ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ М. КИЄВА
01030, м.
Київ, вул.
Б. Хмельницького, 44-Б ПОЗИВАЧ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ ВІДПОВІДАЧ:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ Ціна позову:
________________________________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про оплату робіт та стягнення неустойки ___________ року між _____________________________________ (надалі іменується "Позивач") та _____________________________________ (надалі іменується "Відповідач") було укладено Договір ________________________________ (надалі іменується "Договір").

Згідно з цим Договором Позивачем були повністю виконані роботи по ____________________ етапу виконання робіт, що підтверджується _____________________________.

Про виконання таких робіт Позивач повідомив Відповідача і __________ р. направив на його адресу акт приймання-передачі робіт № ____________. Але Відповідач акт приймання-передачі не підписав, мотивовані заперечення у строк не надав.
У відповідності до п. ___ Договору та ______________ Відповідач повинен був оплатити виконані роботи по _________ етапу виконання робіт у розмірі _____________ (розрахунок додається).

Вартість виконаних робіт по ________ етапу виконання робіт, а саме _________________, не оплатив, чим порушив зобов’язання.
Внаслідок зазначеного порушення, відповідно до п. _____ Договору, Відповідач також повинен сплати неустойку у розмірі ___________ (розрахунок додається), що разом становить ______________ (розрахунок додається).

На підставі вищевикладеного, керуючись ________ Договору ст. ст. ________ Цивільного кодексу України, ст. ст. _________ Господарського кодексу України та ст. ст. 1, 2, 41, 12, 13, 15, 54, 57 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

1. Стягнути з Відповідача грошові кошти у розмірі ________________ в якості оплати ____ етапу виконання робіт за Договором № ________ від ______________ р.;

2. Стягнути з Відповідача неустойку за порушення Договору № _______ від ______________ р. Додатки:
1. Договір № ________ від ___________ р.
2. Календарний план ________________.
3. Акт № ________ від ___________ р.
4. Копія _______________ № __________________.
5. Документ, що підтверджує відправлення Відповідачеві копії позовної заяви та доданих до неї документів.
6. Якщо в договорі обумовлено положення про досудове врегулювання спору – додаються документи, що підтверджують вжиття заходів досудового врегулювання спору.
7. Документ, що підтверджує сплату державного мита.
8. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
9. Документи, що підтверджують обставини, на яких ґрунтується позовна заява.
Якщо позовна заява підписана представником позивача, додається довіреність, що підтверджує його повноваження на пред'явлення позову. ___________ року ______________ правовой помощник
www.legas.com.ua