• Название:

    Price 2011 2012

  • Размер: 0.18 Мб
  • Формат: DOC
  • или
  • Сообщить о нарушении/AbuseРозрахунок вартості навчання студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
I курсу на 2011-2012 н.р.
ОКР бакалавра, молодшого спеціаліста, спеціаліста (перекваліфікація) Найменування напряму підготовки
(спеціалізації)
Денна форма
Заочна форма
Сума за навчальний 2010-2011 н.р
Сума за навчальний 2011-2012 н.р. з врахуванням індексу інфляції за 2010р.(109,1%)

Сума за навчальний 2010-2011 н.р

Сума за навчальний 2011-2012 н.р.

Дошкільна освіта( початкова освіта ) 6455

7040

4660

4940

Дошкільна освіта ( дефектологія і логопедія )

6060
6610
4660
4940

Початкова освіта
-
-
4265
4520

Початкова освіта
(практична психологія )

6455
7040
-
-

Початкова освіта
(англійська мова і література)

7410
8080
-
-

Початкова освіта (музика )
6850
7470
-
-

Початкова освіта (хореографія )

6570
7165
-
-

Початкова освіта (інформатика )
6850
7470
-
-

Соціальна педагогіка
-
-
4265
4520

Соціальна педагогіка (практична психологія )

7410
8080
-
-

Фізичне виховання
6570
7165
4660
4940

Здоров’я людини
7690
8390
5460
5785

Театральне мистецтво
7410
8080
5220
5530

Хореографія
7410
8080
-
-

Музичне мистецтво
7410
8080
5220
5530

Музичне мистецтво
(музична педагогіка і виховання)

7300
7960
5050
5350

Образотворче мистецтво
7410
8080
5330
5650

Дизайн
8925
9735
6570
6965

Декоративно-прикладне мистецтво
7410
8080
5330
5650

Філософія
6175
6735
4380
4640

Історія
7410
8080
4825
5115

Українська мова і література
6175
6735
4380
4640

Польська мова і література
7410
8080
-
-

Російська мова і література
6175
6735
-
-

Англійська мова і література
10160
11085
6850
7260

Німецька мова і література
8365
9125
5895
6245

Французька мова і література
8085
8085
-
-

Психологія
7410
8080
5220
5530

Політологія
7690
8390
4825
5115

Міжнародні відносини
11510
12555
-
-

Правознавство
11395
12320
7970
8445

Економічна кібернетика
8535
9310
-
-

Маркетинг
9770
9770
-
-

Фінанси і кредит
9770
10655
6735
7140

Облік і аудит
9770
10655
6735
7140

Менеджмент (менеджмент організацій)
9770
10655
6735
7140

Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)

10440
11390
7130
7555

Хімія
6060
6610
3985
4225

Біологія
7130
7775
4825
5115

Географія
6570
7165
4660
4940

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
7130 7775 - -

Математика
6285
6855
-
-

Статистика
6285
6855
-
-

Фізика
5895
6430
-
-

Прикладна фізика
5895
6430
-
-

Прикладна математика
6350
6855
-
-

Інформатика
7690
8390
4825
5115

Комп’ютерна інженерія
5895
6430
-
-

Агрономія
4940
5390
1795
1900

Лісове і садово-паркове господарство
6455
7040
4660
4940

Туризм
9995
10795
6850
7260

Готельно-ресторанна справа
9995
10795
6850
7260

Юридичний коледж Правознавство

5615

6125

4155

4405

Верховинський коледж туризму та готельного господарства

4040
4405
-
-

Центр післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Облік і аудит
8310
9065
5730
6075

Менеджмент організацій
8310
9065
5730
6075

Психологія
6290
6860
4490
4760

Ректор Б.К. Остафійчук
Розрахунок вартості навчання студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ОКР спеціаліста, магістра
на 2011-2012 н.р.

Найменування спеціальності
(спеціалізації)
Спеціаліст
Магістр денна
заочна
денна
заочна
Сума за навчальний 2010-2011 н.р
Сума за навчальний 2011-2012 н.р. з врахуванням індексу інфляції за 2010р. (109,1%)

Сума за навчальний 2010-2011 н.р

Сума за навчальний 2011-2012 н.р.

Сума за навчальний 2010-2011 н.р
Сума за навчальний 2011-2012 н.р. з врахуванням індексу інфляції за 2010р. (109,1%)

Сума за навчальний 2010-2011 н.р

Сума за навчальний 2011-2012 н.р.

Дошкільна освіта (початкова освіта)

6735
7345
4825
5115
7970
8695
5780
6125

Дошкільна освіта ( дефектологія і логопедія )
6285
6855
4825
5115
7690
8390
5780
6125

Початкова освіта
-
-
4380
4640
-
-
5330
5650

Початкова освіта (інформатика )
7130
7780
-
-
7970
8695
-
-

Початкова освіта (практична психологія )
6735
7345
-
-
7970
8595
-
-

Початкова освіта (англійська мова )
7690
8390
-
-
8365
9125
-
-

Початкова освіта (музика )
7130
7780
-
-
7970
8695
-
-

Початкова освіта (хореографія )
6850
7470
-
-
7970
8695
-
-

Соціальна педагогіка
-
-
4380
4640
-
-
5330
5650

Соціальна педагогіка (практична психологія )
7690
8390
-
-
8365
9125
-
-

Фізична реабілітація
8085
8820
5660
6000
-
-
-
-

Фізичне виховання
6850
7470
4825
5115
7970
8695
5780
6125

Театральне мистецтво
7690
8390
5500
5830
-
-
-
-

Хореографія
7690
8390
-
-
-
-
-
-

Музичне мистецтво
7690
8390
5500
5830
8925
9735
6570
6965

Музичне мистецтво (музична педагогіка і виховання)
7410
8080
5330
5650
8365
9125
6060
6425

Образотворче мистецтво
7690
8390
5615
5950
8535
9310
6455
6840

Декоративно-прикладне мистецтво
7690
8390
5615
5950
8535
9310
6455
6840

Дизайн
9200
10035
6850
7260
10275
11210
7970
8450

Філософія
6455
7040
-
-
7520
8200
-
-

Релігієзнавство
6455
7040
4660
4940
7520
8200
-
-

Історія
8085
8820
4940
5235
9485
10345
6175
6545

Українська мова і література
6455
7040
4660
4940
7520
8200
5500
5830

Мова і література (польська)
7690
8390
-
-
8755
9550
-
-

Мова та література (російська)
6455
7040
-
-
7520
8200
-
-

Мова та література (англійська)
10555
11515
7130
7555
11960
13045
8365
8865

Мова та література (німецька)
8755
9550
6175
6545
9770
10655
7300
7740

Мова та література (французька)
8365
9125
-
-
9200
10035
-
-

Психологія
7690
8390
5500
5830
8925
9735
6570
6965

Політологія
8085
8820
4940
5235
9485
10345
5895
6250

Міжнародні відносини
-
13170
-
-
-
15110
-
-

Економічна кібернетика
8925
9735
-
-
10440
11390
-
-

Маркетинг
10160
11085
-
-
11670
12730
-
-

Фінанси
10160
11085
7010
7430
11670
12730
8535
9045

Облік і аудит
10160
11085
7010
7430
11670
12730
8535
9045

Менеджмент організацій і адміністрування
10160
11085
7010
7430
11670
12730
-
-

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
10835
11820
-
-
12460
13590
-
-

Туризмознавство
10440
11390
7130
7555
11790
12860
8195
8685

Готельна і ресторанна справа
10440
11390
7130
7555
-
-
-
-

Правознавство
11790
12860
8250
8745
13475
14700
9770
10355

Фізика
6175
6735
-
-
-
-
-
-

Радіофізика і електроніка
6175
6735
-
-
7130
7775
-
-

Математика
6455
7040
-
-
7690
8390
-
-

Прикладна математика
-
7060
-
-
-
-
-
-

Прикладна і теоретична статистика
6455
7040
-
-
7690
8390
-
-

Хімія
6285
6855
4095
4340
7300
11940*
4940
5235

Біохімія
6735
7345
-
-
7520
8200
-
-

Географія
6850
7470
4825
5115
-
-
-
-

Географія: біологія
7690
8390
-
-
-
-
-
-

Біологія
7410
8080
4940
5235
8365
9125
5895
6250

Екологія та охорона навколишнього середовища
7410
8080
-
-
-
-
-
-

Інформатика
8085
8820
-
-
9040
9860
-
-

Комп’ютерна інженерія
-
6735
-
-
-
7775
-
-

Агрохімія і грунтознавство
5165
5635
1900
2015
5500
8285*
2190
2320

Лісове господарство
6735
7345
4825
5115
7520
8200
5500
5830 Оплата по спеціальностях хімія, агрономія і ґрунтознавство за 1,5 р.навч.

Ректор Б.К. Остафійчук