АНКЕТА ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ШЕНГЕНСЬКОЇ ВІЗИ 1. Прізвище, ім’я:

2. Попереднє, або дівоче прізвище:

3. Дата народження:
Ідентиф.
Код

4. Місце народження (країна, область, місто):

5. Громадянство при народженні
Громадянство тепер

6. Дівоче прізвище матері:

7. Ім’я , по-батькові матері:

8. Прізвище батька:

9. Ім’я, по-батькові батька:

10. Сімейний стан:

11. Прізвище чоловіка / дружини (навіть якщо не їде в тур):

12. Дівоче прізвище дружини (навіть якщо не їде в тур):

13. Ім’я чоловіка / дружини:

14. Місце народження чоловіка / дружини:

15. Дата народження чоловіка / дружини:

16. Адреса прописки (з індексом вулиці):

17. Адреса постійного проживання (з індексом вулиці):

18. Телефон домашній:

19. Телефон мобільний:

20. Професія:

21. Місце праці:

22. Посада:

23. Адреса місця праці /навчання (з індексом вулиці):

24. Роб.
Телефон:

25. Серія і номер українського паспорта:

26. Серія і номер закордонного паспорта:

27. Дата видачі:
Дійсний до:
Орган видачі

28. Діти, які прямують разом з заявником і вписані в його паспорт
Прізвище: Ім’я: Місце народження: Дата народження:
1.
2.

29. Діти, які є в заявника будь-якого віку:
Прізвище: Ім’я: Місце народження: Дата народження:
1.
2.

30. Чи були відмови в отриманні візи до Країн Шенгенської Угоди протягом 3-х останніх років?

31. Всі візи (видані за останні 3 роки) та термін їх дії______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

32. Попередні перебування в державах Шенгенської угоди: _________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________