Варiант1.

1.Дайте визначення фiнансова полiтика – ?
2. Якi фiнансовi методи входять до складу фiнансового механiзму ?
3. Залежно вiд мiри законодавчоi або адмiнiстративноi регламентацii фiнансових вiдносин фiнансова полiтика бувае - ? Варiант 2.
Дайте визначення фiнансове планування -?
Що вiдноситься до фiнансових важелiв ?
Залежно вiд завдань, на рiшення яких спрямована фiнансова полiтика, вона подiляеться на …? Варiант 3.
Дайте визначення оперативне упрвлiння- ?
Що вiдноситься до фiнансових iнструментiв ?
Перелiкуйте етапи реалiзацii фiнансовоi полiтики? Варiант 4.
Дайте визначення Фiнансовий контроль?
За характером реалiзацii фiнансова полiтика подiляеться?
Перелiкуйте основнi складовi фiнансовоi полiтики держави?