ПОДАННЯ

1.
Старший сержант служби цивільного захисту ГАЛУЗІНСЬКИЙ Василь Павлович,

(спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові; посада, яку займає, коли та ким призначений, дата та № наказу, пожежний-рятувальник 11 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Київській області, наказ ГУ ДСНС України в Одеській області штатна категорія, № штату, особистий номер, ідентифікаційний код)
від 17.06.2013 р. № 109 о/с, ШК "молодший сержант служби цивільного захисту", штат № 16/90, І. н. 1234567890 2.
Подається до
призначення на рівнозначну посаду пожежного-
(відповідно: повне штатне найменування посади, штатна категорія, № штату; рятувальника 12 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в повна підстава до звільнення зі служби) Київській області ШК "молодший сержант служби цивільного захисту", штат №16/90

3.
Дата народження
26.06.1986
4.
На службі з
15.02.2016 по т/час (число; місяць, рік)

(число; місяць, рік)
5.

Спеціальне (військове) звання присвоєно наказом ГУ ДСНС України в_ (ким, коли, номер наказу) Київській області від 15.02.2016 року № 232 о/с

6.
Освіта
Базова вища, Одеський державний аграрний університет (навчальний заклад, рік закінчення, спеціальність, проходження підготовки на курсах підвищення кваліфікації) у 2011 році, за спеціальністю облік та аудит 7.
Участь у бойових діях, ЧАЕС
не приймав________________________ (з якого до якого часу, в складі якого контингенту, категорія посвідчення)
8.
Нагороди, відзнаки
не має (коли та які державні нагороди отримав)
9.
Перебування у кадровому резерві для призначення на вищі посади
не перебуває (на яку посаду, з якого часу, чиєї номенклатури, в який ВНЗ)

10.
Контракт
3 роки, з 15 лютого 2016 року
(на який термін, з якого часу) 11.
Попередній атестаційний висновок у

році: (вказати затверджений висновок)
12.
Заходи заохочення 13. Вислуга років на службі за станом на ____ ___________________
(дата, ким обчислена)
____________________________________________________________________________________________________________________ (при звільненні зі служби) календарна:

;

пільгова:
(кількість років, місяців, днів)

(кількість років, місяців, днів) разом:
(кількість років, місяців)
14.
Висновок військово-лікарської комісії
(затверджений висновок, дата, № свідоцтва про хворобу)

15.
Забезпеченість житлом за місцем служби
(в якому місці має житло, не має, потребує залишення на квартирному обліку після звільнення зі служби)
16.
Проведення бесід
(коли і хто проводив бесіди)

17.
Направлення на військовий облік
(найменування районного військового комісаріату)

18.
На якій посаді доцільно використовувати у запасі
(найменування посади)

19.
Висновок атестаційної комісії
займаній посаді відповідає. Гідний (висновок, дата проведення комісії та № протоколу) призначення на рівнозначну посаду (пожежного-рятувальника 12 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно- рятувального загону Головного управління ДСНС України в Київській області), протокол № від Висновок старших прямих начальників

ПОГОДЖЕНО :

Т.в.о. начальника 5 ДПРЗ ГУ
ДСНС України в Київській області
підполковник служби цивільного захисту І.І. Іванов

М.П.
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
"___"__________ 2016 р. ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління реагування на НС
ГУ ДСНС України в Київській області
полковник служби цивільного захисту І.І. Іванов

М.П.
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
"___"__________ 2016 р. ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника управління персоналу
ГУ ДСНС України в Київській області І.І. Іванов

М.П.

(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
"___"__________ 2016 р.

Рішення за поданням________________________________________________________ ВІДМІТКА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОКУМЕНТА
(у діловодстві за інстанціями)
Підстави до подання
Подається до призначення на рівнозначну посаду пожежного-рятувальника 12 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Київській області у порядку просування по службі.
Старший сержант служби цивільного захисту І.І. Іванов на службі в ДСНС України з лютого 2016 року, на посаді з лютого 2016 року.
До виконання службових обов’язків ставиться з відповідальністю, проявляє при цьому розумну ініціативу, діє рішуче, сміливо, швидко приймає правильні рішення.
При виконанні поставлених завдань не рахується з особистим часом.
Вирішує більшість питань, які стосуються його ділянки роботи, не чекаючи вказівок з боку керівництва районного відділу.
Вміло працює з технічним оззброєнням, оснащенням, спорядженням, радіостанціями, зі стволом та діелектричними засобами, сміливо виконує роботу по рятуванню людей, розкриттю та розбиранню конструкцій.
Має обширні і глибокі знання по своїй спеціальності, широку загальну ерудицію в службових питаннях.
Дотримується законності в роботі. Користується вимогами статутів, настанов, наказів, регламентуючих службу ДСНС, застосовує знання у практичній діяльності. Вболіває за результати своєї праці, розпочату роботу завжди доводить до завершення.
На ділову критику реагує правильно, робить вірні висновки.
Вимогливий до себе.
У громадському житті колективу активний.
У спілкуванні з громадянами доброзичливий, користується повагою.
Дисциплінований та працелюбний, морально стійкий.
В складних ситуаціях особиста активність не знижується, приймає вірні рішення, проявляє холоднокровність.
Фізично розвинений добре.
Форми одягу не порушує. Державною мовою володіє.
Справі служіння Українському народові відданий.

Клопочу про призначення старшого сержанта служби цивільного захисту Галузінського Василя Павловича на посаду пожежного-рятувальника 12 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області у порядку просування по службі.

Начальник 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ
ГУ ДСНС України в Київській області
майор служби цивільного захисту І.І. Іванов

_________________2016 р.

Атестаційний лист

За період з
лютого
2016 р. по
березень
2016 р. звання
старший сержант служби
цивільного захисту
П.І.Б.
Галузінський Василь Павлович

особистий номер
-
посада
Пожежний-рятувальник 12

державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального

загону Головного управління ДСНС України в Одеській області

рік народження
1986
освіта
Одеський державний аграрний університет за

спеціальністю облік та аудит спеціальність
не має наукові ступені і вчені звання
не має

державні нагороди
не має

Служба у Збройних Силах України (СРСР), СБУ (КДБ), інших формуваннях
з 24 квітня

2007 року по 24 квітня 2008 року

Служба в МНС, ДСНС України
з 15.02.2016 р. по т/час

Стаж на посаді
з 15.02.2016 р.

Висновок попереднього атестування:

Рекомендації атестаційної комісії попереднього атестування:
І. Зміст атестаційного листа

Старший сержант служби цивільного захисту Галузінський Василь Павлович на службі в ДСНС України з лютого 2016 року.
За період служби в займаній посаді проявив себе практично підготовленим співробітником, здатним якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості. До виконання службових обов’язків ставиться сумлінно, проявляє при цьому розумну ініціативу.
Вболіває за результати своєї праці, розпочату роботу завжди доводить до завершення.
Має добрі організаторські здібності.
Вміло працює з технічним оззброєнням, оснащенням, спорядженням, радіостанціями, зі стволом та діелектричними засобами, сміливо виконує роботу по рятуванню людей, розкриттю та розбиранню конструкцій.
Має обширні і глибокі знання по своїй спеціальності, широку загальну ерудицію в службових питаннях.
Дотримується законності в роботі. Користується вимогами статутів, настанов, наказів, регламентуючих службу ДСНС, застосовує знання у практичній діяльності. На ділову критику реагує правильно, робить вірні висновки.
Вимогливий до себе.
У громадському житті колективу активний.
У спілкуванні з громадянами доброзичливий, користується повагою.
Дисциплінований та працелюбний, морально стійкий.
В складних ситуаціях особиста активність не знижується, приймає вірні рішення, проявляє холоднокровність.
Фізично розвинений добре.
Форми одягу не порушує. Державною мовою володіє добре.
Справі служіння Українському народові відданий.

Висновок безпосереднього начальника: (керівника)
займаній посаді відповідає.

Гідний призначення на рівнозначну посаду пожежного-рятувальника 29

державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального

загону Головного управління ДСНС України в Київській області у порядку

просування по службі. Начальник караулу 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ
ГУ ДСНС України в Київській області

старший лейтенант служби цивільного захисту О. П. Іванов

Із змістом атестаційного листа
ознайомлений: В.П. Галузінський

Дата
“ “ ________ 2016 року

(підпис)
(прізвище) ІІ. Висновок старшого начальника (керівника)
(складається власноручно)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник 11 ДПРЧ 5 ДПРЗ
ГУ ДСНС України в Одеській області
майор служби цивільного захисту І.І. Іванов ІІІ. Результати атестування
(висновок атестаційної комісії)

Займаній посаді відповідає, гідний призначення на рівнозначну посаду

пожежного-рятувальника 29 державної пожежно-рятувальної частини 5

державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України

в Київській області у порядку просування по службі. Голова атестаційної комісії
старший лейтенант служби цивільного захисту І.І. Іванов

Секретар атестаційної комісії І.І. Іванов

Дата
“ “ 2016 р


ІV. Рішення начальника, який затверджує атестаційний лист

Текст та висновки атестаційної комісії затверджую. Т.в.о. начальника 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області підполковник служби цивільного захисту
І.І. Іванов (підпис) (прізвище)
Дата “ “ 2016 року Рішення оголошено
“ “ 2016 р. (дата)
(згоден, не згоден)

І.І. Іванов (підпис) (прізвище)