• Название:

    Eclipse делает вас ближе.


  • Размер: 0.07 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………………..3

Розділ 1. Загальна характеристика видів діяльності………………....4

Розділ 2. Статут як установчий документ ………………………….12

Розділ 3. Діяльність юрисконсульта на підприємстві………………...34

Висновок …………………………………………………………..……38

Список використаних джерел………………………………………...39

ВСТУП

З 14.06.2011 р. по 8.07.2011 р. проходив практику на державному підприємстві ТОВ «НВП «Горизонт».

Метою проходження практики в юридичній службі ТОВ «НВП «Горизонт»:

навчанні в Білоцерківському Національному Аграрному Університеті ;

набуття практичних поглиблення та закріплення теоретичних знань одержаних при навичок для професійної роботи в майбутньому;

набуття навичок розв’язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права.

В ході написання данної роботи, мною були досліджені такі нормативно-правові акти:

1.Закон України «Про господарське підприємство»

2.Закон України «Про працю»

3.Закон України «Про реєстрацію договорів»

Завданням данної роботи є характеристика та ознайомлення з набутими під час практики професійними навичками та можливості застосування в практичній, професійній, діяльності теоретичних знань одержаних в процесі навчання в Білоцерківському Національному Аграрному Університеті.Такі як: законодавчі акти,що регламентують виробничо-господарську діяльність установи та підприємства;нормативно-правові документи,нормативні матеріали з правової діяльності;порядок укладання та оформлення господарських документів;також облік і ведення правової документації;правила внутрішнього трудового розпорядку;правила і норми охорони праці,техніки безпеки;орієнтуватись в галузях права:цивільне,трудове,адміністративне,господарське,та інші..

Розділ 1. Загальна характеристика видів діяльності

Повне найменування Товариства українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НВП «Горизонт»”. Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «НВП «Горизонт» Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб підприємств, установ та організацій всіх форм власності і громадян у товарах та послугах, що виробляються у сферах, визначених предметом діяльності Товариства, для реалізації за рахунок отриманого прибутку.

Насамперед відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство – це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади, органом місцевого самоврядування або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничної, науково-дослідної, торговельної або іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством України.

Порядок створення та реєстрації підприємств (філій, представництв) на території України визначений Господарським кодексом України та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

Підприємство підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП «Горизонт»” , далi “Товариство”, дiє на підставi цього Статуту, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про господарські товариства” та інших законодавчих та нормативних актів України

Предметом дiяльностi Товариства є: Надання послуг юридичним та фізичним особам, рекламна діяльність, посередницькі послуги, діяльність у сфері відпочинку, розваг, оздоровлення та спорту, надання інших послуг:

рекламна та інформаційна діяльність; маркетингові дослідження; здійснення лізингових, бартерних операцій;

надання консалтингових та юридичних послуг, здійснення юридичної практики; надання послуг: посередницьких, представницьких, сервісних, консультаційних та інших як українським та і іноземним юридичними і фізичними особами; прокат речей особистого користування та побутових товарів (речей); надання послуг по прокату легкових та вантажних автомобілів, яхт та катерів, сільськогосподарської техніки;

надання посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам) у будь-яких господарських, фінансових, майнових та інших справах (угодах) цивільного характеру;

послуги по устаткуванню виробничого та невиробничого обладнання;

посередницькі послуги в торгівлі електроенергією, енергоносіями, корисними копалинами та хімікатами;

постачання та розподіл електроенергії та енергоносіїв; підприємницька діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;

постачання, розробка та виробництво енергетичного обладнання;

надання посередницьких послуг при закупці, транспортуванню та реалізації товарів, в т.ч. торгово-закупівельної діяльності, експорту-імпорту сировини, напівфабрикатів, промислової продукції та товарів народного споживання; надання наступних видів послуг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, в тому числі іноземним: консалтингових, брокерських, рекламних, у сфері експортно-імпортних операцій; посередницькі операції, які відбуваються на підставі договорів комісії з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;

проведення науково-дослідницьких, проектних, дослідницько-конструкторських, маркетингових досліджень з метою одержання зразків нової техніки та технології;

погашення заборгованості підприємств та організацій відповідно до діючого законодавства України, сприяння прискоренню взаєморозрахунків між підприємствами та організаціями;

диверсифікація підприємницької діяльності та інші не заборонені законодавством України види діяльності та підприємництва; інвестиційні та приватизаційні програми, як в України так і поза її межами;

посередницькі послуги в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями, літаками, деревиною, будівельними матеріалами, паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами; фінансове посередництво; посередницькі послуги в торгівлі різними товарами;

створення мережі фірмових магазинів для торгівлі продукцією власного виробництва і продукцією, придбаною в Україні і за її межами (включаючи торгівлю ліцензійними товарами і продуктами);

організація та проведення виставок-продажів, ярмарок, аукціонів;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; підбір та забезпечення персоналом;

закупочна, торгово-посередницька, брокерська діяльність;

поліграфічні та копіювальні послуги; укладання угод з видавництвами, типографіями на виготовлення та реалізацію друкованої, інформаційно-рекламної, літературно-художньої та іншої друкованої продукції;

діяльність у сфері відпочинку та розваг; утримання гральних закладів, ігорний бізнес; азартні ігри та ігри на гроші; різні видовищні заходи;

молодіжні турбази і гірські притулки; експлуатація майданчиків для кемпінгів; надання місць для короткотермінового проживання на базах відпочинку, в літніх будиночках, котеджах, квартирах; надання місць для короткотермінового проживання в інших приміщеннях;

експлуатація спортивних споруд; діяльність у сфері спорту;

прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;

позашкільна освіта;

професійно-технічна освіта;

інші послуги, надавані юридичним та фізичним особам та не віднесені до інших угруповань; надання іншихкомерційних послуг; інша діяльність не заборонена законодавством України.

Торговельна діяльність:

торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі промисловими товарами, продуктами харчування в тому числі зерновими, алкогольними та тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, парфумно-косметичними виробами, побутової хімії, електропобутовою технікою, засобами зв’язку, товарами народного вжитку, виробами з граніту, будівельними матеріалами в тому числі з пластичних матеріалів (пластмаси), а також залізними виробами, фарбою, склом та іншими будівельними матеріалами, мотоциклами та моторолерами, мопедами, транспортними засобами та номерними агрегатами до них, автотоварами, сільськогосподарською технікою, комбайнами, електротехнічними матеріалами та обладнанням, електрозварювальним обладнанням та матеріалами, промисловим обладнанням та іншими товарами; інші види оптової та роздрібної торгівлі; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; торгівлі; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; спеціалізована роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань;

оптова торгівля металевими виробами, металопрокатом, металоконструкціями; купівля, продаж кольорових та чорних металів, напівфабрикатів та виробів з них; оптова торгівля рудами заліза та брухтом; оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами; оптова торгівля напівфабрикатами з чорних та кольорових металів;

оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами (паливом) та паливо-мастильними матеріалами;

закупівля, переробка, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпортні операції з цими товарами;

оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля промисловими хімікатами; оптова торгівля добривами і засобами захисту рослин;

оптова, роздрібна, комісійна торгівля оргтехнікою, комп’ютерами, комплектуючими, аксесуарами та витратними матеріалами;

спеціалізована оптова та роздрібна торгівля комп’ютерами і стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв’язку;

оптова та роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та теле-фото апаратурою;

оптова та роздрібна торгівля супутниковими системами телебачення; оптова та роздрібна торгівля засобами охоронної та протипожежної сигналізації;

закупівля, збирання, зберігання, вторинна переробка та продаж неметалевих відходів, брухту та утилю: скла, пластичних мас, текстильних волокон, паперу та картону;

закупівля, зберігання, переробка та продаж сировини, продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного споживання;

Будівництво, діяльність у сфері архітектури, проектно-конструкторські роботи:

діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом;

реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки;

виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, сільського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;

виконання геодезичних та гідрографічних робіт;

розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування і конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;

будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;

спеціальні роботи у грунтах зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд роботи з цитування зовнішніх інженерних мереж і устаткування роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж роботи з опорядження конструкцій та устаткування роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи;

виконання загальнобудівельних робіт; будівництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту; капітальний ремонт і реставрація будов і споруд виробничого та невиробничого призначення; ремонт і будівництво житла; монтаж електропроводки й арматури; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; ізоляційні роботи; цегляна і кам’яна кладка; бетонні роботи; водопровідні і каналізаційні роботи; газопровідні роботи; штукатурні роботи; столярні роботи; роботи з покриття підлоги та облицювання стін пліткою та інші види діяльності, пов’язані з покриттям підлоги і стін; роботи із скління; малярні роботи;

обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;

Громадське харчування: діяльність у сфері громадського харчування; відкриття барів, ресторанів, кафе, їдалень;

Зовнішньоекономічна діяльність: зовнішньоекономічна діяльність;

Діяльність пов’язана з брухтом та утилізацією, розробка відходів виробництва, видобуток:

збирання, заготівля, переробка, транспортування брухту кольорових та чорних металів;

користування відходами гірничодобувних і пов’язаних з ними переробних виробництв: розробка техногенних родовищ; розробка накопичень відходів, запаси яких не оцінені; гірничо-переробна та металургійна промисловість; видобуток та збагачення руд; видобуток граніту; переробка феросплавів;

Транспорт та технічне обслуговування:

автомобільне господарство;

експедиційні роботи та послуги; експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються на замовлення населення; експедиційні роботи та послуги, що виконуються на замовлення населення;

діяльність автомобільного пасажирського та вантажного транспорту;

функціонування наземної транспортної інфраструктури: залізничного транспорту, автомобільного транспорту, інші види наземного транспорту; функціонування водної транспортної інфраструктури; функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;

транспортне оброблення вантажів; складування; діяльність транспортних агентств;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, залізничним, автомобільним транспортом; посередницькі послуги в галузі транспорту;

експлуатація авіаційної техніки, у тому числі забезпечення польотів сільгоспавіації;

надання складських послуг (складування);

Дослідження, розробки , виробництво, монтаж, технічне обслуговування, ремонт:

виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси; виробництво тари з пластмаси; виробництво будівельних матеріалів з пластмаси; виробництво пластмасового обладнання для будівництва; виробництво інших виробів з пластмаси; виробництво машин і обладнання для добувної промисловості;

виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;

виробництво запасних частин, вузлів та агрегатів;

організація станцій технічного обслуговування для легкових та вантажних автомобілів, в тому числі автомийок; ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки;

виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;

закупівля, зберігання, переробка та продаж сировини (сільхозсировини), продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного споживання, в тому числі виробництво сільхозпродукції;

виробництво фейєрверків та салютів; виробництво меблів та інших виробів з дерева та пластика;

будування повітряних та космічних літальних апаратів;

створення та впровадження програмного забезпечення; оброблення даних та робота з базами даних; консультації з питань інформатизації; інформаційно-обчислювальне обслуговування (ремонт);

розробка, виробництво, монтаж, наладка та експлуатація охоронної та протипожежної апаратури (сигналізації); надання послуг по монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванні засобів охоронної та протипожежної апаратури (сигналізації); організація сервісного обслуговування нових технічних засобів у гарантійний період;

виготовлення, монтаж та ремонт систем інженерних комунікацій;

ремонт вагонів, електровозів та іншого рухомого складу;

виробництво металоконструкцій для промисловості та населення;

виробництво метизів;

Нерухомість та виконання робіт по землеустрою:

здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та культурного призначення; здавання в оренду майна; діяльність агентств нерухомості;

здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;

підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;

посередницькі послуги під час купівлі, продажу здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;

посередницькі послуги під час купівлі, продажу здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;

купівля та продаж власної нерухомості невиробничого та виробничо-технічного призначення;

здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;

здійснення операцій з нерухомим майном в частині продажу нерухомого майна з прилюдних торгів;

управління нерухомістю;

виконання робіт із кадастрового землеустрою; виконання землевпорядних робіт;

проведення спеціальних землевпорядних, топографічно-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, лісотехнічних, водогосподарських, землеоціночних вишукувань;

виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і спеціальних робіт у галузі землеустрою, геоінформаційних систем та технологій;

виконання землеоціночних робіт;

організація підвищення кваліфікації спеціалістів з питань земельного кадастру, геоінформаційних систем та технологій, проведення сертифікації розроблених програмно-технічних засобів та ГІС-технологій;

випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції.

2.3 Товариство одержує вiдповiдно до встановленого порядку лiцензiї, або iншi форми офiцiйного дозволу для здiйснення видiв дiяльностi, на якi цей дозвiл потрiбен вiдповiдно до чинного законодавства.

Розділ 2. Статут як установчий документ

1. Загальні положення1.1 Офіційне найменування: Повне найменування Товариства українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «НВП «Горизонт». Скорочене найменування українською мовою: ТОВ “НВП «Горизонт”.

Повне найменування Товариства російською мовою: Общество с ограниченной ответственностью ТОВ «НВП «Горизонт». Скорочене найменування російською мовою: ООО “НВП»Горизонт”.

1.2 Мiсцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ,

1.3 Учасником Товариства є - фізична особа громадянин України:ПІБ, паспорт серія , виданий , який мешкає за адресою , ідентифікаційний номер .

1.4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Горизонт” , далi “Товариство”, дiє на підставi цього Статуту, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України “Про господарські товариства” та інших законодавчих та нормативних актів України.2. Мета та види діяльності2.1 Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом задоволення потреб підприємств, установ та організацій всіх форм власності і громадян у товарах та послугах, що виробляються у сферах, визначених предметом діяльності Товариства, для реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів Учасників.Предметом дiяльностi Товариства є: Надання послуг юридичним та фізичним особам, рекламна діяльність, посередницькі послуги, діяльність у сфері відпочинку, розваг, оздоровлення та спорту, надання інших послуг:

рекламна та інформаційна діяльність; маркетингові дослідження; здійснення лізингових, бартерних операцій;

надання консалтингових та юридичних послуг, здійснення юридичної практики; надання послуг: посередницьких, представницьких, сервісних, консультаційних та інших як українським та і іноземним юридичними і фізичними особами; прокат речей особистого користування та побутових товарів (речей); надання послуг по прокату легкових та вантажних автомобілів, яхт та катерів, сільськогосподарської техніки;

надання посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам) у будь-яких господарських, фінансових, майнових та інших справах (угодах) цивільного характеру;

послуги по устаткуванню виробничого та невиробничого обладнання;

посередницькі послуги в торгівлі електроенергією, енергоносіями, корисними копалинами та хімікатами;

постачання та розподіл електроенергії та енергоносіїв; підприємницька діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованими тарифами;

постачання, розробка та виробництво енергетичного обладнання;

надання посередницьких послуг при закупці, транспортуванню та реалізації товарів, в т.ч. торгово-закупівельної діяльності, експорту-імпорту сировини, напівфабрикатів, промислової продукції та товарів народного споживання; надання наступних видів послуг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, в тому числі іноземним: консалтингових, брокерських, рекламних, у сфері експортно-імпортних операцій; посередницькі операції, які відбуваються на підставі договорів комісії з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;

проведення науково-дослідницьких, проектних, дослідницько-конструкторських, маркетингових досліджень з метою одержання зразків нової техніки та технології;

погашення заборгованості підприємств та організацій відповідно до діючого законодавства України, сприяння прискоренню взаєморозрахунків між підприємствами та організаціями;

диверсифікація підприємницької діяльності та інші не заборонені законодавством України види діяльності та підприємництва; інвестиційні та приватизаційні програми, як в України так і поза її межами;

посередницькі послуги в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями, літаками, деревиною, будівельними матеріалами, паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами; фінансове посередництво; посередницькі послуги в торгівлі різними товарами;

створення мережі фірмових магазинів для торгівлі продукцією власного виробництва і продукцією, придбаною в Україні і за її межами (включаючи торгівлю ліцензійними товарами і продуктами);

організація та проведення виставок-продажів, ярмарок, аукціонів;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; підбір та забезпечення персоналом;

закупочна, торгово-посередницька, брокерська діяльність;

поліграфічні та копіювальні послуги; укладання угод з видавництвами, типографіями на виготовлення та реалізацію друкованої, інформаційно-рекламної, літературно-художньої та іншої друкованої продукції;

діяльність у сфері відпочинку та розваг; утримання гральних закладів, ігорний бізнес; азартні ігри та ігри на гроші; різні видовищні заходи;

молодіжні турбази і гірські притулки; експлуатація майданчиків для кемпінгів; надання місць для короткотермінового проживання на базах відпочинку, в літніх будиночках, котеджах, квартирах; надання місць для короткотермінового проживання в інших приміщеннях;

експлуатація спортивних споруд; діяльність у сфері спорту;

прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності;

позашкільна освіта;

професійно-технічна освіта;

інші послуги, надавані юридичним та фізичним особам та не віднесені до інших угруповань; надання іншихкомерційних послуг; інша діяльність не заборонена законодавством України.

Торговельна діяльність:

торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі промисловими товарами, продуктами харчування в тому числі зерновими, алкогольними та тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, парфумно-косметичними виробами, побутової хімії, електропобутовою технікою, засобами зв’язку, товарами народного вжитку, виробами з граніту, будівельними матеріалами в тому числі з пластичних матеріалів (пластмаси), а також залізними виробами, фарбою, склом та іншими будівельними матеріалами, мотоциклами та моторолерами, мопедами, транспортними засобами та номерними агрегатами до них, автотоварами, сільськогосподарською технікою, комбайнами, електротехнічними матеріалами та обладнанням, електрозварювальним обладнанням та матеріалами, промисловим обладнанням та іншими товарами; інші види оптової та роздрібної торгівлі; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту; торгівлі; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; спеціалізована роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, не віднесеними до інших угруповань;

оптова торгівля металевими виробами, металопрокатом, металоконструкціями; купівля, продаж кольорових та чорних металів, напівфабрикатів та виробів з них; оптова торгівля рудами заліза та брухтом; оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами; оптова торгівля напівфабрикатами з чорних та кольорових металів;

оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами (паливом) та паливо-мастильними матеріалами;

закупівля, переробка, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпортні операції з цими товарами;

оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля промисловими хімікатами; оптова торгівля добривами і засобами захисту рослин;

оптова, роздрібна, комісійна торгівля оргтехнікою, комп’ютерами, комплектуючими, аксесуарами та витратними матеріалами;

спеціалізована оптова та роздрібна торгівля комп’ютерами і стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв’язку;

оптова та роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та теле-фото апаратурою;

оптова та роздрібна торгівля супутниковими системами телебачення; оптова та роздрібна торгівля засобами охоронної та протипожежної сигналізації;

закупівля, збирання, зберігання, вторинна переробка та продаж неметалевих відходів, брухту та утилю: скла, пластичних мас, текстильних волокон, паперу та картону;

закупівля, зберігання, переробка та продаж сировини, продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного споживання;

Будівництво, діяльність у сфері архітектури, проектно-конструкторські роботи:

діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов’язана з будівництвом;

реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;

проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки;

виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, сільського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;

виконання геодезичних та гідрографічних робіт;

розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування і конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;

будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів;

спеціальні роботи у грунтах зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд роботи з цитування зовнішніх інженерних мереж і устаткування роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж роботи з опорядження конструкцій та устаткування роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи;

виконання загальнобудівельних робіт; будівництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту; капітальний ремонт і реставрація будов і споруд виробничого та невиробничого призначення; ремонт і будівництво житла; монтаж електропроводки й арматури; монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря; ізоляційні роботи; цегляна і кам’яна кладка; бетонні роботи; водопровідні і каналізаційні роботи; газопровідні роботи; штукатурні роботи; столярні роботи; роботи з покриття підлоги та облицювання стін пліткою та інші види діяльності, пов’язані з покриттям підлоги і стін; роботи із скління; малярні роботи;

обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;

Громадське харчування: діяльність у сфері громадського харчування; відкриття барів, ресторанів, кафе, їдалень;

Зовнішньоекономічна діяльність: зовнішньоекономічна діяльність;

Діяльність пов’язана з брухтом та утилізацією, розробка відходів виробництва, видобуток:

збирання, заготівля, переробка, транспортування брухту кольорових та чорних металів;

користування відходами гірничодобувних і пов’язаних з ними переробних виробництв: розробка техногенних родовищ; розробка накопичень відходів, запаси яких не оцінені; гірничо-переробна та металургійна промисловість; видобуток та збагачення руд; видобуток граніту; переробка феросплавів;

Транспорт та технічне обслуговування:

автомобільне господарство;

експедиційні роботи та послуги; експедиційні послуги без робіт і послуг, що виконуються на замовлення населення; експедиційні роботи та послуги, що виконуються на замовлення населення;

діяльність автомобільного пасажирського та вантажного транспорту;

функціонування наземної транспортної інфраструктури: залізничного транспорту, автомобільного транспорту, інші види наземного транспорту; функціонування водної транспортної інфраструктури; функціонування авіаційної транспортної інфраструктури;

транспортне оброблення вантажів; складування; діяльність транспортних агентств;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, залізничним, автомобільним транспортом; посередницькі послуги в галузі транспорту;

експлуатація авіаційної техніки, у тому числі забезпечення польотів сільгоспавіації;

надання складських послуг (складування);

Дослідження, розробки , виробництво, монтаж, технічне обслуговування, ремонт:

виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси; виробництво тари з пластмаси; виробництво будівельних матеріалів з пластмаси; виробництво пластмасового обладнання для будівництва; виробництво інших виробів з пластмаси; виробництво машин і обладнання для добувної промисловості;

виробництво контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;

виробництво запасних частин, вузлів та агрегатів;

організація станцій технічного обслуговування для легкових та вантажних автомобілів, в тому числі автомийок; ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки;

виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;

закупівля, зберігання, переробка та продаж сировини (сільхозсировини), продукції виробничо-технічного призначення, а також товарів народного споживання, в тому числі виробництво сільхозпродукції;

виробництво фейєрверків та салютів; виробництво меблів та інших виробів з дерева та пластика;

будування повітряних та космічних літальних апаратів;

створення та впровадження програмного забезпечення; оброблення даних та робота з базами даних; консультації з питань інформатизації; інформаційно-обчислювальне обслуговування (ремонт);

розробка, виробництво, монтаж, наладка та експлуатація охоронної та протипожежної апаратури (сигналізації); надання послуг по монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванні засобів охоронної та протипожежної апаратури (сигналізації); організація сервісного обслуговування нових технічних засобів у гарантійний період;

виготовлення, монтаж та ремонт систем інженерних комунікацій;

ремонт вагонів, електровозів та іншого рухомого складу;

виробництво металоконструкцій для промисловості та населення;

виробництво метизів;

Нерухомість та виконання робіт по землеустрою:

здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та культурного призначення; здавання в оренду майна; діяльність агентств нерухомості;

здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;

підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;

посередницькі послуги під час купівлі, продажу здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;

посередницькі послуги під час купівлі, продажу здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;

купівля та продаж власної нерухомості невиробничого та виробничо-технічного призначення;

здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла, будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;

здійснення операцій з нерухомим майном в частині продажу нерухомого майна з прилюдних торгів;

управління нерухомістю;

виконання робіт із кадастрового землеустрою; виконання землевпорядних робіт;

проведення спеціальних землевпорядних, топографічно-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних, радіологічних, містобудівних, лісотехнічних, водогосподарських, землеоціночних вишукувань;

виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних і спеціальних робіт у галузі землеустрою, геоінформаційних систем та технологій;

виконання землеоціночних робіт;

організація підвищення кваліфікації спеціалістів з питань земельного кадастру, геоінформаційних систем та технологій, проведення сертифікації розроблених програмно-технічних засобів та ГІС-технологій;

випуск довідкової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції.

2.3 Товариство одержує вiдповiдно до встановленого порядку лiцензiї, або iншi форми офiцiйного дозволу для здiйснення видiв дiяльностi, на якi цей дозвiл потрiбен вiдповiдно до чинного законодавства.

3. Юридичний статус Товариства. Його права та обов’язки

3.1 Товариство є юридичною особою, згідно з діючим законодавством України, та здійснює свою діяльність відповідно до діючого законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

Товариство має усі права юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.3 Товариство в порядку, встановленому законодавством України, відповідно з метою та завданнями, визначеними дійсним Статутом, має права:

володіти, користуватися та розпоряджатися від свого імені всім своїм майном, укладати договори, угоди та інші юридичні акти, у т. ч. з іноземними партнерами, придбати, орендувати та відчуждати приміщення, обладнання, земельні ділянки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та інших судах;

брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах;

самостійно виконувати експортні та імпортні операції, необхідні для його господарської діяльності, виконувати товарообмінні угоди;

відкривати у встановленому законодавством порядку свої філії та представництва, дочірні підприємства на території України та за її межами;

отримувати і користуватись кредитами та позиками кредитно-фінансових установ;

отримувати і надавати фінансову допомогу фізичним та юридичним особам резидентам і нерезидентам України;

видавати короткострокові та довгострокові позики своїм робітникам, надавати соціальні пільги, передбачені законодавством України;

видавати споживчі позики (ссуди) працівникам та Учасникам Товариства;

визначати перелік конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інші організаційно-правові норми і правила, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;

приймати на роботу по контракту, договору чи трудовій угоді, та притягувати в якості консультантів громадян України та інших держав;

у передбаченому порядку відправляти у відрядження в інші країни робітників Товариства;

здійснювати із співробітницькими організаціями, фірмами, підприємствами, громадянами листування, телеграфний, телефонний та інші види зв’язку;

працівникам та Учасникам Товариства оплачувати вартість навчання, лікування, оздоровчих і туристичних путівок, придбати медикаменти, медичну техніку, житло та надавати інші види соціальної допомоги;

здійснювати страхування робітників Товариства.

3.4 Товариство має інші права, що випливають з його статусу юридичної особи, передбачені законодавством України. Вищезгадані права Товариство може здійснювати відносно юридичних і фізичних осіб.

3.5 Товариство має право на гарантований Законами України захист своїх прав, законних інтересів і власності.

3.6 Товариство несе відповідальність по своїм зобов’язанням в межах свого майна, на яке, відповідно до діючого законодавства, може бути спрямоване стягнення.

3.7 Товариство не відповідає за боргами і зобов’язаннями Держави, так само як і Держава не відповідає за боргами і зобов’язаннями Товариства.

3.8 Товариство не відповідає за зобов’язаннями Учасників. Учасники не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів.

3.9 Майно Товариства не підлягає конфіскації, та Товариство не підлягає ліквідації у випадках, які не передбачені діючим законодавством та даним Статутом.

3.10 Товариство має свої поточні та інші, передбачені діючим законодавством, рахунки. Товариство зберігає грошові кошти на рахунках в банку та здійснює касові й розрахункові операції у відповідності з правилами, встановленими Національним Банком України.

3.11 Товариство має круглу печатку, на якій відображено повне найменування Товариства, а також інші, необхідні для діяльності Товариства печатки та штампи, зразки яких затверджуються Директором Товариства, крім того, Товариство може мати свій товарний знак, емблему.

4. Права та обов'язки Учасників

4.1 Учасники Товариства мають право:

брати участь в управлiннi справами Товариства згідно з Статутом чинним законодавством;

брати участь у розподілі прибутку Товариства (отримувати частку прибутку (дивіденди) пропорційно своїй частці в Статутному капіталі), за умови, що вони є Учасниками Товариства на початок строку цієї виплати;

отримувати інформацію по річним балансам, звітам Товариства про його діяльність, по протоколам зборів;

виносити на розгляд Загальних Зборів Учасників та інших органів управління Товариства, згідно з їх повноваженнями, пропозиції щодо питань діяльності Товариства, але не пізніше, як за 25 днів до початку Загальних Зборів Учасників. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Загальних Зборів Учасників усім учасникам повинна бути надана можливість ознайомитись з остаточним порядком денним та по’язаними з ним документами;

вимагати проведення перевірок діяльності Товариства;

призначати та відкликати своїх представників для участі у Загальних Зборах Учасників;

вийти з числа Учасників Товариства завчасно (за місяць) попередивши про це інших Учасників в письмовому вигляді.

4.2 Учасники Товариства, які володіють у сукупності більше ніж 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Учасників, у будь-який час та з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо на протязі 25 днів Голова Товариства не виконав вказаної вимоги, вони мають право самі скликати загальні Збори Учасників.

4.3 Учасники Товариства не користуються будь-яким особистим правом на об'єкти, які належать Товариству, в тому числі на об'єкти, які вони передали як внесок до Статутного капіталу.

4.4 Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

4.5 Кожен з Учасників має право за згодою решти Учасників повнiстю або частково уступити свої частки в Статутному капіталі іншим Учасникам або третiм особам. Учасники Товариства користуються переважним правом придбання часток Учасника, який їх відступив, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між Учасниками розмірі.

4.6 Учасники Товариства зобов'язанi:

брати участь в управлінні Товариством у порядку та на умовах, які визначені Статутом;

надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності Товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

утримуватися від будь-якої діяльності, яка може заважати вирішенню господарчих завдань або заподіяти шкоду Товариству.

4.7 У випадку невиконання або неналежного виконання Учасником своїх зобов'язань згідно Статуту, він зобов'язаний відшкодувати Товариству заподіяні збитки.

4.8 Учасники несуть відповідальність в межах своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади до Статутного капіталу Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах недовнесеної частини вкладу.

5. Органи управління та контролю Товариства. Їх компетенція, порядок формування

5.1 Органи управління та контролю Товариства:

Загальні Збори Учасників на чолі з Головою – вищий орган.

Директор – виконавчий орган.

Контролююча комісія – контролюючий орган.

5.2 До посадових осіб органів управління Товариства належать: Голова загальних Зборів учасників, Директор, Голова контролюючої комісії.

5.3 Збори учасників.

5.3.1 Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi Збори Учасникiв (далi Збори).

5.3.2 До виняткової компетенцii Зборiв належить:

обрання та вiдкликання членiв виконавчого та контролюючого органу;

визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, порядку розподiлення прибутку, визначення порядку

виплати збиткiв;

прийняття рiшень про створення, дiяльнiсть або ліквідацію дочірніх підприємств, фiлiй, представництв, затвердження їх статутів та положень, а також про створення та вступ Товариства, у якості засновника або учасника, до інших юридичних осіб;

прийняття рішення про отримання Товариством кредитів та позик у кредитно-фінансових установах, а також порядку їх використання;

прийняття рішення про надання позик фізичним та юридичним особам;

прийняття рішення про надання соціальних пільг, передбаченим діючим законодавством України, робітникам Товариства;

визначення переліку конфіденційної інформації, порядок доступу до цієї інформації та інших організаційно-правових норм і правил, які регулюють право Товариства на конфіденційну інформацію;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочірніх підприємств, фiлiй та представництв;

прийняття рiшення про реорганiзацiю та лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу;

вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

затвердження Статуту Товариства, внесення до нього змiн та доповнень;

прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства;

визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

виключення Учасника з Товариства.

Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників Товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчому органу Товариства.

5.3.3 По питанням:

відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;

прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства – рішення приймаються більшістю Учасників, тобто не менш як у 3/4 голосів Учасників, якщо інше не встановлено законом.

5.3.4 По питанням:

визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання;

затвердження Статуту Товариства, внесення в нього змiн та доповнень;

виключення Учасника з Товариства (при цьому Учасник, якого виключають, у голосуванні участі не бере) - рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

По іншим питанням рішення приймаються простою більшістю.

5.3.5 Збори вважаються правомочними, якщо на них присутнi Учасники, яким належить бiльш як 60% голосів. При голосуванні на Зборах кожен з Учасників має кількість голосів, пропорційну розмiру їх часток в Статутному капіталі Товариства.

5.4 Директор Товариства.

5.4.1 Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління Товариством.

5.4.2 Директор призначається загальними Зборами Учасників та може бути як з числа учасників, так і з числа осіб, які учасниками не являються, але перебувають з Товариством у трудових відносинах. Він може бути достроково знятий з цієї посади, а також призначений на наступнйи термін.

5.4.3 Директор не може бути одночасно Головою зборів Товариства.

5.4.4 Директор підзвітний Зборам і організує виконання їх рішень.

5.4.5 Директор діє від імені Товариства без довіреності та вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що входять до виключної компетенції Зборів.

5.4.6 Директор:

вирiшує всi питання дiяльностi Товариства окрiм вiднесених до виключної компетенцiї Загальних Зборiв учасникiв;

забезпечує реалiзацiю рiшень Загальних Зборiв в рамках своїх повноважень;

укладає угоди (контракти) та згоди, здiйснює облiк та внутрiшнiй контроль за господарською дiяльнiстю Товариства;

визначає розмiри платежiв за послуги Товариства;

затверджує положення про оплату працi робiтникiв Товариства;

використовує правові засобі для удосконалення управління, укріплення договірної дісціпліни;

несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань;

приймає рішення про пред’явлення в судах від імені Товариства претензій та судових позовів, здійснює інші

юридичні акти;

приймає рішення про введення та скасування нових посад в Товаристві;

пропонує на розгляд Загальних Зборiв Учасникiв кандидатури посадових осiб Товариства;

створює безпечні та сприятливі умови для праці;

приймає заходи для забеспечення Товариства кваліфікованими кадрами;

відкриває поточні та інші рахунки в банках;

розпоряджається майном та коштами Товариства, в межах своєї компетенції, представляє Товариство у вiдносинах з будь-якими українськими та iноземними юридичними та фiзичними особами, укладає в країнi та за її межами договори та iншi угоди вiд iменi Товариства;

представляє Загальним Зборам Учасникiв для затвердження проект адмiнiстративно-господарських витрат Товариства та рiчний баланс;

видає довіреності на представників Товариства;

забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;

дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Законодавством України та Статутом.

5.4.7 Директор зобов’язаний протягом місяця після закінчення фінансового року надати Зборам річний баланс господарської діяльності Товариства, рахунок прибутків, збитків, річний звіт.

5.5 Контролююча комісія.

5.5.1 Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства здiйснюється контролюючою комісією (далі - Комісія), яка обирається Загальними Зборами Учасникiв. Порядок проведення перевiрки фiнансово-господарською дiяльнiстю Виконавого органу Товариства визначаеться Загальними Зборами Учасників у кожному окремому випадку.

5.5.2 Члени Виконавчого органу Товариства не можуть бути членами Комiсiї i не мають право втручатися в її дiяльнiсть, а також перешкоджати її роботi.

5.5.3 Комiсiя має право вимогати вiд Виконавчого органу Товариства надавати їй всi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи.

5.5.4 Комісія має право ставити питання про скликання позачергових Загальних Зборів Учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадовими особами Товариства.

5.5.5 Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням Загальних Зборів, а також в інших випадках, встановлених Статутом і чинним законодавством, може призначатися аудиторська перевірка.

5.5.6 На вимогу будь-кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка.

6. Частки Учасників Товариства

6.1 Для забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок вкладу Учасника створити Статутний капітал у розмiрi 00,00 ( ) гривень. Статутний капітал формується майновим вкладом.

ПІБ вносить майно на загальну суму 00,00 () гривень, що відповідно становить 100% Статутного капіталу, а саме:

- крісла офісні, в кількості дві штуки, загальною вартістю 1300, 00 (одна тисяча триста) гривень;

ривень;

- шафа офісна, в кількості дві штуки, загальною вартістю 7000,00 (сім тисяч) гривень;

- стіл офісний, в кількості чотири штуки, загальною вартістю 9600,00 (дев’ять тисяч шістсот) гривень;

- сканер, вартістю 3800,00 (три тисячі вісімсот) гривень;

6.2 Вiдповiдно з досягнутою угодою Учасники можуть вносити свої вклади у Статутний капітал Товариства у виглядi грошових коштiв і валюти, товарно-матерiальних цiнностей, обладнання, нерухомого майна, у виглядi прав користування природними ресурсами, обладнанням, іншими майновими правами (у тому числі на iнтелектуальну власність).

6.3 Загальні Збори Учасників можуть приймати рішення про перерозподіл відношення часток Учасників у Статутному капіталі, або приймати рішення про збільшення (зменшення) розміру Статутного капіталу.

6.4 Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.5 Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

6.6 Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і Статутом Товариства.

7. Майно Товариства. Порядок створення майна Товариства

7.1 Майно Товариства складають основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

Джерелами формування майна Товариства є:

грошові, майнові та інші вклади Учасників;

доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

придбання майна іншого підприємства, організації чи приватної особи;

безвідплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інші джерела, незаборонені законодавством України.

7.3 Товариство вправі продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам, обмінювати та здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування чи у позику належані йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу. Відчуження громадянам засобів виробництва та інших матеріальних цінностей не допускається, якщо ці цінності не можуть, відповідно законам, знаходитися в їх власності.

7.4 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна , що є власністю Товариства, або того, що передане йому в користування, несе Товариство, якщо прямий провинець не встановлений.

7.5 Особи, які винні у загибелі або пошкодженні майна, яке є власністю Товариства, зобов’язані за рахунок власних коштів відшкодувати заподіяну шкоду та понесені Товариством збитки.

7.6 Якщо виникне суперечна ситуація щодо відшкодування збитків, які понесені Товариством внаслідок загибелі або пошкодження майна товариства, кожна сторона має право звернутися до суду.

8. Фонди Товариства

8.1 У Товаристві створюються Статутний (Статутний капітал), резервний та інші цільові фонди.

8.2 Товариство формує цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю. Порядок створення та витрачення фондів визначається Загальними Зборами Учасників.

8.3 Резервний фонд Товариства створюється шляхом щорічних відрахувань по рішенню Загальних Зборів Учасників у розмірі 5% від чистого прибутку до досягнення ним розміру, рівного 25% Статутного капіталу і призначається на покриття збитків за підсумками минулого року.

9. Розподіл прибутку Товариства між Учасниками

9.1 Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних рахунках (національна валюта) і валютному рахунках (іноземна валюта) та використовуються ним самостійно.

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

9.3 Розподіл прибутку після розрахунків з держбюджетом та іншими соціальними фондами здійснюється за підсумками роботи за рік між Учасниками пропорційно розмірам їх часток у Статутному капіталі Товариства.

Авансові виплати дивідендів здійснюються відповідно до діючого законодавства України.

9.4 Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду. У випадках, якщо коштів резервного фонду не вистачає на покриття збитків, останні відшкодовуються за рахунок інших коштів, якими володіє Товариство.

10. Трудовий колектив Товариства

10.1 Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею приймають участь в його

діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), регулюючих трудові взаємини робітника з Това-

риством. Взаємо відносини між адміністрацією та трудовим колективом регулюються колективним договором.

11. Облік господарської діяльності

11.1 Товариство веде оперативний бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, встановленому законодавством України.

12. Економічна та зовнішньоекономічна діяльність

12.1 Товариство реалізує свою та придбану у законному порядку у інших субєктів господарчої діяльності продукцію та інші матеріальні цінності на основі прямих угод (контрактів), господарського замовлення, через біржі, мережу власних торгівельних підприємств, магазинів.

Реалізація продукції Товариства, у т. ч. бартерних угод, за межами України здійснюється Товариством самостійно або на основі ліцензій згідно з законодавством України.

12.2 Товариство реалізує свою продукцію, майно по цінам, встановленим ним самостійно на договірній основі, крім випадків, коли компетенція по ціноутворюванню на цей продукт належить державі.

В розрахунках із закордонними партнерами застосовується контрактні ціни, які формуються у відповідності з умовами та цінами світового ринку.

12.3 Товариство здійснює самостійно зовнішньоекономічну діяльність, зараховує валютну виручку на свій рахунок, та, після всіх, передбачених діючим законодавством України виплат в місцевий (згідно із місцем розміщення Товариства) та бюджет держави, користується нею по власному розсуду.

12.4 Товариство вправі отримувати кредити від своїх закордонних партнерів, зараховувати валютну виручку на свій рахунок, самостійно нею розпоряджатися і придбати за рахунок валютних накопичень товари (роботи, послуги) за кордоном.

12.5 Товариство вправі створювати спільні підприємства із участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту

13.1 Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Загальними Зборами учасників у порядку, визначеному цим Статутом.

13.2 Зміни і доповнення, що відбулись в Статуті вносяться в єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України та підлягають державній реєстрації.

13.3 Товариство зобов’язане в термін, передбачений діючим законодавством повідомити орган, що проводив його державну реєстрацію, про зміни чи доповнення, що відбулись в Статуті, для внесення їх у єдиний державний реєстр.

14. Вихід та виключення Учасників з Товариства

14.1 Кожен з Учасників може вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників не пізніше як за один місяць до моменту виходу.

14.2 Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства. 14.3 За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі. 14.4 Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди.

14.5 Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку, який одержало Товариства в даному році до моменту його виходу. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

14.6 Вихід Учасника з Товариства не тягне за собою припинення існування Товариства, якщо в ньому залишається хоч один Учасник, відповідно з вимогами чинного законодавства України. Вихід Учасника оформлюється змінами до Статуту, які реєструються у встановленому порядку.

14.7 Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у Статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

14.8 Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілі Товариства, може бути виключений з Товариства, на підставі рішення Зборів учасників, за яке проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не приймає.

14.9 При виключенні Учасника з Товариства настають наслідки, передбачені пунктами 14.2 - 14.5 розділом 14 дійсного Статуту.

15. Спадкоємці Учасника Товариства

15.1 У зв’язку із смертю громадянина - Учасника Товариства, спадкоємці мають переважне право вступу до цього Товариства.

15.2 При відмові спадкоємця від вступу до Товариства або відмові Товариства у прийнятті до нього спадкоємця йому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день смерті Учасника. В цих випадках розмір Статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню.

16. Умови припинення діяльності Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідація Товариства

16.1 Припинення діяльності Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Учасників Товариства, або за рішенням органів, до компетенції яких ця процедура віднесена діючим законодавством України (Суду чи Господарського суду).

16.2 При ліквідації Товариства його вивільненим робітникам гарантується додержання їх прав та інтересів у відповідності із КЗпП України.

16.3 Орган, прийнявший рішення про ліквідацію або припинення шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення Товариства, створює ліквідаційну комісію, до компетенції якої належить складання Ліквідаційного балансу Товариства та проведення інших дій, необхідних для ліквідації Товариства.

16.4 Ліквідація вважається закінченою з часу внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України (проведення державної реєстрації).

16.5 При припиненні діяльності Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення всі права та обов’язки Товариства переходять до правонаступника.

17. Ліквідаційна комісія

17.1 Ліквідація Товариства проводиться призначеною Зборами комісією з числа Учасників або їх представників. До складу Ліквідаційної комісії можуть бути залучені представники аудиторської фірми.

17.2 У випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням Суду або Господарського суду Ліквідаційна комісія призначається цими органами.

17.3 З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

17.4 Ліквідаційна комісія, у порядку та строк передбачений діючим законодавством України, з моменту її призначення:

публікує інформацію про ліквідацію Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;

оцінює наявне майно Товариства;

виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними;

вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та його Учасникам;

складає ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду та подає його на затвердження Зборам або органу, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства та призначив Ліквідаційну комісію.

17.5 Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені Товариству та її Учасникам, при умові їх вчинення. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів та членів трудового колективу, використовується за розсудом Учасників.

18. Розподіл коштів Товариства при його ліквідації

18.1 Грошові кошти, що належать Товариству, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, та іншими кредиторами, розподіляються між Учасниками Товариства у порядку та на умовах, що передбачені законом та Статутом Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

18.2 У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між Учасниками до вирішення цих спорів або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

19. Заключні положення

19.1 Даний Статут вступає в силу з моменту його державної реєстрації. Дотримання положень дійсного Статуту обовязково для Товариства у його взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та громадянами.

Розділ 3. Діяльність юрисконсульта на підприємстві

Загальні положення

Юрисконсульт відноситься до професійної групи «Фахівці».Призначення на посаду і звільнення з посади проводиться після погодження кандидатури з керівником юридичної служби. Призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється наказом начальника. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо начальнику установи.

У своїй діяльності юрисконсульт керується:

Конституцією України, Кодексом законів про працю,іншими законами України,актами Президента України,постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,які мають відношення до виконання його функціональних обов’язків,Положенням про юридичну службу міністерства,установи та організації,затвердженним постановою Кабінетом Міністрів України від 26 листопада 2008року №1040.Положенням про Установу;Статутом Підприємства Установи;

За відсутності юрисконсульта його обов’язки виконує особа,яка призначена у встановленому порядку,яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за неналежним виконанням покладених на неї обов’язків.

Посадові обов’язки

Юрисконсульт забезпечує застосування нормативно-правових актів та інших документів,подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої,економічної,соціальної діяльності.Розробляє та бере участь у розробленні актів та інших документів з питань діяльності підприємства.

Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів,підготовлених структурними підрозділами підприємства,погоджує їх за погодженням керівника зацікавлених структурних підрозділів або осіб,що їх заміщяють.У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документу вимогам законодавства подає зацікавленому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законом.

Разом з іншими структурними підрозділами складає висновки за проектоми наказів та іншими актами,готує та вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів підприємства,що втратили чинність,не відповідають вимогам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства.

Інформує керівника підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів,визнання їх такими,що втратили синність або скасування.

Організовує роботу пов’язану з укладенням договорів,бере участь у підготовці,укладенні та контролі за виконанням господарських договорів з іншими підприємствами,установами,організаціями,дає правову оцінку їх проектів.Проект договорів погоджується юридичною службою за наявності віз керівника зацікавлених структурних підрозділів або осіб,що їх заміщяють.

Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.

Організовує претензійну та позовну роботу,проводить аналіз її результатів.Представляє у встановленому законом порядку інтереси підприємства в судах,інших організаціях під час розгляду правових питань та спорів.Здійснює контрольза додержанням структурними підрозділами встановленого порядку пред’явлення та розгляду претензії.Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень,зазначених у документах прокурорського реагування,судових рішеннях,відповідних документах правооронних та контролюючих органів.Подає керівникові підприємства:

Пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства.

Висновки щодо правомірності списання матеріальних цінностей,дебіторської заборгованості,непродуктивних витрат,правову оцінку фактам нестач,крадіжок,безгосподарності,випуску недоброякісної продукції,псування майна.

Розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди,що готуються відповідними структурними підрозділами на основі економічно-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності,інших документів фінансово-госопдарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок,проведених правоохоронних та контролюючих органів.

Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення ними питань виробничого характеру та соціального захисту,бере участь у підготовці та укладанні колективного договору,консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства,що стосується їх повноважень.

Разом з відповідними підрозділами бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни,забезпечення охорони праці на виробництві.

Надає правову допомогу працівникам підприємства,які потребують соціального захисту та праввої допомоги.

Забезпечує правильне застосування норм трудового,житлового,пенсійного та інших галузей законодавства,що торкаються прав та законних інтересів працівників підприємства,вносить пропозиції керівництву про поновлення порушених прав.В разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи,переведення на іншу роботу,притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.

Веде облік актів законодавства та міжнародних договорів України,забезпечує підтриманні їх у контрольному стані та зберіганні.

Організовує та проводить роботу,пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників,інформує про зміни в законодавстві,зобов’язує існуючу практику його застосування,дає консультації з правових питань.

Надає правову допомогу в процесі створення,освоєння та впровадження науково-технічних розроблень,новітніх технологій,а також у здійсненні заходів щодо поліпшення якості продукції.

Права

Юрисконсульт має право:

Перевіряти додержання законності в підприємстві та вїї структурних підрозділах

Одержувати у встановленому порядку від посадових очіб підприємства документи,розрахунки та інші документи необхідні для виконання покладених на нього завдань

Інформувати керівника про випадки,коли посадові особи підприємства не надають документи,розрахунки,інші документи необхідні для виконання покладених на юридичну службу завдань

Залучати,за згодою керівника підприємства,спеціалістів з метою підготовки проектів актів та інших документів,а також розроблення та здійснення заходів,які проводяться юридичною службою відповідно до покладених на неї завдань

Відповідальність

Юрисконсульт несе відповідальністьу межах,визначених чинним законодавством України за:

Неналежне виконання чи невиконання своїх посадових обов’язків,передбачених цією інструкцією

За порушення,вчиненні в ході професійних діяльності

Порушення внутрішнього трудового розпорядку підприємства

Повинен знати

Законодавчі акти,що регламентують виробничо-господарську і фінансову діяльність підприємства

Нормативно-правові документи,методичні та нормативні матеріали з правової діяльності підприємства

Цивільне,трудове,фінансове,адміністративне право та орінтується в інших галузях права

Порядок укладання та оформлення господарських договорів,колективних договорів

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Правила і норми охорони праці,техніки безпеки,виробничої санітарії та протипожежного захисту

Висновок

У період проходження практики я розробив разом з керівником від підприємства план-графік проходження практики , підпорядковувалась діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку, суворо дотримувавс правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, брав активну участь у суспільному житті колективу підприємства, засвоїв питання передбачені програмою проходження навчально-виробничої практики, збирав практичні матеріали, необхідні для виконання звіту і представляла їх науковому керівнику.

Я мав змогу ознайомитися з порядком організації діяльності підприємства, нормативними актами, які регулюють діяльність підприємства.

Під час проходження практикия засвоїв та ознайомивсь:

1.Ознайомився з реєстрацією ТОВ

2.Складав протоколи та статути ТОВ

3.Готував документи для подачі їх в державний реєстр, пенсійний фонд;

пенсійний фонд; нотаріальну кантору; Державний комітет статистики

України,управління статистики в КиЇві;

4.Готував документи для отримання довідок,печаток;

5.Примав акти про матеріальні цінності;

6.Відкривав банківські рахунки та звіряння їх у нотаріуса;

Список використаних джерел

Конституція України

Господарський кодекс України

Господарсько – процесуальний кодекс України

Цивільний кодекс України

Трудовий кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України «Про господарські товариства»

Закон України»Про працю»

www.rada.gov.ua