Реферат Военна Доктрина зміст і призначення

Формат документа: doc
Размер документа: 0.04 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.


Реферат на тему: Воєнна доктрина України: її мета, зміст та призначення.

Воєнна доктрина – затверджена Указом Президента України від 15.06. 2004 р. Воєнна доктрина – це сукупність керівних принципів, воєнна – політичних, воєнна – стратегічних, воєнна – економічних, воєнна – технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави.

СТРУКТУРА ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ
І. Загальні положення;
ІІ. Воєнно-політичні засади Воєнної доктрини:
Основні ознаки сучасної воєнно-політичної обстановки;
Реальні та потенційні зовнішні загрози національній безпеці України у воєнній сфері;
Реальні та потенційні внутрішні загрозами національній безпеці України у воєнній сфері;
Умови забезпечення воєнної безпеки України;
Основні суб'єкти забезпечення воєнної безпеки України;
Основні принципи керівництва у сфері воєнної безпеки.
ІІІ. Воєнно - стратегічна складова Воєнної доктрини:
Мета оборони;
Форми воєнних конфліктів;
Характерні риси сучасної збройної боротьби;
Функціональні структури Збройних Сил України та їх завдання;
Воєнно-стратегічні цілі застосування Збройних Сил України, інших військових формувань;
Основні завдання Збройних Сил України;
Основні форми застосування Збройних Сил України;
Керівництво Збройними Силами України.
ІV. Воєнно-економічна та військово-технічна складові:
Економічне забезпечення воєнної безпеки України;
Військово-технічна політика держави ;
Напрями забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань озброєнням і військовою технікою.
V. Прикінцеві положення


Що є правовою основою воєнної доктрини України

Воєнна доктрина України (далі — Воєнна доктрина) — це сукупність керівних принципів, воєнно-політичних, воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних поглядів на забезпечення воєнної безпеки держави. Воєнна доктрина має оборонний характер. Це означає, що Україна не вважає жодну державу своїм воєнним противником, але разом з тим вважатиме потенційним воєнним противником державу або групу держав, послідовна недружня політика яких загрожуватиме воєнній безпеці України.
Правовою основою Воєнної доктрини є

-Конституція України,
-закони
-та інші нормативно - правові акти,
-а також міжнародні договори України,-згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Як характеризується воєнна – політична обстановка навколо України

Воєнно-політична обстановка навколо України характеризується динамічністю і нестабільністю подій та процесів, які виникають внаслідок таких основних чинників: прагнення більшості держав світу до обмеження використання воєнної сили як засобу досягнення політичних цілей; реформування воєнної організації більшості держав у напрямі скорочення збройних сил з одночасним підвищенням їх якісних параметрів; дальший розвиток міжнародних систем безпеки та водночас недостатня ефективність в окремих випадках спроб розв’язання за їх допомогою суперечностей, які виникають між державами або всередині держав; прояви міжнаціональних та міжетнічних суперечностей, що призводять до нестабільності та конфліктів; зростання небезпеки розповсюдження ядерної та іншої зброї масового ураження, міжнародного тероризму; виникнення територіальних спорів між державами; загострення міжнародної конкуренції щодо політичного впливу в окремих регіонах світу, володіння ринками збуту та сировинними ресурсами, виникнення у зв’язку з цим небезпеки застосування воєнної сили для розв’язання економічних і ресурсних проблем; поява нових видів загроз міжнародній безпеці і миру, в тому числі поширення діяльності екстремістських, сепаратистських, радикальних релігійних, терористичних організацій, незаконно утворених збройних формувань; 88 зростання обсягів незаконного обігу зброї і наркотиків, а також нелегальної міграції; поява новітніх видів і систем зброї, інформаційних технологій, що змінюють традиційні уявлення про характер збройної боротьби.

Що в себе включає воєнна небезпека для України

Основними ознаками сучасної воєнно-політичної обстановки є зміцнення довіри та поширення міжнародного співробітництва у воєнній сфері, зниження імовірності розв’язання великомасштабної війни, перш за все ядерної, і водночас збереження потенційної загрози виникнення збройних конфліктів, локальних і регіональних війн, їх ескалації та втягування в них України.

Воєнна небезпека для України — це сукупність політичних, соціально-економічних, воєнних та інших зовнішніх і внутрішніх чинників, які за певних обставин і умов можуть призвести до воєнного конфлікту, що загрожуватиме національним інтересам України.

Що в себе включає воєнна безпека України.

Воєнна безпека України — це стан захищеності національних інтересів, її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності від посягань із застосуванням воєнної сили, складова національної безпеки України. Головною метою забезпечення воєнної безпеки України є усунення зовнішніх і внутрішніх загроз національній безпеці України у воєнній сфері та створення сприятливих умов для гарантованого захисту національних інтересів.

Основними реальними та потенційними зовнішніми загрозами національній безпеці України у воєнній сфері є: розповсюдження зброї масового ураження і засобів її доставки; недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення міжнародної безпеки та глобальної стабільності; можливість втягування України у протистояння іншим державам чи в регіональні війни; воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх державах, міжнародний тероризм, поширення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин; нарощування іншими державами поблизу кордонів України угруповань військ та озброєнь, що призводить до порушення співвідношення сил, яке склалося; незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону України.

Що є основними реальними та потенційними внутрішніми загрозами національній безпеці

Основними реальними та потенційними внутрішніми загрозами національній безпеці України у воєнній сфері є: протиправна діяльність екстремістських, сепаратистських, радикальних релігійних організацій і спроби створення терористичних організацій та не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; небезпечне зниження рівня забезпечення військовою і спеціальною технікою та озброєнням нового покоління Збройних Сил України, інших військових формувань, що загрожує послабленням їх боєздатності; повільне здійснення реформування Воєнної організації держави та оборонне - промислового комплексу, недостатнє фінансове забезпечення виконання відповідних програм; накопичення у Збройних Силах України надлишкової кількості застарілої військової техніки та озброєння, вибухових речовин; незадовільний рівень соціального захисту військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей.

Забезпечення воєнної безпеки України здійснюється відповідно до базових концепцій: воєнно-політичного партнерства, що передбачає обґрунтовану, виважену воєнну політику і спрямоване на підвищення стратегічної стабільності в Центральній і Східній Європі, зниження рівня загрози національній безпеці України у воєнній сфері з використанням політичних, економічних та інших засобів; запобігання можливій збройній агресії шляхом її воєнно-силового стримування, зокрема шляхом створення загрози заподіяння потенційному агресору шкоди, не адекватної очікуваній, у разі застосування воєнної сили проти України; відсічі збройній агресії, яка передбачає використання всіх необхідних форм і способів збройної боротьби для припинення агресії на початковій стадії, завдання агресору поразки та примушення його до припинення воєнних дій. 8. Забезпечення воєнної безпеки України ґрунтується на принципах: верховенства права; оборонної достатності; не висування територіальних претензій до сусідніх держав і невизнання Україною територіальних претензій до неї;

Студент ____________взводу

_________________________
HYPER13PAGE HYPER15


3