• Название:

    Дебати положення

  • Размер: 0.04 Мб
  • Формат: DOC
  • илиПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛКТУАЛЬНУ ГРУ ДЕБАТИ
2016

І. Загальні положення
1.1. Всеукраїнські змагання інтелектуальна гра Дебати (далі –змагання) проводяться щорічно Партнерською мережею ВНЗ Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад, за підтримки Спільного Проекту ЄС та ПРООН Місцевий розвиток, орієнтований на громаду на базі Вищих навчальних закладів – партнерів Проекту один раз на рік.
1.2. Цим положенням визначається мета, завдання, порядок підготовки та проведення змагань.

ІІ. Мета та завдання змагань
2.1. Метою змагань є популяризація сталого розвитку, підтримка обдарованих студентів, розвиток у студентів лінгвістичних, інтелектуальних і соціальних навичок та умінь, здібностей вести переговори та дискусію, вміння доведення власної точки зору та переконання, виховання у молодого покоління толерантності.
2.3. Завдання змагань:
виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей у студентів;
сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді;
розвиток у студентів найважливіших дослідницьких навичок, критичного мислення, переконливої демонстрації своїх поглядів перед аудиторією;
2.4. сприяння розвитку понять сталого розвитку

ІІІ. Робочі органи змагань
3.1. Підготовка та проведення змагань забезпечується організаційним комітетом.
3.2. Персональний склад організаційного комітету змагань визначається Партнерською мережею ВНЗ Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад
3.3. Організаційний комітет змагань:
здійснює підготовку, організацію та проведення змагань;
формує склад учасників змагань;
розробляє програму змагань;
обирає формат проведення змагань.
3.4. Журі – є тимчасовим робочим органом, завданням якого є оцінювання відповідей учасників змагань та визначення переможців.
Персональний склад журі затверджується рішенням Партнерської Мережі ВНЗ Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад.
3.5. Журі в своїй роботі керується цим Положенням для присудження індивідуальних балів та складання рейтингу команд.
Кількість балів оголошується після закінчення змагань.

ІV. Порядок і умови проведення змагань
4.1. Змагання у ВНЗ, що входять до партнерської мережі-Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад проводяться на добровільних засадах.
В них беруть участь студенти 1-4 курсу, магістратури денної форми навчання.
4.2. Всеукраїнські змагання проводяться щороку згідно дати і місця проведення, які визначаються рішенням Партнерської Мережі ВНЗ Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад.
4.3. Для участі у Всеукраїнських змаганнях інтелектуальної гри Дебати команда-претендент подає заявку на електронну адресу організаційного комітету.
4.4. Журі Всеукраїнських змагань складає протокол, який підписується всіма членами журі.
4.5. У ході проведення змагань обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України Про захист персональних даних.

V. Правила організації та проведення Всеукраїнських змагань
5.1. Кожна команда готує доповіді, відповідно до запропонованих організаційним комітетом тем, що стосуються проблематики сталого розвитку.
5.2. Гру за темами оцінює журі, до складу якого входять координатори від ВНЗ Партнерської мережі Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад, команди яких є учасниками Всеукраїнських змагань.
5.3. Кількість членів журі має бути не менше трьох осіб та бути непарною.
5.4. Члени журі за окремим столом працюють індивідуально.
5.5. За результатами заключного висновку журі командам, які перемогли у змаганні, присуджуються рейтингові місця від 0 до 3, де команда-переможець отримує 3 бали, команда, що програла - 1 бал, за умови що команди наберуть однакову кількість балів, зараховується, як нічия і кожна з команд отримує по 1 балу.
5.6. Окремо відведено місце для наглядача за часом, який чітко контролює похвилинний розподіл сценарію, своєчасно попереджує про вичерпаність регламенту.
5.7. При оцінюванні виступів команд журі змагань керуються наступними критеріями:
1) зміст промови
2) вміння ставити питання
3) вміння відповідати на питання
4) організація промови
5) стиль та риторичні навички
6) гумор та кмітливість
7) командна робота
8) аргументація і аналіз

VІ. Нагородження переможців та оприлюднення результатів змагань
6.1. Переможці змагань нагороджуються дипломами Спільного проекту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" та цінними подарунками.
6.2. Результати проведення змагань інтелектуальної гри Дебати висвітлюються у місцевих засобах масової інформації, на електронних ресурсах ВНЗ-партнерів Мережі " - Вищі навчальні заклади і сталий розвиток громад."