ЗГОЛОШЕННЯ ЗАХОДУСтаниці Київ Пласту НСОУ

Назва заходу (включаючи вказання рівня проведення: станичний, уладовий, куреня чи гнізда):

Актуальність (опис ситуації чи проблеми):

Мета (головна місія заходу):

Завдання (кілька основних паралельних функцій, які виконає захід):

Організатор/ри (назва/структурного утворення чи утворень):

Кандидат в коменданти/куратори проекту (пластовий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, телефон, дата народження):

Провід (посади, пластові ступені, імена та прізвища, курінна приналежність, досвід):

Цільова група (учасники, кількість):

Гості (плани на запрошення):

Місце, дата (дати) і час проведення:

Програма (час, елементи, форми, відповідальні):

Очікувані результати:

Як буде організована робота із ЗМІ, як інформація поширюватиметься в Пласті:

Джерела та розміри фінансування:
№ п/п
Стаття витрат
Вкладка учасників
Інші кошти
Очікувані кошти від СПС
Сума

1.
2.
3.
4.

Всього: Відомості про джерела “інших коштів” або ресурсів:

Інша необхідна допомога від СПС (виряд, кадри тощо):

Підпис кандидата в коменданти/куратори проекту_____________