• Название:

    РОЗДІЛ 1 Полтавське

  • Размер: 0.08 Мб
  • Формат: DOC
  • илиРОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПРИРОДНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РАЙОНУ ДІЯЛЬНОСТІ. Підпорядкування та місцезнаходження підприємства Державне підприємство Полтавське лісове господарство знаходиться на території таких районів :

Полтавського, Котелевського та Чутівського.
Контора підприємства знаходиться в селищі Котели, Полтавського району, Полтавської області.
До складу ДП Полтавське лісове господарство входять такі лісництва:
Ісківське;
Чалівське;
Борівське;
Рублівське;
Котелевське. 1.2. Природні умови розташування підприємства

Клімат району розташування помірно континентальний з переважаючими вологими західними та північно-західними вітрами.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, подана в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Кліматичні показники
Найменування показників
Одиниці виміру
Значення
Дата

1. Температура повітря:

- середньорічна
градус
+7,0 - абсолютна максимальна
градус
+36,0
20.06

- абсолютна мінімальна
градус
-35,0
10.01

2. Кількість опадів на рік
мм
502 3. Тривалість вегетаційного періоду
днів
200
13.04-28.10

4. Останні заморозки весною 12.05

5. Перші заморозки восени 17.09

6. Середня дата замерзання рік 20.12

7. Середня дата початку паводку 17.03

8. Сніговий покрив:

- потужність
см
20 - час появи 20.12

- час сходження у лісі 27.03

9 Глибина промерзання грунту
см
47 10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах

- зима
румб і
Зх, Пд Зх - весна
румб
Пд, Пд Сх - літо
румб
Пд Сх, Сх - осінь
румб
Зх, Пд Зх 11. Середня швидкість переважаючих вітрів сезонах:

- зима
м/сек
4,5 -весна
м/сек
4,0 - літо
м/сек
3,7 12. Відносна вологість повітря:
%
79 - максимум січень

- мінімум травень 1 Із кліматичних факторів, які негативно впливають на ріст та розвиток лісової рослинності, найбільшу шкоду спричиняють:
ранні осінні і пізні весняні заморозки;
різкі переходи взимку від морозів до відлиг;
нерівномірність опадів протягом року та незначний сніговий покрив, або взагалі його відсутність взимку.
східні вітри-суховії навесні та влітку.
В цілому клімат сприятливий для вирощування наступних деревних і чагарникових порід: дуба звичайного, сосни звичайної, ясена звичайного, вільхи чорної, граба, липи, берези, ліщини, а також дикоростучих і культурних плодових та інших деревно-чагарникових порід.
Типи і види грунтів, при перевазі в зоні діяльності чорноземних суглинистих свіжих, на території держлісгоспу розподіляються таким чином:
сірі і темно-сірі лісові суглинисті — 21,6%
чорноземні суглинисті і супіщані різного ступеня змитості -38,6%
дерново-підзолисті глинисто-піщані — 14,9 %
сірі лісові супіщані — 3,8 %
лучно-болотні суглинисті — 3,8 %
торфянисто-болотні — 3,2 %
дерново-слабопідзолисті піщані - 3,1 %
лучно-болотні піщані - 2,7%
заплавно-лучні суглинисті — 2,1%
лучні слабоопідзолені суглинисті та супіщані - 1,9 %
чорнозємовидні глеюватіІ супіщані - 1,3 %
заплавно-лучні— 1,2%
інші типи і види грунтів — 1,8 %.
За ступенем вологості більшість грунтів відноситься до категорії свіжих — 84,8 % вкритих лісовою рослинністю земель; питома вага інших становить: сухі —0,9%, вологі — 4,6%, сирі — 6,5%, мокрі — 3,2 %.
На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 9,7 % площі вкритих лісовою рослинністю земель 1.3. Економічна характеристика району та підприємства Лісове господарство району в економіці району займає суттєве місце.
Основним напрямом його розвитку є вирощування високопродуктивних насаджень для задоволення потреб району в деревині та підвищити захисні, протиерозійні функції лісу.
Тут під впливом лісу регулюється поверхневий стік води, збереження грунту від розмиву і змиву, попереджується поява ярів.
Значна роль в діяльності лісгоспу належить також полезахисному лісорозведенню ,особливо, створенню насаджень по ярах і балках.
Система прияружно-балочних насаджень попередила подальшу ерозію більше ніж на території ерозійних площ.
Більша частина лісових насаджень приурочена до схилів ярів і балок та має велику водоохоронну і ґрунтозахисну роль.
Поряд з вирощуванням деревини цінних порід і захисними функціями, лісові масиви виконують оздоровчу і бальнеологічну роль, покращують санітарно-гігієнічні умови місцевості. Значну частину в кормовому балансі з економічної точки зору, відіграють лісові сінокоси, використання продуктів побічного користування, а саме продуктів бджільництва, березового соку та лікарської сировини.
Також ведеться мисливське господарство.
Основними сортиментами, які заготовляються є пиловник, сировина на технологічну тріску.
Перевезення деревини відбувається завдяки густій сітці доріг, якими пронизаний лісгосп та залізничній станції Кочубеєвка.
Загальна протяжність доріг, які використовуються для потреб лісового господарства на 200 га - 2,5км.
Лісгосп достатньо укомплектований потрібним транспортом.