Всесвітній формат шкільних дебатів

Всесвітній формат шкільних дебатів (World Schools Debate Format або World Schools Style debating (WSS) – це комбінація британських парламентських і Австрало-азіатського форматів дебатів, створений в 1998 році в Австралії спеціально для проведення чемпіонату світу зі шкільних дебатів.

У кожному раунді дебатів виступають дві команди:
Ствердження (Пропозиція)
Заперечення (Опозиція)
по троє спікерів кожна, які в загальній сумі вимовляють вісім промов.
Перші шість промов тривалістю по вісім хвилин, після яких кожна команда завершує дебати проголошенням 4-х хвилинної заключної промови (Reply Speech).
Команда Ствердження повинна захистити певну резолюцію (тему для дебатів, Motion), команда Заперечення має її спростувати.

Регламент виступів

П1 – Перший спікер сторони Ствердження – визначення основних понять в темі і висунення більшості (зазвичай дві третини) аргументів на підтримку теми.

О1 – Перший спікер сторони Заперечення – спростування аргументів У1 (можлива атака визначень) і висунення більшості (зазвичай 2/3) своїх аргументів проти теми.

У2 – Другий спікер сторони Ствердження – атака конструктивних аргументів О1 + захист атакованих аргументів О1 + висунення 1/3 від своїх нових аргументів на підтримку теми.

О2 – Другий спікер сторони Заперечення – атака нових аргументів У2 і частково У1, + захист атакованих аргументів О1 + висунення 1/3 від своїх нових аргументів проти теми.

У3 – Третій спікер сторони Ствердження – атака аргументів О2 і частково О1, захист атакованих аргументів У2 і частково У1.

О3 – Третій спікер сторони Заперечення – атака на заперечення У3 та аргументів У2 і У1, захист аргументів О2 і О1 від атак У3.

О1 або О2 – Останнє слово сторони Заперечення – Підведення підсумків дебатів з точки зору своєї команди – Ефектний висновок.

У1 або У2 – Останнє слово сторони Ствердження – Підведення підсумків дебатів з точки зору своєї команди – Ефектний висновок.

Інформаційні запити

Під час перших шести промов (але тільки не в заключних), члени команди, що опонує, можуть попросити дозволу і задати Point of information – інформаційні питання, таким чином вставивши зауваження (коментар, питання, репліку), на яке виступаючий спікер повинен негайно відповісти.
Спікери, що задають питання повинні бути короткими і не перевищувати 15 секунд.

Правила роботи з інформаційними запитами

Інформаційні запити можуть бути:
уточнюючими (якщо щось незрозуміло в кейсі опонентів);
атакуючими (атака на аргументи опонентів);
прояснюючими (наприклад, прояснення поточної ситуації з обговорюваного питання (status quo);
логічними (виявляють зв'язок підтримок (фактів, статистики, інших доказів) з аргументами.

Виступаючий спікер не зобов'язаний приймати всі інформаційні питання, дозвіл на які в нього просять, але якщо він/вона не прийме жодного – це буде негативно оцінено суддями.
У середньому, спікер повинен прийняти 2-3 інформаційних запити за промову, не більше і не менше.
Правило кожного спікера:

Два задати, два прийняти.

Запити не повинні задаватися під час першої та останньої "захищених" хвилин виступу перших, других і третіх спікерів, а також під час обох четвертих промов.

Неприпустима обструкція, тобто часті повторні запити, що задаються явно з метою збити опонента з думки і тим самим перервати хід його виступу.

Виступаючий спікер є "господарем часу": він може прийняти, відхилити запит або змусити того, хто його задає, почекати кілька секунд.

Суддівство

Зазвичай даний формат судять колегії суддів, що складаються з непарної кількості (в основному 3 людини).
Важливим у суддівстві є оцінка виступу спікерів з особливою шкалою балів. Існують три критерії суддівства:

Стиль (спосіб виступу, манера говорити, ораторське мистецтво)
Зміст (аргументація та аналіз).
Стратегія (структура виступу і проходження загальнокомандній лінії аргументації).

Тому важливо оцінити не тільки те, що сказав спікер, але і те, як і в якій послідовності він/вона це зробили.

1 і 2 критерії (Стиль і Зміст) оцінюються виходячи з максимальної суми 40 балів за кожним критерієм, Критерій 3 (Стратегія) виходячи з максимальної суми 20 балів кожному спікеру.
Загальна сума балів за трьома критеріями складає оцінку спікера в перших 6 конструктивних промовах.
Таким чином, бали виставляються виходячи зі 100 бальної шкали, але реальна сума зазвичай рідко буває нижче 60 і вище 80.

Заключні промови ("Останнє слово") оцінюються виходячи з 50 бальної максимальної шкали (іноді також розбивається за трьома критеріями – 20 за стиль, 20 за зміст, і 10 за стратегію – але часто виставляється єдиною сумою).
При оцінюванні даних промов рідко виставляється сума вище 40. Середня мова оцінюється приблизно на 25 балів.

Таким чином, загальна кількість балів команди виходячи із складання 4-х оцінок за 4 виступи від кожної команди.
Рішення судді може відрізнятися від суми балів команд – тобто перемога з меншими балами (low-point win) допускається.