• Название:

    Напрями підготовки


  • Размер: 0.03 Мб
  • Формат: DOCX
  • или
  • Сообщить о нарушении / Abuse

Установите безопасный браузерПредпросмотр документа

Напрями підготовки

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість навчання, грн.

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навч.

Вечірня форма навч.

Заочна форма навч.

Денна форма навч.

Вечірня форма навч.

Заочна форма навч.

Денна форма навч.

Вечірня форма навч.

Заочна форма навч.

6.050102

Комп’ютерна інженерія

7.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

75

-

75

1,5

-

1,5

11550

-

6600

7.05010202

Системне програмування

75

75

1,5

-

1,5

11550

-

-

7.05010203

Спеціалізовані комп’ютерні системи

75

-

75

1,5

-

1,5

11550

-

-

6.050103

Програмна інженерія

7.05010301

Програмне забезпечення систем

25

-

25

1,5

-

1,5

12450

-

6600

7.05010302

Інженерія програмного забезпечення

25

-

25

1,5

-

1,5

12450

-

6600

6.050201

Системна інженерія

7.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

100

-

100

1,5

-

1,5

10725

-

6000

6.050403

Інженерне матеріалознавство

7.05040301

Прикладне матеріалознавство

30

-

30

1,5

-

1,5

6300

-

5700

6.050501

Прикладна механіка

7.05050103

Роботомеханічні системи та комплекси

30

-

30

1,5

-

1,5

7560

-

6.050502

Інженерна механіка

7.05050201

Технології машинобудування

60

-

60

1,5

-

1,5

7560

-

6000

7.05050206

Машини і технології пакування

50

-

50

1,5

-

1,5

7800

-

-

6.050503

Машинобудування

7.05050305

Колісні та гусеничні транспортні засоби

80

-

80

1,5

-

1,5

7560

-

-

7.05050307

Обладнання електронної промисловості

30

-

30

1,5

-

1,5

7560

-

-

7.05050313

Обладнання переробних і харчових виробництв

25

-

25

1,5

-

1,5

7560

-

-

7.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

30

-

30

1,5

-

1,5

7560

-

6000

7.05050316

Обладнання легкої про-мисловості та побуто-вого обслуговування

50

-

50

1,5

-

1,5

7560

-

-

6.050504

Зварювання

7.05050401

Технології та устатку-вання зварювання

25

-

25

1,5

-

1,5

7110

-

-

7.05050403

Відновлення та підвищення зносостій-кості деталей і конструкцій

25

-

25

1,5

-

1,5

7110

-

-

6.050601

Енергетика

7.05060101

Теплоенергетика

50

-

60

1,5

-

1,5

6750

-

5850

7.05060103

Теплові електричні станції

40

-

50

1,5

-

1,5

6750

-

5850

6.050701

Електротехніка та електротехнології

7.05070101

Електричні станції

40

-

60

1,5

-

1,5

7110

-

5850

7.05070102

Електричні системи і мережі

50

-

55

1,5

-

1,5

7110

-

7050

7.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

50

-

50

1,5

-

1,5

7110

-

6000

7.05070106

Системи управління виробництвом і розпо-ділом електроенергії

40

-

40

1,5

-

1,5

7110

-

5850

7.05070108

Енергетичний менеджмент

90

-

90

1,5

-

1,5

7500

-

6000

7.05080102

Фізична та біомедична електроніка

50

-

20

1,5

-

1,5

8250

-

5700

6.050802

Електронні пристрої та системи

7.05080201

Електронні прилади та пристрої

60

-

20

1,5

-

1,5

7200

-

5700

6.050901

Радіотехніка

7.05090101

Радіотехніка

50

-

30

1,5

-

1,5

8250

-

5700

7.05090102

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

125

-

125

1,5

-

1,5

8250

-

5700

7.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

75

-

75

1,5

-

1,5

8250

-

5700

6.050902

Радіоелектронні апарати

7.05090201

Радіоелектронні апарати та засоби

60

-

60

1,5

-

1,5

8250

-

5700

6.050903

Телекомунікації

7.05090301

Інформаційні мережі зв'язку

120

-

120

1,5

-

1,5

12120

-

7500

7.05090303

Технології та засоби телекомунікацій

60

-

60

1,5

-

1,5

11250

-

7500

6.051001

Метрологія та вимірювальна техніка

7.05100101

Метрологія та вимірювальна техніка

75

-

75

1,5

-

1,5

7920

-

5700

6.051003

Приладобудування

7.05100302

Прилади і системи точної механіки

40

-

40

1,5

-

1,5

6750

-

-

6.051004

Оптотехніка

7.05100402

Лазерна і оптоелектронна техніка

50

-

20

1,5

-

1,5

8250

-

-

6.051401

Біотехнологія

7.05140103

Фармацевтична біотехнологія

60

-

60

1,5

-

1,5

7500

-

-

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

7.05150103

Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

50

-

50

1,5

-

1,5

10920

-

-

6.051701

Харчові технології та інженерія

7.05170106

Технології продуктів бродіння і виноробства

100

-

100

1,5

-

1,5

7500

-

6000

6.070101

Транспортні технології

7.07010102

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)

50

-

-

1,5

-

-

10950

-

-

7.07010104

Організація і регулю-вання дорожнього руху

100

-

130

1,5

-

1,5

10950

-

7500

6.070106

Автомобільний транспорт

7.07010601

Автомобілі та автомобі-льне господарство

200

-

300

1,5

-

1,5

10950

-

7500

6.170101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

7. 17010101

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

25

-

25

1,5

-

1,5

12600

-

6600

6.170102

Системи технічного захисту інформації

7. 17010201

Системи технічного захисту інформації, ав-томатизація її обробки

70

-

70

1,5

-

1,5

12600

-

6600

6.170103

Управління інформаційною безпекою

7. 17010301

Управління інформаційною безпекою

12

-

12

1,5

-

1,5

12480

-

7200

7. 17010302

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

13

-

13

1,5

-

1,5

12480

-

7200

6.170203

Пожежна безпека

7. 17020301

Пожежна безпека

50

-

50

1,5

-

1,5

9150

-

7200

Специфічні категорії

7. 18010001

Якість, стандартизація та сертифікація

45

-

45

1,5

-

1,5

7920

-

7050

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Національний університет „Львівська політехніка”

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста