, населення Естонії становило 1 303 715 чоловік. За 2015 рік населення Естонії зменшилася приблизно на 6 038 осіб. Основні демографічні показники Естонії за 2015 рік: народжених: 13, 451 особа, померлих: 15, 154 особи.

Коефіцієнт пенсійного навантаження у 2015 склав 26,4%, це означає, що переважає кількість людей похилого віку над працездатним.

У 2003 році в Естонії провели пенсійну реформу. Тоді до солідарної пенсійної системи, яка забезпечує державну пенсію, додали систему пенсійного страхування. Вона включала два рівні персональних пенсійних накопичень – обов'язковий і добровільний.

Приєднання до другого рівня  HYPERLINK "http://finance.tochka.net/ua/tags/68936" пенсійної системи є добровільним для осіб, які народилися до 1983 року. Та, приєднавшись до системи, не можна зробити крок назад. На сьогодні до другого рівня приєдналися близько 90% працюючих громадян Естонії.

Держава бере активну участь у формуванні особистих пенсійних накопичень. Людина відраховує 2% від своєї зарплати, а держава додає ще 4% за рахунок соціальних податків. Щоправда, у період кризи Естонія призупинила державні відрахування до другого рівня, щоб уникнути дефіциту бюджету. Це викликало хвилю обурення в суспільстві. Уже в 2011 році держава обіцяє відновити виплати, правда, поки тільки в половинному обсязі.

У кризові роки багато майбутніх пенсіонерів Естонії зіткнулися з інвестиційним доходом із пенсійних вкладів, що був нижчим за рівень інфляції, а то й інвестиційними збитками. Проте невисокий рівень обов'язкових відрахувань (усього 2%) допомагає естонцям змиритися й спостерігати.

Естонія поступово піднімає пенсійну планку для жінок: до 2016 року пенсійний вік стане однаковим для обох статей – 63 роки. Крім того, минулого року парламент Естонії ухвалив рішення про поступове  HYPERLINK "http://news.tochka.net/89351-azarov-dopuskaet-otkaz-ot-povysheniya-pensionnogo-vozrasta" підвищення пенсійного віку до 65 років до 2026 року. На індексацію пенсій в 2015 році бюджет Естонії витратив 71,4 млн євро. Згідно естонського законодавства, пенсії в країні підлягають щорічній індексації.

Однак з 2009 по квітень 2012 року пенсії в країні були заморожені. За цей час офіційна інфляція в Естонії перевищила 23%. З квітня 2015 року пенсії підвищено на 6,3%.

У першому кварталі 2015 року середня пенсія по старості становила в Естонії 349,5 євро, збільшившись в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 5,6%, включаючи індексацію.

За даними проведеного на початку лютого дослідження, 63% приєдналися до II пенсійної ступені зацікавлені і готові подумати про збільшення внесків за накопичувальною пенсії за умови, що держава також збільшить свій внесок. 28% відповіли були готові негайно збільшити внески, а 35% відзначили готовність задуматися над їх збільшенням. З дослідження також з'ясовується, що прихильників більш високого вкладу в пенсію більше серед учасників опитування з більш високим доходом, а також серед осіб у віці 30-44 років.

У той же час, загальна готовність до додаткового накопичення за допомогою III ступеня є скоріше низькою – самостійно ведуть накопичення пенсійних активів вже 20% опитаних, і це згодні робити ще 17% учасників опитування. Більш висока готовність до накопичення в III ступеня – серед учасників дослідження у віковій групі 45-60 років. Основними чинниками, що перешкоджають приєднанню до III ступеня, були названі відсутність вільних грошових коштів (37%) і переконання, що накопиченого в I і II ступенях буде досить (28%).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Пенсионная система Эстонии [електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.seb.ee/ru/pensiya/osoznannoe-nakoplenie

Пенсионная система Эстонии [електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.pensionikeskus.ee/ru

ПЕНСІЇ В ЕСТОНІЇ [електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=209064

ПЕНСИЯ В ЭСТОНИИ [електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://estonia-travels.ru/pensiya-v-estonii/