До ________________________
(назва суду)
Позивач:___________________,що мешкає за адресою:__________________________.
Відповідач:________________,що мешкає за адресою:__________________________.
Ціна позову: ______________.
ПОЗОВНА ЗАЯВА про зобов'язання повернути безпідставно набуте майно

Я маю на титулі права приватної власності наступне майно _______________ __________________________________. Юридичною підставою мого права на вищеперелічені речі є ____________________________________________________.
З "___" __________ ___ року Відповідач отримав зазначене майно за мій рахунок без достатньої підстави, що виявилося у _____________________. Безпідставне збагачення Відповідача підтверджується ________________________. Майно вибуло з мого фактичного володіння, що унеможливлює реалізацію мною всіх правомочностей, що випливають із права власності на зазначене майно.
"____" ___________ ____ року я у письмовій формі повідомив Відповідача про безпідставність набуття ним майна, що належить мені на праві власності, зазначив про обов'язок Відповідача повернути усе безпідставно отримане ним за ____________________, вказавши на достатні юридичні і фактичні обґрунтування моїх вимог.
Жодної відповіді з боку Відповідача мені надано не було, що змушує мене звертатися за захистом своїх прав до Суду.
Володіючи і користуючись зазначеним майном без належних юридичних підстав Відповідач продовжує отримувати доходи з мого майна.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 469 Цивільного кодексу УРСР, ст. 2, 4, 48 Закону України "Про власність",

ПРОШУ:

1. Зобов'язати Відповідача повернути мені ______________________________
(перелік майна)
та повернути (відшкодувати) усі отримані Відповідачем доходи або ті доходи, що мають бути отримані останнім, з "____" ____________ ____ року до моменту повернення майна.
2. На підтвердження викладеного викликати свідків _____________________
(П. І. Б., адреса)
_______________________________________________________________________
3. Витребувати документи ___________________________________________. Додатки:

1. Наявні докази, що підтверджують право позивача на спірне майно:
(паспорти та посвідчення на майно, копія рішення суду, квитанції, накладні, рахунки, товарні чеки, договори купівлі-продажу, дарування, міни, інші правовстановлюючі документи).
2. Докази про наявність спірного майна у Відповідача (акти, листи тощо).
3. Наявні докази про розмір доходів, отриманих Відповідачем (або тих, що він повинен був отримати) за час користування майном, яке підлягає відшкодуванню Позивачу.
4. Інші докази, що обґрунтовують позовні вимоги.
5. Копія позовної заяви.
6. Квитанція про сплату державного мита. Дата
Підпис