ASTRA12%натрия Шаповал-еремей

Формат документа: doc
Размер документа: 0.17 Мб

Прямая ссылка будет доступна
примерно через: 45 сек.  • Сообщить о нарушении / Abuse
    Все документы на сайте взяты из открытых источников, которые размещаются пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваш документ был опубликован без Вашего на то согласия.

ЪДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД €белҐ лҐ ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДї

Var=1.2,
P=0.1, T=400, 100, 2000,
(21.5%P2O5),(5.92%CA1C1O3),(2.49%FE2O3),(20.98%CA1O1),
(24.58%SI1O2),(2.61%H2O1),(12.%NA2O1),
(80.%N2),(20%O2);
АДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДЩ
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 4OOOO+O3 V= 52617+OO S= 39132+O1 I=-63832+O4
U=-64358+O4 M= 2O889+O2 Cp= 1O231+O1 k= 11475+O1 Cp"= 1O231+O1
k"= 11475+O1 A= 24572+O3 Mu= 21371-O4 Lt= 326O4-O1 Lt"= 326O4-O1
MM= 47872+O2 Cp.Ј= 1O572+O1 k.Ј= 139OO+O1 MM.Ј= 28O33+O2 R.Ј= 2966O+O3
Z= 5565O+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 218O1-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O2 74173+OO
H2O 76219+OO
N2 14OO5+O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 21522+O1
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca2P2O7 11123+OO
k*Ca3P2O8 68563+OO
k*NaNO3 2O372+O1
Xapaктерисстика
P= 1OOOO-OO T= 5OOOO+O3 V= 8O593+OO S= 474O9+O1 I=-5995O+O4
U=-6O756+O4 M= 21472+O2 Cp= 1O283+O1 k= 11859+O1 Cp"= 1O283+O1
k"= 11859+O1 A= 3O914+O3 Mu= 256O4-O4 Lt= 39153-O1 Lt"= 39153-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 1O61O+O1 k.Ј= 13783+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52387-O1
Coдержание
O2 32882+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
CO2 31117+OO
*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 74156-O1

Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 6OOOO+O3 V= 96711+OO S= 49323+O1 I=-589OO+O4
U=-59867+O4 M= 21472+O2 Cp= 1O721+O1 k= 1177O+O1 Cp"= 1O721+O1
k"= 1177O+O1 A= 33737+O3 Mu= 28985-O4 Lt= 45355-O1 Lt"= 45355-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 1O867+O1 k.Ј= 13661+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52387-O1
Coдержание
O2 32882+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 74156-O1
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 7OOOO+O3 V= 11283+O1 S= 51OO6+O1 I=-578O7+O4
U=-58936+O4 M= 21472+O2 Cp= 11127+O1 k= 11694+O1 Cp"= 11127+O1
k"= 11694+O1 A= 36323+O3 Mu= 32142-O4 Lt= 51447-O1 Lt"= 51449-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 11126+O1 k.Ј= 13545+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52387-O1
Coдержание
O2 32882+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 74156-O1
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 8OOOO+O3 V= 12895+O1 S= 52518+O1 I=-56675+O4
U=-57964+O4 M= 21472+O2 Cp= 1152O+O1 k= 11627+O1 Cp"= 11521+O1
k"= 11627+O1 A= 38719+O3 Mu= 35127-O4 Lt= 57426-O1 Lt"= 57431-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 11375+O1 k.Ј= 13441+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52387-O1
Coдержание
O2 32882+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 74156-O1
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 9OOOO+O3 V= 145O7+O1 S= 53898+O1 I=-555O3+O4
U=-56953+O4 M= 21472+O2 Cp= 18165+O1 k= 1O974+O1 Cp"= 18167+O1
k"= 1O974+O1 A= 39898+O3 Mu= 37975-O4 Lt= 63286-O1 Lt"= 633O7-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 116O6+O1 k.Ј= 13349+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52386-O1
Coдержание
O2 32881+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 74155-O1
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 1OOOO+O4 V= 16118+O1 S= 552OO+O1 I=-54267+O4
U=-55878+O4 M= 21472+O2 Cp= 126O4+O1 k= 11466+O1 Cp"= 12612+O1
k"= 11465+O1 A= 42988+O3 Mu= 4O7O7-O4 Lt= 69O24-O1 Lt"= 69O85-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 11818+O1 k.Ј= 1327O+O1 MM.Ј= 28553+O2 R.Ј= 2912O+O3
Z= 44648+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52383-O1
Coдержание
O2 32879+O1
H2O 76219+OO
N2 15O24+O2
NO 54135-O3
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
k*NaPO3 7413O-O1
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 11OOO+O4 V= 17731+O1 S= 56415+O1 I=-52992+O4
U=-54765+O4 M= 21472+O2 Cp= 12846+O1 k= 11435+O1 Cp"= 12894+O1
k"= 11431+O1 A= 45O19+O3 Mu= 43341-O4 Lt= 74634-O1 Lt"= 74782-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 12O11+O1 k.Ј= 132OO+O1 MM.Ј= 28555+O2 R.Ј= 29118+O3
Z= 44643+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52378-O1
Coдержание
O2 32874+O1
H2O 76219+OO
N2 15O23+O2
NO 147O6-O2
CO2 31117+OO
k*SiO2 18916+OO
k*Fe2O3 82O31-O1
k*Ca3P2O8 75978+OO
*NaPO3 73659-O1
NaPO3 49692-O3
k*Na2Si2O5 98151+OO
Xapaктеристика
P= 1OOOO-OO T= 12OOO+O4 V= 19347+O1 S= 5785O+O1 I=-51344+O4
U=-53278+O4 M= 21472+O2 Cp= 12761+O1 k= 11446+O1 Cp"= 131O2+O1
k"= 11427+O1 A= 47O12+O3 Mu= 45889-O4 Lt= 8O1O6-O1 Lt"= 8O414-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 12182+O1 k.Ј= 13138+O1 MM.Ј= 28574+O2 R.Ј= 29O99+O3
Z= 44591+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52366-O1
Coдержание
O 2OO32-O6 O2 32865+O1 H 13317-O9
H2 23418-O7 OH 345O2-O4 HO2 18683-O6
H2O 76218+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 764O1-O8
N 71672-16 N2 15O22+O2 N3 OOOOO-OO
NO 33821-O2 NO2 51654-O4 N2O 23521-O6
N2O3 59645-13 N2O4 62327-16 N2O5 461O3-19
NH 117O2-16 NH2 13954-17 NH3 13772-15
N2H2 OOOOO-OO N2H4 OOOOO-OO HN3 OOOOO-OO
HNO 3OO73-1O HNO2 255O6-O6 HNO3 52624-O9
NH3O OOOOO-OO N2H2O2 OOOOO-OO k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P OOOOO-OO P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 16759-19
PO2 1O829-12 P2O3 OOOOO-OO P2O4 OOOOO-OO
P2O5 53441-15 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 OOOOO-OO PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO OOOOO-OO k*H3PO4 OOOOO-OO
PN OOOOO-OO k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 13163-O7 CO2 31117+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO OOOOO-OO CHO2 385O7-14
CH2O OOOOO-OO CH2O2 39344-15 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 15O82-15 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO OOOOO-OO
HCN OOOOO-OO HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18916+OO SiO2 151O5-14 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 31212-19 k*FeO OOOOO-OO FeO 674O2-16
FeO2 1O234-12 k*Fe2O3 82O31-O1 k*Fe3O4 OOOOO-OO
FeOH 87981-13 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 21O38-16
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 28595-O9 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca OOOOO-OO
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO OOOOO-OO
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH OOOOO-OO
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 21815-14 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 61263-O9
Na2 OOOOO-OO NaO 1O616-1O k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 65416-17 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 51436-17 k*NaH OOOOO-OO NaH 15722-16
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 72OO3-O6 Na2O2H2 88592-11
NaN OOOOO-OO NaON 1O919-18 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 2O928-O6 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 18O29-O6
NaOP OOOOO-OO NaPO2 17349-15 k*NaPO3 68612-O1
NaPO3 55441-O2 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 98151+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 87412-19
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 19572-15 +1*H OOOOO-OO
-1*H OOOOO-OO +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 1861O-15 -1*HO2 12596-17
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO OOOOO-OO +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 13O53-12 -1*NO3 43953-13 +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO OOOOO-OO
-1*PO2 1O229-17 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH OOOOO-OO +1*Na 17516-12
+1*Na2O OOOOO-OO н.Ј 29177-15
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 13OOO+O4 V= 2O998+O1 S= 58953+O1 I=-49964+O4
U=-52O63+O4 M= 21472+O2 Cp= 12958+O1 k= 11424+O1 Cp"= 14884+O1
k"= 11354+O1 A= 48776+O3 Mu= 48353-O4 Lt= 8538O-O1 Lt"= 85953-O1
MM= 46572+O2 Cp.Ј= 12323+O1 k.Ј= 13O72+O1 MM.Ј= 287O7+O2 R.Ј= 28964+O3
Z= 44234+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52345-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 14147-O5 O2 32847+O1 H 19529-O8
H2 16OOO-O6 OH 12O98-O3 HO2 5O966-O6
H2O 76213+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 17455-O7
N 28492-14 N2 15O21+O2 N3 16476-19
NO 68423-O2 NO2 66991-O4 N2O 45O12-O6
N2O3 12214-12 N2O4 7338O-16 N2O5 55376-19
NH 41666-15 NH2 39661-16 NH3 1593O-14
N2H2 OOOOO-OO N2H4 OOOOO-OO HN3 OOOOO-OO
HNO 16744-O9 HNO2 36159-O6 HNO3 49446-O9
NH3O OOOOO-OO N2H2O2 OOOOO-OO k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P OOOOO-OO P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 11183-16
PO2 1O119-1O P2O3 OOOOO-OO P2O4 78O24-18
P2O5 71253-13 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 31O37-18 PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO OOOOO-OO k*H3PO4 OOOOO-OO
PN OOOOO-OO k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 11557-O6 CO2 31117+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 47551-19 CHO2 39576-13
CH2O OOOOO-OO CH2O2 29251-14 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 36147-14 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO OOOOO-OO
HCN OOOOO-OO HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18917+OO SiO2 12826-12 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 15536-16 k*FeO OOOOO-OO FeO 1O848-13
FeO2 43359-11 k*Fe2O3 82O31-O1 k*Fe3O4 OOOOO-OO
FeOH 52O68-11 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 124O5-14
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 39285-O8 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca OOOOO-OO
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO OOOOO-OO
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH OOOOO-OO
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 51847-13 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 129O4-O7
Na2 5O755-18 NaO 22312-O9 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 49521-15 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 17185-15 k*NaH OOOOO-OO NaH 11133-14
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 4164O-O5 Na2O2H2 58281-1O
NaN OOOOO-OO NaON 52O79-17 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 54792-O6 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 19O27-O6
NaOP OOOOO-OO NaPO2 3O291-13 k*NaPO3 335O6-O1
NaPO3 4O649-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 98151+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 14573-16
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 1O1O6-13 +1*H OOOOO-OO
-1*H OOOOO-OO +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 11772-13 -1*HO2 64942-16
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO OOOOO-OO +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 2O558-11 -1*NO3 29839-12 +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO OOOOO-OO
-1*PO2 6199O-15 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH OOOOO-OO +1*Na 24O19-11
+1*Na2O 22221-19 н.Ј 251O5-13
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 14OOO+O4 V= 22652+O1 S= 59989+O1 I=-48568+O4
U=-5O834+O4 M= 21472+O2 Cp= 13146+O1 k= 114O4+O1 Cp"= 13217+O1

k"= 11395+O1 A= 5O8O5+O3 Mu= 5O751-O4 Lt= 9O521-O1 Lt"= 915O6-O1
MM= 46571+O2 Cp.Ј= 12448+O1 k.Ј= 13O15+O1 MM.Ј= 28833+O2 R.Ј= 28838+O3
Z= 43892+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52312-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 75698-O5 O2 32818+O1 H 19612-O7
H2 83332-O6 OH 35469-O3 HO2 12O47-O5
H2O 762OO+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 35511-O7
N 671O1-13 N2 15O18+O2 N3 29859-18
NO 12515-O1 NO2 83796-O4 N2O 78788-O6
N2O3 22686-12 N2O4 85212-16 N2O5 65424-19
NH 89187-14 NH2 7OO23-15 NH3 13O31-13
N2H2 OOOOO-OO N2H4 OOOOO-OO HN3 23O82-19
HNO 73115-O9 HNO2 48932-O6 HNO3 47194-O9
NH3O 385O1-19 N2H2O2 OOOOO-OO k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P OOOOO-OO P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 98782-15
PO2 1657O-O9 P2O3 OOOOO-OO P2O4 1994O-16
P2O5 53798-12 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 24312-18 PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO OOOOO-OO k*H3PO4 OOOOO-OO
PN OOOOO-OO k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 74196-O6 CO2 31117+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 18714-17 CHO2 29185-12
CH2O 14775-19 CH2O2 1643O-13 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 55319-13 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO OOOOO-OO
HCN OOOOO-OO HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18918+OO SiO2 57286-11 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 314O9-14 k*FeO OOOOO-OO FeO 83279-12
FeO2 1O589-O9 k*Fe2O3 82O31-O1 k*Fe3O4 OOOOO-OO
FeOH 16923-O9 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 4O35O-13
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 36968-O7 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca OOOOO-OO
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO OOOOO-OO
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 132O7-17
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 15736-11 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 17259-O6
Na2 54973-16 NaO 29796-O8 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 19477-13 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 33558-14 k*NaH OOOOO-OO NaH 42191-13
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 18431-O4 Na2O2H2 28482-O9
NaN OOOOO-OO NaON 14O33-15 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 123O3-O5 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 19675-O6
NaOP 2838O-18 NaPO2 83451-12 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 74156-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 9815O+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 1O982-14
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 27843-12 +1*H OOOOO-OO
-1*H OOOOO-OO +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 38596-12 -1*HO2 17862-14
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO OOOOO-OO +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 2O475-1O -1*NO3 14494-11 +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO OOOOO-OO
-1*PO2 47252-13 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH OOOOO-OO +1*Na 23726-1O
+1*Na2O 8163O-18 н.Ј 1O863-11
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 15OOO+O4 V= 2427O+O1 S= 61OO8+O1 I=-47O93+O4
U=-4952O+O4 M= 21473+O2 Cp= 1333O+O1 k= 11382+O1 Cp"= 13441+O1
k"= 11369+O1 A= 52529+O3 Mu= 53O97-O4 Lt= 95616-O1 Lt"= 97218-O1
MM= 46571+O2 Cp.Ј= 12572+O1 k.Ј= 12977+O1 MM.Ј= 28833+O2 R.Ј= 28838+O3
Z= 43892+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52261-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 324O4-O4 O2 32773+O1 H 14521-O6
H2 34882-O5 OH 9OO5O-O3 HO2 25396-O5
H2O 7617O+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 65871-O7
N 1O383-11 N2 15O13+O2 N3 369O8-17
NO 21114-O1 NO2 1O189-O3 N2O 12847-O5
N2O3 39O47-12 N2O4 98O91-16 N2O5 76511-19
NH 12698-12 NH2 84449-14 NH3 8O814-13
N2H2 11892-18 N2H4 OOOOO-OO HN3 25471-18
HNO 26299-O8 HNO2 63854-O6 HNO3 45674-O9
NH3O 34116-18 N2H2O2 OOOOO-OO k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P OOOOO-OO P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 288O3-13
PO2 11217-O8 P2O3 11526-18 P2O4 12O58-15
P2O5 11346-11 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 2661O-19 PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO 13157-18 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN OOOOO-OO k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 37O55-O5 CO2 31117+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 45O72-16 CHO2 165O9-11
CH2O 29973-18 CH2O2 73773-13 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 591O6-12 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 24936-18
HCN 148O4-19 HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18923+OO SiO2 15285-O9 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 3O824-12 k*FeO OOOOO-OO FeO 35329-1O
FeO2 16635-O8 k*Fe2O3 82O31-O1 k*Fe3O4 OOOOO-OO
FeOH 34O33-O8 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 81529-12
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 25693-O6 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 115OO-19
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 21673-17
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 18544-15
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 4O125-1O k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 16O43-O5
Na2 3O718-14 NaO 27694-O7 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 45429-12 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 42732-13 k*NaH OOOOO-OO NaH 96947-12
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 65897-O4 Na2O2H2 1O996-O8
NaN 42722-18 NaON 23974-14 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 24471-O5 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 2OO62-O6
NaOP 17717-16 NaPO2 87495-11 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 74156-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 98148+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 42971-13
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 45518-11 +1*H OOOOO-OO
-1*H 58848-18 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 73334-11 -1*HO2 29159-13
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 14O18-19 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 13875-O9 -1*NO3 529O8-11 +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO OOOOO-OO
-1*PO2 112O4-11 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH OOOOO-OO +1*Na 18366-O9
+1*Na2O 19435-16 н.Ј 26542-1O
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 16OOO+O4 V= 25889+O1 S= 61884+O1 I=-45736+O4
U=-48325+O4 M= 21473+O2 Cp= 13529+O1 k= 11358+O1 Cp"= 13695+O1
k"= 11341+O1 A= 54185+O3 Mu= 55389-O4 Lt= 1OO59+OO Lt"= 1O31O+OO
MM= 4657O+O2 Cp.Ј= 12683+O1 k.Ј= 12943+O1 MM.Ј= 28832+O2 R.Ј= 28838+O3
Z= 43891+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 5219O-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 11576-O3 O2 327O9+O1 H 83976-O6
H2 12228-O4 OH 2O341-O2 HO2 48757-O5
H2O 761O6+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 11323-O6
N 11427-1O N2 15OO7+O2 N3 334O3-16
NO 33353-O1 NO2 12O96-O3 N2O 19756-O5
N2O3 63OO1-12 N2O4 11168-15 N2O5 88317-19
NH 12982-11 NH2 747O3-13 NH3 39991-12
N2H2 11773-17 N2H4 OOOOO-OO HN3 2O886-17
HNO 8O775-O8 HNO2 8O779-O6 HNO3 44585-O9
NH3O 2315O-17 N2H2O2 OOOOO-OO k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P OOOOO-OO P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 55625-12
PO2 6O349-O8 P2O3 19464-17 P2O4 59848-15
P2O5 22457-11 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 OOOOO-OO PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO 4O494-17 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN 19771-18 k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 151O3-O4 CO2 31116+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 72867-15 CHO2 75244-11
CH2O 41796-17 CH2O2 2758O-12 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 47149-11 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 44281-17
HCN 3847O-18 HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18938+OO SiO2 26883-O8 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 16872-1O k*FeO OOOOO-OO FeO 928O8-O9
FeO2 18293-O7 k*Fe2O3 82O31-O1 k*Fe3O4 OOOOO-OO
FeOH 46445-O7 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 112O1-1O
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 13962-O5 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 26165-17
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 24948-15
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 1339O-13
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 65334-O9 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 11132-O4
Na2 1OO72-12 NaO 19219-O6 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 6958O-11 k*Na2O2 OOOOO-OO

Na2O2 3856O-12 k*NaH OOOOO-OO NaH 14872-1O
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 1984O-O3 Na2O2H2 35111-O8
NaN 15773-16 NaON 28326-13 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 44134-O5 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 2O216-O6
NaOP 65655-15 NaPO2 68264-1O k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 74156-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 98141+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 94924-12
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 46789-1O +1*H OOOOO-OO
-1*H 29689-16 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 8598O-1O -1*HO2 29929-12
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 15395-18 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 66O26-O9 -1*NO3 14688-1O +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO OOOOO-OO
-1*PO2 161O6-1O -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH 42713-18 +1*Na 12171-O8
+1*Na2O 33978-15 н.Ј 392O4-O9
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 17OOO+O4 V= 27528+O1 S= 62761+O1 I=-44288+O4
U=-47O41+O4 M= 2146O+O2 Cp= 13717+O1 k= 11338+O1 Cp"= 13963+O1
k"= 11315+O1 A= 558O9+O3 Mu= 57636-O4 Lt= 1O546+OO Lt"= 1O927+OO
MM= 46597+O2 Cp.Ј= 12781+O1 k.Ј= 12913+O1 MM.Ј= 28834+O2 R.Ј= 28837+O3
Z= 43846+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 5226O-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 357O9-O3 O2 32756+O1 H 39581-O5
H2 36954-O4 OH 4177O-O2 HO2 86882-O5
H2O 75979+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 18299-O6
N 95OO4-1O N2 14999+O2 N3 23374-15
NO 5OOO6-O1 NO2 14128-O3 N2O 28989-O5
N2O3 96821-12 N2O4 12673-15 N2O5 1O16O-18
NH 1OO92-1O NH2 51O67-12 NH3 16368-11
N2H2 89247-17 N2H4 OOOOO-OO HN3 13385-16
HNO 21796-O7 HNO2 99811-O6 HNO3 43978-O9
NH3O 12579-16 N2H2O2 23187-19 k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P 1199O-18 P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 7627O-11
PO2 26828-O7 P2O3 23991-16 P2O4 25133-14
P2O5 42O61-11 P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 OOOOO-OO PH OOOOO-OO
PH2 OOOOO-OO HPO 83732-16 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN 65471-17 k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 51994-O4 CO2 31112+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 84586-14 CHO2 28665-1O
CH2O 4261O-16 CH2O2 88391-12 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN OOOOO-OO N2C 29435-1O CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 55975-16
HCN 67869-17 HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18975+OO SiO2 33578-O7 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 54OO2-O9 k*FeO OOOOO-OO FeO 15565-O7
FeO2 14227-O6 k*Fe2O3 OOOOO-OO k*Fe3O4 54685-O1
FeOH 43573-O6 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 1O612-O9
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 58593-O5 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 3O24O-15
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 15844-13
CaH OOOOO-OO k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 563OO-12
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 74O25-O8 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75978+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 OOOOO-OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 6O764-O4
Na2 21312-11 NaO 1O512-O5 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 75577-1O k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 26314-11 k*NaH OOOOO-OO NaH 16348-O9
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 519O4-O3 Na2O2H2 95974-O8
NaN 37599-15 NaON 24756-12 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 737O2-O5 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 2O276-O6
NaOP 15789-13 NaPO2 41694-O9 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 74156-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 98122+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 12866-1O
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 323O2-O9 +1*H OOOOO-OO
-1*H 833O2-15 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 66462-O9 -1*HO2 2O6O2-11
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O OOOOO-OO +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 145O2-17 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 231O6-O8 -1*NO3 32O68-1O +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO 33675-19
-1*PO2 15OO5-O9 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN OOOOO-OO
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe OOOOO-OO +1*Ca OOOOO-OO
+1*CaO OOOOO-OO +1*CaOH 21569-16 +1*Na 72463-O8
+1*Na2O 471O9-14 н.Ј 3751O-O8
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 18OOO+O4 V= 29178+O1 S= 63598+O1 I=-42823+O4
U=-45741+O4 M= 21482+O2 Cp= 13883+O1 k= 11322+O1 Cp"= 16979+O1
k"= 11279+O1 A= 57227+O3 Mu= 59825-O4 Lt= 11O18+OO Lt"= 11586+OO
MM= 46551+O2 Cp.Ј= 12863+O1 k.Ј= 12881+O1 MM.Ј= 289O4+O2 R.Ј= 28766+O3
Z= 43649+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 52141-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 97O64-O3 O2 32637+O1 H 1575O-O4
H2 98971-O4 OH 79O27-O2 HO2 1446O-O4
H2O 7575O+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 27964-O6
N 625O6-O9 N2 14988+O2 N3 132O1-14
NO 71494-O1 NO2 16153-O3 N2O 4O744-O5
N2O3 14122-11 N2O4 14116-15 N2O5 1143O-18
NH 62538-1O NH2 28251-11 NH3 57471-11
N2H2 54344-16 N2H4 OOOOO-OO HN3 69962-16
HNO 52684-O7 HNO2 12O18-O5 HNO3 433O9-O9
NH3O 56854-16 N2H2O2 66OO1-19 k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P 61444-17 P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 99332-1O
PO2 128O6-O6 P2O3 36178-15 P2O4 14548-13
P2O5 11874-1O P3O6 OOOOO-OO P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 OOOOO-OO PH 48O59-19
PH2 OOOOO-OO HPO 15732-14 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN 1872O-15 k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 156O8-O3 CO2 311O1+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO

C6H14 OOOOO-OO CHO 749O8-13 CHO2 94191-1O
CH2O 33696-15 CH2O2 24988-11 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN 1591O-18 N2C 15O93-O9 CN2 OOOOO-OO
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 535O4-15
HCN 87516-16 HNC OOOOO-OO C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si OOOOO-OO Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 18112+OO SiO2 31532-O6 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN OOOOO-OO k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 1O51O-O7 k*FeO OOOOO-OO FeO 17O12-O6
FeO2 78238-O6 k*Fe2O3 OOOOO-OO k*Fe3O4 5468O-O1
FeOH 28385-O5 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 697OO-O9
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 18764-O4 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 1713O-13
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 52657-12
CaH 1O326-18 k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 12965-1O
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 53163-O7 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 75O24+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 28622-O1 k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 27229-O3
Na2 31468-1O NaO 47O95-O5 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 61739-O9 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 14192-1O k*NaH OOOOO-OO NaH 13667-O8
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 12O81-O2 Na2O2H2 23O62-O7
NaN 6241O-14 NaON 1681O-11 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 11484-O4 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 2OO74-O6
NaOP 33554-12 NaPO2 26211-O8 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 93237-O1 k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 97123+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 11825-O9
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 16242-O8 +1*H OOOOO-OO
-1*H 1468O-13 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 37O49-O8 -1*HO2 1O335-1O
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O 23173-19 +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 117O5-16 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 63524-O8 -1*NO3 57932-1O +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO 17143-17
-1*PO2 12543-O8 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN 54567-19
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe 97291-19 +1*Ca 18226-19
+1*CaO 14344-18 +1*CaOH 64441-15 +1*Na 38669-O7
+1*Na2O 527O8-13 н.Ј 25547-O7
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 19OOO+O4 V= 31165+O1 S= 64861+O1 I=-4O481+O4
U=-43598+O4 M= 21715+O2 Cp= 13859+O1 k= 11342+O1 Cp"= 28O87+O1
k"= 11222+O1 A= 58649+O3 Mu= 619O8-O4 Lt= 11417+OO Lt"= 12254+OO
MM= 46O52+O2 Cp.Ј= 12845+O1 k.Ј= 12782+O1 MM.Ј= 29744+O2 R.Ј= 27954+O3
Z= 41321+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 51997-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ
O 23878-O2 O2 32484+O1 H 54685-O4
H2 24OO1-O3 OH 13995-O1 HO2 227O5-O4
H2O 75358+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 4O573-O6
N 33941-O8 N2 14975+O2 N3 619O5-14
NO 98356-O1 NO2 18O99-O3 N2O 55O18-O5
N2O3 19494-11 N2O4 15249-15 N2O5 12385-18
NH 32O52-O9 NH2 13O42-1O NH3 17615-1O
N2H2 27298-15 N2H4 OOOOO-OO HN3 3O517-15
HNO 1158O-O6 HNO2 14O73-O5 HNO3 42169-O9
NH3O 21777-15 N2H2O2 166OO-18 k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P 5961O-15 P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 28O93-O8
PO2 14665-O5 P2O3 32776-13 P2O4 55726-12
P2O5 23828-O9 P3O6 72967-18 P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 22228-19 PH 52697-17
PH2 33O89-19 HPO 61588-13 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN 1O7O9-13 k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 41889-O3 CO2 31O75+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 52788-12 CHO2 2721O-O9
CH2O 21415-14 CH2O2 63O25-11 CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN 29886-17 N2C 65318-O9 CN2 16366-19
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 4O338-14
HCN 86475-15 HNC 38837-19 C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si 323O8-18 Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 69468-O1 SiO2 23536-O5 SiH OOOOO-OO
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN 127O7-19 k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 14455-O6 k*FeO OOOOO-OO FeO 13882-O5
FeO2 34274-O5 k*Fe2O3 OOOOO-OO k*Fe3O4 54664-O1
FeOH 145O3-O4 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 35728-O8
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 5O625-O4 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 31598-12
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 6OO41-11
CaH 35274-17 k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 1O592-O9
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 152O2-O6 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 63645+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 37OOO+OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 1O469-O2
Na2 34852-O9 NaO 18OO3-O4 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 4O151-O8 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 633O4-1O k*NaH OOOOO-OO NaH 91565-O8
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 25622-O2 Na2O2H2 49718-O7
NaN 76973-13 NaON 92662-11 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 16888-O4 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 19591-O6
NaOP 1461O-1O NaPO2 38242-O7 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 32O82+OO k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 85636+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 78855-O9
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 62716-O8 +1*H OOOOO-OO
-1*H 17591-12 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 15723-O7 -1*HO2 39673-1O
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O 14823-18 +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 831O5-16 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 1422O-O7 -1*NO3 88679-1O +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO 14975-15
-1*PO2 21615-O7 -1*PH2 OOOOO-OO +1*C OOOOO-OO
-1*C OOOOO-OO +1*C2 OOOOO-OO -1*C2 OOOOO-OO
+1*CO OOOOO-OO +1*CO2 OOOOO-OO +1*CH OOOOO-OO
+1*CHO OOOOO-OO +1*CN OOOOO-OO -1*CN 12479-17
+1*Si OOOOO-OO +1*Fe 43862-17 +1*Ca 6OO19-18
+1*CaO 3369O-17 +1*CaOH 72924-14 +1*Na 19O71-O6
+1*Na2O 49832-12 н.Ј 13196-O6
XapaЄвepЁcвЁЄЁ paўўҐбЁп - ‘€
P= 1OOOO-OO T= 2OOOO+O4 V= 33173+O1 S= 65989+O1 I=-38287+O4
U=-416O4+O4 M= 21949+O2 Cp= 138O3+O1 k= 11366+O1 Cp"= 216O7+O1
k"= 11263+O1 A= 6O81O+O3 Mu= 63899-O4 Lt= 118OO+OO Lt"= 13O7O+OO
MM= 4556O+O2 Cp.Ј= 12836+O1 k.Ј= 127O2+O1 MM.Ј= 3O449+O2 R.Ј= 273O7+O3
Z= 39259+OO Џ= OOOOO-OO Bm= 51781-O1
CoepaЁe ЄoЇoeвoў - oм/ЄЈ

O 537O8-O2 O2 32316+O1 H 16696-O3
H2 52681-O3 OH 23258-O1 HO2 3385O-O4
H2O 74O76+OO k*H2O2 OOOOO-OO H2O2 56O42-O6
N 15578-O7 N2 14958+O2 N3 249O7-13
NO 13O98+OO NO2 2OO4O-O3 N2O 72162-O5
N2O3 26O68-11 N2O4 16373-15 N2O5 13327-18
NH 13873-O8 NH2 51O96-1O NH3 47478-1O
N2H2 1158O-14 N2H4 OOOOO-OO HN3 11437-14
HNO 23419-O6 HNO2 16133-O5 HNO3 4O963-O9
NH3O 71877-15 N2H2O2 37745-18 k*N2H4O3 OOOOO-OO
k*P OOOOO-OO P 53511-14 P2 OOOOO-OO
P3 OOOOO-OO P4 OOOOO-OO PO 83O36-O8
PO2 192O2-O5 P2O3 4O433-13 P2O4 3171O-12
P2O5 75879-1O P3O6 19893-18 P4O6 OOOOO-OO
P4O7 OOOOO-OO P4O8 OOOOO-OO P4O9 OOOOO-OO
k*P4O10 OOOOO-OO P4O10 OOOOO-OO PH 52495-16
PH2 33689-18 HPO 24262-12 k*H3PO4 OOOOO-OO
PN 59699-13 k*C OOOOO-OO C OOOOO-OO
C2 OOOOO-OO C3 OOOOO-OO C4 OOOOO-OO
C5 OOOOO-OO CO 1O164-O2 CO2 31O15+OO
C2O OOOOO-OO C3O2 OOOOO-OO CH OOOOO-OO
CH2 OOOOO-OO CH3 OOOOO-OO CH4 OOOOO-OO
C2H OOOOO-OO C2H2 OOOOO-OO C2H3 OOOOO-OO
C2H4 OOOOO-OO C2H5 OOOOO-OO C2H6 OOOOO-OO
C3H OOOOO-OO C3H4 OOOOO-OO C3H6 OOOOO-OO
C3H8 OOOOO-OO C4H OOOOO-OO C4H2 OOOOO-OO
C4H4 OOOOO-OO C4H6 OOOOO-OO C4H8 OOOOO-OO
C4H10 OOOOO-OO C5H6 OOOOO-OO C5H8 OOOOO-OO
C5H10 OOOOO-OO C5H12 OOOOO-OO C6H6 OOOOO-OO
C6H8 OOOOO-OO C6H10 OOOOO-OO C6H12 OOOOO-OO
C6H14 OOOOO-OO CHO 3O377-11 CHO2 7O217-O9
CH2O 11176-13 CH2O2 14335-1O CH3O OOOOO-OO
CH4O OOOOO-OO C2H4O2 OOOOO-OO C2H6O OOOOO-OO
C3H6O OOOOO-OO C4H8O OOOOO-OO C2H4O OOOOO-OO
CN 41817-16 N2C 24441-O8 CN2 2O663-18
C2N OOOOO-OO C2N2 OOOOO-OO NCO 24835-13
HCN 67554-14 HNC 5185O-18 C2HN OOOOO-OO
C3HN OOOOO-OO C5HN OOOOO-OO C7HN OOOOO-OO
C9HN OOOOO-OO CP OOOOO-OO k*Si OOOOO-OO
Si 62829-17 Si2 OOOOO-OO Si3 OOOOO-OO
k*SiO2 OOOOO-OO SiO2 39379-O5 SiH 35674-19
SiH2 OOOOO-OO SiH3 OOOOO-OO SiH4 OOOOO-OO
SiN 2O995-18 k*Si3N4 OOOOO-OO k*SiC OOOOO-OO
SiC OOOOO-OO SiC2 OOOOO-OO Si2C OOOOO-OO
Si2C2 OOOOO-OO Si3C OOOOO-OO k*Fe OOOOO-OO
Fe 13698-O5 k*FeO OOOOO-OO FeO 82186-O5
FeO2 11569-O4 k*Fe2O3 OOOOO-OO k*Fe3O4 54625-O1
FeOH 55919-O4 k*FeO2H OOOOO-OO FeO2H 13829-O7
k*FeO2H2 OOOOO-OO FeO2H2 1O976-O3 k*FeO3H3 OOOOO-OO
k*Fe2N OOOOO-OO k*Fe4N OOOOO-OO k*Fe3C OOOOO-OO
k*Fe2SiO4 OOOOO-OO k*Ca OOOOO-OO Ca 15292-1O
Ca2 OOOOO-OO k*CaO OOOOO-OO CaO 18883-O9
CaH 29562-15 k*CaH2 OOOOO-OO CaOH 2448O-O8
k*CaO2H2 OOOOO-OO CaO2H2 13591-O5 k*Ca3N2 OOOOO-OO
k*CaN2O4 OOOOO-OO k*CaN2O6 OOOOO-OO k*CaP2O6 OOOOO-OO
k*Ca2P2O7 OOOOO-OO k*Ca3P2O8 53955+OO k*CaC2 OOOOO-OO
k*CaCO3 OOOOO-OO k*CaSiO3 66O71+OO k*Ca2SiO4 OOOOO-OO
k*Ca3Si2O7 OOOOO-OO k*Na OOOOO-OO Na 12695-O1
Na2 39394-O7 NaO 21713-O3 k*NaO2 OOOOO-OO
k*Na2O OOOOO-OO Na2O 28176-O6 k*Na2O2 OOOOO-OO
Na2O2 31633-O8 k*NaH OOOOO-OO NaH 182O6-O6
k*NaOH OOOOO-OO NaOH 18O78-O1 Na2O2H2 12796-O5
NaN 26625-11 NaON 15524-O9 k*NaNO2 OOOOO-OO
NaNO2 8621O-O4 k*NaNO3 OOOOO-OO NaNO3 69216-O6
NaOP 22956-O9 NaPO2 22497-O6 k*NaPO3 OOOOO-OO
NaPO3 51463+OO k*Na2C2 OOOOO-OO k*Na2CO3 OOOOO-OO
k*Na2SiO3 OOOOO-OO k*Na2Si2O5 74574+OO k*NaFeO2 OOOOO-OO
k*Na4FeO3 OOOOO-OO +1*O OOOOO-OO -1*O 86291-O8
+1*O2 OOOOO-OO -1*O2 41912-O7 +1*H OOOOO-OO
-1*H 32473-11 +1*H2 OOOOO-OO +1*H3 OOOOO-OO
+1*OH OOOOO-OO -1*OH 11374-O6 -1*HO2 26211-O9
+1*H2O OOOOO-OO +1*H3O 39O22-18 +1*N OOOOO-OO
+1*N2 OOOOO-OO +1*NO 24437-15 +1*NO2 OOOOO-OO
-1*NO2 58182-O7 -1*NO3 25795-O9 +1*N2O OOOOO-OO
+1*NH OOOOO-OO +1*NH4 OOOOO-OO -1*PO 24232-14
-1*PO2 81O77-O7 -1*PH2 OOOOO-OO